Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fordobling
(-en, -er): 1.
Et stykke sejldug, der syes på et undersejls bagside for at forstærke det, eller de sejldugsbånd, der syes tværs over et sejl for at forstærke området, hvor rebhuller isættes, disse kaldes for bolter.
tabling.
[Röding]

2.
fordoblet tømmer
"Er ved Skibsbyggeriet et tyndere Lag Klædning, som lægges paa et tykkere enten for at give den Gjenstand, som skal fordobles, mere Styrke og Sammenhold, eller ogsaa af anden Aarsag: Saaledes fordobles Kanonportene for at give dem Styrke, idet Klædningen lægges langskibs medens Fordoblingen sættes op og end."
[FUN]
Naglehud, der skal forstås som skibsbundens beklædning med et lag brædder som forstærkning for fartøjer, der besejlede flodstrækninger med tidevand, hvor de ofte kunne have bundberøring.
doubling.
[Benzon]  Kilder