Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
faldvind
(-en, e): Kold bjergvind, der dannes når stillestående luft over et højt plateau afkøles og derved forøges massetætheden. Påvirkes den tunge luftmasse af trykket fra en omgivende luftmasse, vil den tunge luft ved tyngdekraftens hjælp så at sige falde ned ad bjerget, og skibsfarten vil opleve den som en kold fralandsvind.
"Inden vi nåede ankerpladsen fik vi dog en stor overraskelse i form af fjeldkast. Fjeldkast er et naturfænomen også kaldet faldvind. Når vinden blæser mod en høj bjergvæg, bliver den tvunget til vejrs og bliver tør og varm. Når toppen er nået, styrter vinden ned på den anden side af fjeldet med stor hastighed." [MarMus 2013 p.9]
katabatic wind.
[EL, MET2 p.248]
 Kilder