Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fokkebugline
(-n, -r): Hanefod fastsat med spred p fokkens lodrette sider. Den benyttes til at justere sejlets dybde og holde liget i rette position.
fore bowline.
[HAR, MOR p.41, Saint, FMK p.87, TUX]
"Buglinerne have en Kous i den ene Ende, som vandrer paa et Langspryd og dette igen paa et Kortspryd. Den anden Ende af Buglinerne ledes igiennem hver sin Blok, der paa de store Skibe staae paa en Krands om Bugsprydet, og paa de mindre i en iebolt i Bougspryds-selshovedet, derfra igiennem Veiviseren ved Judasrene og inde i Skibet."
[FUN, Benzon]  Kilder