Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
farvandssikring
(-en, -er): 1.
De metoder og redskaber, der anvendes for at sikre eller hjne sejladssikkerheden i sejlfarvandene. Det inkluderer bl.a. afmrkning og fyr, uddybning, farvandsovervgning, udgivelse og udsendelse af navigationsefterretninger og navigationadvarsler.

2.
Den del af farvandsvsenets virksomhed, der har med sejladssikkerhed at gre, fx placering og vedligeholdelse af bjer og fyr.
traffic safety precautions.
[SF 38/2004 p.2 sp.1]  Kilder