Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dampskib
(-et, -e): Skib fremdrevet med damp. Efter dampmaskinens opfindelse i 1698 af Savery foregik talrige forsøg med at overføre maskinens kraft til et skibs fremdrift, men først med Robert Fultons dampbåd på Seinen og derefter på Hudsonfloden i 1807 kan man sige, at dampmaskinen var funktiondygtig i praksis som fremdrivningsmaskine til skibe. Fultons fart på Hudsonfloden var med CLERMONT.
steamer // steamship // steam vessel.
dampskib med sidehjul.
paddle-steamer.
dampskib med agterhjul.
stern-wheel steamer.
dampskib med skrue.
screw-steamer.
dampskib med turbine.
turbine-steamer.
[FOLK, HAR, MOL, NAV1 p.268, NEM, ODS, SAL, TMO, TUX, WOL]

"Udtrykket Dampskib indbefatter alle Skibe, der har tilstrækkelige Midler til mekanisk Fremdrivning, medmindre de er forsynet med tilstrækkeligt sejlareal til at kunne manøvreres ved Sejl alene."
the term steamer includes all ships having sufficient means for mechanical propulsion, except where provided with sufficient sail area for navigation under sails alone..
[IKL p. 55]

Det første dampskib, der blev dansk registreret var hjulskibet CALEDONIA. Det var søsat 1815-04-27 hos I. & C. Woods værft i Port Glasgow, Skotland. Det blev købt af auditør Steen Andersen Bille og var bestemt for ruten København - Kiel.
Skibet blev ført til Danmark af rederens halvbroder, Michael J.P. Bille, 1769-11-08 til 1845-03-27, der senere, 1844-08-01, stiftede Foreningen til Søfartens Fremme.
Skibet ankom til København 1819-05-23 på inderreden, men måtte på grund af den formodede brandfare slukke fyrene her og lade sig bugsere til kaj. Maskinen udviklede 24 hestekræfter, og skibet blev ophugget i 1841 eller 1843.

Det første dampskib, der blev bygget i Danmark, hed FREDERIK VI. Hjulskibet blev bygget af skibsbygmester Peter Jørgensen på Christianshavn på Jacob Holms værft og blev det målt til 75 kommercelæster, ca. 185 NRT. Maskineriet var en dampmaskine fra Maudsley, Sons & Field i London. Maskinen udviklede omkring 85 nHK.
Skibet gik først i rutefart København til Kiel, hvor det afløste H/S CALEDONIA, men blev i 1844 i en kort periode lejet af Postvæsenet til postruten mellem København og Stettin. Året efter mødte det 1845-10-04 sin skæbne, da det grundstødte på Tolken i Grønsund, hvor det sank, mens alle passagerer, omkring 250 personer, blev reddet. Vraget blev solgt på auktion.
Sverige var i øvrigt i 1818 det første nordiske land til at bygge et dampskib.
Det første helt danskproducerede skib - både skrog og maskine - var HERMOD fra 1854, bygget til Postvæsenet. Det blev søsat fra Engelskmandens Plads, hvor nu den tidligere Sukkerfabrik ligger, og maskinen var fremstillet hos Baumgarten og Burmeister.  Kilder