Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Commercelæster
(-en, -e) commerselæst: Gl. for kommercelæster. Målenhed for skibes volumen.
I [DMO] ca. 1840 var definitionen stadig tæt forbundet til vægt, idet 1 kml. var = 4.000 pund med tilføjelsen, at et vist kvantum varer af anden art efter aftale sættes til 1 kml.
Se også læst.
Kommercelæst blev brugt til måling af skibe i Danmark indtil 1/10 1867. Målet var lig 5.200 danske pund = 2.600 kg, eller et rumfang på 82,5 kubikfod à 63 pund, der var vægten af 1 kubikfod søvand. Et skibs indvendige mål divideret med 150 gav antallet af kommercelæster.
Omregning mellem danske kommercelæster og engelske registerton var: 51,282 læster = 100 reg.ton. Næsten ingen lande benyttede samme omregningsfaktor.
last.
Omkring 1866 var den norske commercelæst = 2955 kg og den svenske = 4261 kg. Den engelske last er angivet som 2 tons af og til 1 tons med citater fra 1643 til ca. 1800.
[DMO, DS p.912, MMV, VÆG-2 p.49]  Kilder