Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fareklasse
(-n, -r): Opdeling af farlig ladning i forskellige klasser som brandfarlig, eksplosionsfarlig, giftig etc.
danger class.
[ABC]  Kilder