Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forboltning
(-en, -er): "alle de Bolte, der anvendes til Skrogets Samling."
bolting of a boat.
[ILI p. 363]
I træskibsbygning: om samlingerne af tømmeret:
"Forboltning af Spant, Køl og Kølsvin: 1 Bolt i hver Bundstok 1 Tomme.
Forboltning af Barkholdt: 1 gennemgaaende 3/4 Tomme Bolt i hvert Spant.
Forboltning af uden bords Klædning mellem Barkholdt og Kiming: 1 Bolt i hverandet Spant 3/4 Tomme.
Forboltning af Kimingsplanker: 1 gennemgaaende Bolt i hverandet Spant 3/4 Tomme.
Forboltning af Stringer: 1 Skruebolt i hvert Spant 7/8 Tomme.
Forboltning af Kølplanker. 1 Stuvbolt i hvert Tømmer...
Øvrige Fortøjninger af Udenbordsklædning, Garnering og Dæk: galvaniserede norkse Spiger."

"Alle Bolte af galvaniseret Jern med smedet Hoved."
bolting.
[Bureau Veritas Avis for byggekontrakt, Kontrakt R-A., Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj]  Kilder