Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fokkenokgårding
(-en, -er): "Er Touge, som tiene til at hale Fokken sammen med, naar den skal bjerges. De større Skibes Fok har tvende Nokgaardinger paa hver Side, nemlig den yderste og den inderste Nokgaarding. Den yderste Nokgaarding staaer med den ene Ende i den øverste Buglineløiert og er ledet med den anden Ende forom Seilet, igiennem Blokken paa Fokkeraaen [og derfra] igiennem en Blok paa forreste Tværsaling, og til Dæks; den inderste Nokgaarding staaer med den ene Ende i den underste Buglineløiert, dens anden Ende er ledet igiennem Blokken paa Fokkeraaen, igiennem en Blok paa Tværsalingen, derfra til Dæks. Kun Fokken og Storseilet have Nokgaardinger."
fore outer leech-line.
[FUN]  Kilder