Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
faretillæg
(-get, -): Tillæg til hyren ved sejlads i områder, der officielt eller ved overenskomst mellem arbejdsgiver og arbejdstager er erklæret farlige pga. oprør, krigshandlinger etc.
dangermoney.
[EL]  Kilder