Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fokkemast
(-en, -er): Skibets forreste mast.
"Lngden er 8/9 af stormastens. Diameteren i Fisken, paa Linieskibe 1 Tom. pr. 3 Fod af Lngden. Dens strste Diameter er i Fisken, mindste, 2/3 af strste, er ved selhovedet. Agterkanten af Masten er en ret Linie. Forgyngningen er paa Forkanten og findes paa samme Maade som ved Bugsprydet.
Mastens Plads i Sporet paa Kjlsvinet er paa 3-mastede Skibe: 1/9 af underste Dks Lngde, sat fra Forstvnen agter efter. Masten gives ubetydeligt hld agter efter." [DMO]
foremast.
[MOR, Saint, ABC, FMK p.73, KUSK p.111, SFolk, TUX]
"Saaledes kaldes den forreste Mast paa Skonnerter, Brigger, Barker, Fregatter og strre Skibe, saavel som paa ethvert aabent Farti, som frer tvende Master. Fokkemasten er kortere end Stormasten og derfor ogsaa tyndere, undtagen paa de skonnertaklede Fartier, som frer Topseil, thi der er Fokkemasten tykkere end Stormasten."
[FUN]  Kilder