Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
finkenetsliste
(-n, -r): "Finkenets Listerne ere Tre Lister, der i steden for det Toug som er viist i Fig. 141 at vre trokket igiennem ynene af Finkenets Sceptrene bliver lagt i en Gaffel som Scepterne haver i steden for ynene, naar de dertil ere indrettede, og bliver Finkenetterne lidsede efter."
rough tree rails.
[KOF]
quarter-rail.
[Benzon]  Kilder