Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
falderebstrappe
(-n, -r): Den lodrette el. skrå trappe, der sættes langs skibets yderside for at tjene som adgangsvej til skibet. Falderebstrappen har gelænder og kan have en repos øverst og/el. nederst.
"En magelig Trappe, der udhænges, naar Skibet ligger til Ankers, for at lette Passagen." [DMO]
gangway // accommodation ladder.
[HAR] skelner mellem styrbords falderebstrappe: accommodation ladder
og bagbord falderebstrappe: gangway ladder.
[EL, FUN, HAR, KOF, KUSK p.73, NEM, Röding, Saint, TUX]
"Bemærkes maa Faldrebstrappen; det er saa vidt vides, det ældste Orlogsskib [bygget 1752], hvori en saadan er anbragt; hidtil fandt Adgangen til Skibene Sted paa Klamper, der vare spigrede til Skibssiden. Endnu i 1861 brugtes der Faldrebsklamper paa Bagbordssiden af Skibene; men de blev senere afløste af Trapper paa begge Sider."
[JORD p.60]

"To falderebstrapper med forlængere arrangeres fra øverste dæk. Såvel trapper som forlængere udføres af Bangkok teak og udstyres med reposer, bevægelige trin samt ribber på bagsider. Bevægelige trin får lejer med metalforinger. Alle trin forsynes med 2 messingskinner, der skrues fast. Trapper skal være tilstrækkelig lange til at nå indtil en afstand af 0,7 m fra let vandlinje."
(1954) [10542 p.43]  Kilder