Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
foremærseskøde
(-t, -r): Tov fastgjort i foremærsesejlets underste hjørner og ført gennem blok på fokkeråens nok til masten og derfra til dæks. Benyttes til justering af foremærsesejls stilling.
fore-topsail sheet.
[FUN, MOR p.41 + 120]  Kilder