Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flydedok
(-ken, -ker): Kasseformet flydende konstruktion, der ved at fylde tanke kan forøge sin dybgang, så et åbent midterparti kommer så langt under vandoverfladen, at et fartøj kan flyde ind over det. Derefter kan flydedokkens tanke igen lænses, og flydedokken løfter sig i vandet, indtil dokarealets indre bundplade er tør, og det indplacerede fartøj står tørt i dokken.
I ældre tid, 1800-tallet, var flydedokke også konstrueret med dokporte i hver ende. Når disse åbnedes, sank dokken ned i vandet, og når det doksatte skib var placeret, lukkedes dokportene, og vandet pumpedes ud.
floating dock.
[FUN, North Sea Pilot 1997 p.XI]
Ud for Svendborg Skibsværft flydedokker foretages uddybningsarbejder med gravemaskine indtil 30 m fra Kristiansminde E. fyrlinie."
[EfS 1962 nr.1 p.21]

Tankformet flydelegeme med flad top hvorpå et skib kan anbringes. Flydedokkens tanke kan fyldes med vand, så platformen sænkes tilstrækkeligt til, at et skib kan flyde ind over platformen. Derefter udpumpes dokkens vand igen, og når den hæver sig, vil skibet stå tørt på platformen.
På toppen af platformen er der kølklodser i en række ned langs dokkens centerlinje, hvorpå skibet køl hviler. For at afstøtte skibets sider kan dokken være forsynet med sideopbygninger, på hvis top kraner kan være anbragt. Mellem sideopbygningen og skibssiden afstøttes med stræbere.
Hele dokken kan være fortøjet til land, således at køretøjer kan køre ind på platformstoppen under arbejdet med skibet.
A watertight structure capable of being submerged by admission of water into pontoon tanks …
… a large vessel made with watertight compartments, and used as a graving dock
...
[DS p.103, SKT81 p.103, KortA, NP100, OSD]
 Kilder