Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Flettner-rotor
(-en, -er): Maskine, der ved hjælp af vindes tryk kan fremdrive et skib.
Maskinen er opfundet af flyingeniør Anton Flettner, 1885-1961, omkring 1920. Den består af en høj lodret cylinder, der roteres, hvorved der dannes hhv. et under- og et overtryk på rotorens ydersider, hvilket kan bevæge et skib.

Denne effekt kaldes for magnuseffekten og er opkaldt efter en anden ingeniør, Heinrich Gustav Magnus, der døde 1870. Effekten går kortfattet ud på, at den luftstrøm, der rammer den roterende cylinder vil deles i to, hvoraf rotorrotationen vil forøge lufthastigheden på den ene side og formindske den på den anden side. Derved dannes en trykforskel, der kan bevæge et legeme.

For at afprøve teorien i praksis ombyggede Flettner på Germaniaværftet en skonnert med to 20 m høje cylindre, der roterede med kraft fra en elektrisk motor med op til 120 omdrejninger per minut. Flettners skonnert, BRUCKAU, krydsede Atlanten i 1926 med disse rotorer som drivkraft. Rotorerne blev dog aldrig så effektive som andre maskiner, og de blev afmonteret skibet igen.
Flettner-rotor.
[Vikingen nr.2 dec. 1924 p.32]
En anden artikel går mere i dybden med princippet søfartsteknisk set. Den findes i Medlemsblad for den almindelige danske Skibsførerforening, 1925, nr. 7, side 220ff.

"ELSE SKOU OXYC blev bygget som nr. 398 på AG Weser Werft i Bremen og afleveret i 1926 til Deutsche Reichsmarine-Verwaltung som BARBARA... BARBARA var nemlig et sejlskib. Det var bygget efter det såkaldte Flettnerprincip, som bestod af nogle lodrette, roterende rør. Ved sådanne rør opstår der en trykforskel, og det højeste tryk kan man få på agterparten af rørene, hvorved skibet drives frem i vandet. Det hele er kendt som Magnusteorien... BARBARA blev det eneste ud af ti kontraherede rotorskibe."
[SØF32/2005 p.19 sp.2]

I slutningen af 1900-tallet kom lignende maskiner frem under navnet turbosejl.

Også behandlet i: [MM2/1992 p.247]  Kilder