Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Fahrenheit, G.
Temperaturskala opkaldt efter tysk fysiker, 1686-1736, som opstillede en skala, hvor vands frysepunkt er sat ved 32 grader og kogepunktet ved 212 grader. Skalaen benyttes i en del engelsktalende lande.
Omregning til Celsius beregnes sledes: (F grader - 32) x 5 : 9.
Fahrenheit scale.
[DdkVejr, NauM17, OED]  Kilder