Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fangebjælke
(-n, -r): Bænk el. planke, der opsættes vandret omkring master el. langs lønning på et par pullerter og hvori der er pas til klamper og kofilnagler for løbende rigs fastgørelse.
Det "ligger tværs over Skjødknægtene ved Stor- og Fokkemasten, saavel som over Bjørnene for Bradspillet; det gaaer med sine Ender noget udenfor disse Knægte og Bjørne, for at et Toug, hvori der enten skal stoppes eller fires, kan kastes derom." [FUN]
rack // cross-piece.
[DMO, Saint]
Dss. beddingsbjælke: "Fange-Bielken over Bradspillet paa Kiøbmandsskibe til Koffernauglerne."
crosspiece of a windlass.
[H&S58 p.74, Röding]
"Er et Stykke Træe med Huller i til Kophilnagler, om hvilke en Deel af Takkelagen fastgjøres. Man har Fangebjelker langskibs i Borde ved alle Undervanterne, og ligeledes midtskibs foranfor Stor, Fokke, og Mesansmasten." [Schn]

"Fange-Bielken i et Fartøy kaldes den faste Toft hvor omkring Baadsslæberen, eller det Toug som Fartøyet ligger udi giøres fast."
main thwart.
[KOF]
I båd en kraftig tværliggende bjælke forude i båden til fastgørelse af fang- og slæbeliner.
[TUX, VerV2]

I et bradspil og et nikkespil en afstivning, der vandret går tværskibs fra bjørn til bjørn. Bradspillets fangebjælke vises ofte med huller til kofilnagler.
strong-back
[ANS p.68 + p.95]  Kilder