Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
drivgods
(-et, -): Flydende gods el. udstyr fra forlist skib.
E. flotsen = flotson dannet analogt med jetsam fra float. Jetsen = jetson dannet fra jettison = at kaste overbord.
debris // driftage // flotsam // floatage.
Jetsam = goods thrown overboard to save a ship in distress
.
[NEM, STCW5]  Kilder