Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
flod
(-en, -er): 1.
Vandlb. Strre vandlb, vandvej.
river.
[HAR, NP100, ODS, SKT]
A relatively large stream of water flowing towards the sea. Greater than a creek or rivulet, flowing or in a bed or channel between defined banks..
"Et Vand, der udspringer inde i Landet og sger Udlb mod Havet. Den kaldes og Riviere og Strm."
[DMO]

2.
Tidevandsstrm. Tidevandet, nr det stiger, og nr det er p sit hjeste. Vandmasser der stiger mod land pga. tidevandsfnomenet.
flood / flood-tide // high tide // high water.
[ATT, HAR, KOF, Rding]
Om hastigt, pludseligt el. voldsomt kommende vand.
torrent; "a profuse and violent outpouring of water."
[BOW2, NAV1 p.292, ODS]
E. ON: = flod]

"Agterfloden."
end or last of the flood-tide.
[Rding]
flodens varighed. Tidsrummet i hvilket tidevandsstrmmen lber.
duration of the flood.
[ATT, HAR]
flodens stigning. Tidsrummet fra lavvande til hjvande.
duration of rise.
[ATT, HAR]
flodstrm. Tidevandets strm ind efter lavvande mod hjvande.
flood current.
[ATT, HAR]
"Fr-Flod."
at new flood.
[Rding]
"Halv-Flod."
half flood.
[Rding]
floden lber ind.
the tide flows // it is flowing water.
[KOF]  Kilder