Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dybde
(-n, -r): 1.
Kendingsmål. Hoveddimensionen for et skibs dybde, sidehøjden, er for tonnagemåling den lodrette afstand fra kølens overkant til undersiden af øverste dæk i borde. Kaldes også for "dybden på kølen".
Det øverste dæk er det heldækkende dæk, der er udsat for søen og kan lukkes vandtæt. Da hovedparten af skibene i dag har dobbeltbund, og det nævnte mål kun går til tankens top, så er den totale dybde af skibet fra hoveddæk til underste punkt væsentligt større.
Der er andre dimensionsudregninger - se hoveddimension.
depth moulded // tonnage depth // registered depth.
[TMO m.fl.]
skibets dybde. depth of a ship.
[Röding]

2.
Dybde i lasten. Forskellige definitioner findes:
Højden fra kølens overkant til underkant af dæksbjælke målt langs skibets centerlinje.
depth of hold.
Lodrette afstand fra kølens overkant til underkant af øverste dæk i borde.
"Dyb i Lasten fra Dæksbjælkens Retlinje til Overkanten af Spundingen i Kjølen". Med flere dæk regnes fra det underste batteridæks dæksbjælke. [FUN]
moulded depth // depth in hold. Vertical distance from the top of the keel to the underside of the upperdeck at side.
[FUN, HAR, Saint, TMO]
Dybde efter American Bureau of Shipping Rules: The molded depth in feet measured at the middle of the vessel's length on the estimated summer load line, from the top of the keel to the top of the deck beams at the side of the freeboard deck. In cases where watertight bulkheads are carried to a deck above the freeboard deck and it is desired to have them recorded in the register as effective, depth is to be taken to the bulkhead deck..
Dybde efter Lloyd's Rules: The depth at the middle of length from the top of keel to the top of deck beams at the side of the uppermost continuous deck, except in awning or shelter deck vessels, where it may be taken to the deck next below the awning or shelter deck, provided the height of tween decks does not exceed 8 feet. When the height of tween decks exceed 8 feet, the depth is to be taken from the top of keel to a point 8 feet below the awning or shelter deck.
registerdybde. register depth is taken from the underside of the tonnage deck plank, midship, to the ceiling in the hold, average thickness at the side of the keelson, in a direction perpendicular to the keel, which may be done by a square placed upon the upper side of the keelson. If the vessel has a third deck, then the height from the top of the tonnage deck plank to the underside of the upper deck plank shall be accounted as the height under the spar deck.
[SOT p.87f]

dybden imellem dækkene. height between decks.
[Röding]
lastens dybde. depth of the hold.
[Röding]

fribordsdybde: freeboard depth // moulded depth.
lodde dybden: sound the depth.
mindste dybde: least depth.
[ENK, EST, KortA, MÅL, Saint, SKT02-I p.55, TON, TUX, USC]

"Dybde, maalt fra Dæksbjælkens Retlinie i Borde til Spundingens Underkant paa Kølen 13 Fod."
depth from upper end of beam, rectilinear, to lower edge of keel rabbet - moulded.
[Bureau Veritas Avis for byggekontrakt, Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj]

3.
Havdybde. Lodret afstand fra vandets overflade og nedefter.
depth // depth of water below chart datum.
dybden målt ved lodning. sounding.
dybde uden bund: no bottom.
Lodde dybde: sound.
læg dybde: shallow depth.
mindste dybde.
controlling depth // least depth.
[North Sea Pilot 1997 p.XIII]
[DMO, DORD, MOL, NAV1 p.53, NP100, OO p.53, SKD5a]

"Hermod på 3.750 t.dv. (satte) sig, sidste lørdag fast på firemeterkurven ved Randers Fjords munding mod Kattegat."
[SØF 8/2005 p.6 sp.4]
"Hirtshals. På strækningen fra E-lige molehoved til ca.150 m N. herfor er 6 m-kurven desuden rykket c. 20 m W. for en linie gennem stumptønderne og molehovedet. Dybderne er angivet til middel-springtidshøjvande."
[EfS 1962 nr.1 p.13]
"Depth is the vertical distance from the chart datum to the bottom...
The controlling depth of a channel is the least depth within the limits of the channel; it restricts the safe use of the channel to drafts of less than that depth...
The midchannel controlling depth of a channel is the controlling depth of only the middle half of the channel
."
[USCG Pilot 5, 2002 p.1]

4.
Dybden af et sejl er højden fra underliget til råliget målt på sejlet midte. Benyttes måske kun om mærssejl jf. [FUN]
depth of a sail // drop of a sail.
dybden af et sejl = højden fra rålig til underlig.
drop.
[Röding]
E. ON djupr.
[DMO, FUN, KOF, Saint, TUX, WOL]  Kilder