Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
finhedskoefficient
(-en, -er): Finhedskoefficienterne deles i kassekoefficient, vandliniekoefficient, middelspantkoefficient, cylinderkoefficient og lodret cylinderkoefficient.
coefficient of fineness.
[SKT81 p.81]
"Den Finhedskoefficient, der bruges i Fribordstabellen, bestemmes ved Formlen:
c = deplacementet moulded i tons ved middeldybgangen som er 85 % af Dybden moulded (d1) divideret med produktet af 1,025 x L x B x d1.
Koefficienten maa ikke regnes mindre end 0,68."
coefficient of fineness.
[IKL p.93]  Kilder