Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
farvand
(-et, -e): Havområde, fx de danske farvande.
waters.
[Saint] har en meget direkte betydning som "farevand", altså et vandareal, der kan befares af fartøjer. Samme betingelse skal iht. [DMO] være opfyldt.
fairway.
[Saint]
Hav, sø, bælt el. andet vandområde, der kan besejles. Sejlløb.
fairway // channel // Jong Fairway is a two way traffic channel.
[EST, Is&Besej., NtM1240/1991, ODS, RUTE-T, SØSI p.28, TUX]
"Midten eller strømmen løb i en flod, hvor vandet er dybt nok til, at selv skibe kan sejle der. Ved det samme forstår man også kanalen eller ruten, som skibe, der sejler mellem bredderne, klipperne og de lavtvandede områder, må holde sig i."
fairway.
[Röding]
"Farevand, en Strækning af Havet langs nogle visse Kyster."
space of the sea.
[KOF] E. germ. fahr + wasser = farbart vand. El. hol. vaarwater = befare + vand (1744). Ældre dk. farevand.

befærdet farvand.
frequented water.
[EL]
grundet farvand.
shallow waters.
[EST]
indre farvand. Farvand inden for en nationsbasis- el. grundlinjer, der gerne trækkes mellem fremtrukne punkter i forhold til hvilken linje grænsen går et antal sømils til havs.
inland waters.
[STCW p.3, SØV p.62]
internationalt farvand.
international waters.
[Navigatør4/1993]
snævert farvand.
narrow fairway // narrow waters.
[EST, RUTET]
territorialt farvand. Det ydre territoriale farvands grænser løber parallelt med basislinjen i en afstand af X sm. Det indre territoriale farvand ligger inden for basislinjerne.
territorial waters.
[SØV p.62]
åbent farvand.
in the open sea.
[EST]
 Kilder