Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Farvandsvæsenet
Dansk myndighed, der vedligeholder afmærkning, fyr, kystredning, oceanografiske data m.v. Myndigheden er en del af forsvarsministeriet.

Farvandsvæsenet har opereret under forskellige navne siden dets start. Den første kongelige ordre om statsligt opsyn med afmærkningen blev udstedt af Frederik II den 8/6 1560.

Ved kundgørelse af 24/11 1848 blev der udnævnt en selvstændig Fyr- og Vagerinspektør under Marineministeriet, og stillingen blev i 1851 delt i to distrikter for hhv. Øst- og Vestdanmark. I 1890 deltes tjenesten i et fyrinspektørområde og et vagerinspektørområde, hvoraf fyrinspektoratet allerede i 1894 fik dannet et fyrdirektorat.

I 1932 blev de to afdelinger for fyr og vagere igen samleti Direktoratet for Fyr- og Vagervæsenet. Direktoratet fik i 1960 navneændring til Fyrvæsenet, og i 1973 blev det sammenlagt med Søkortarkivet, Redningsvæsenet og Lodsvæsenet til Farvandsdirektoratet, senere Farvandsvæsenet.
Royal Danish Administration of Navigation and Hydrography.
[Rigsarkivet m.fl.]  Kilder