Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brodæk
(-ket, -): Det dæk på brobygningen, hvor kommandobroen befinder sig.
upperbridge deck.
[ABC, EL]
Se under opbygning.
Den ovenstående definition fastlægger ikke entydigt et bestemt dæk.

I [SØM22 p.101] benyttes øverste dæk som udgangspunkt for dækkenes og opbygningernes navne, og øverste dæk er ofte hoveddækket, men kan også være et shelterdæk eller et spardæk. Desuden kan en del af "øverste dæk" være løftet noget over resten af "øverste dæk".

Dækkene kan i klassifikationssammenhæng været benævnt fra øverste dæk (1. dæk) og nedefter som 2. dæk, 3. dæk osv., mens de i praksis benævnes som orkandæk, spardæk, shelterdæk, shadedæk, turretdæk og trunkdæk.

I skibe med tre opbygninger er opbygningen midtskibs brohuset, såfremt brohuset bredde går ud til skibssiden, og dets topflade kaldes for brodækket eller brohusdækket.
Går brohuset ikke ud til skibssiden, men der efterlades en sidegang på øverste dæk, kaldes opbygningen for et dækshus, og går dette dækshus' topflade ud til skibssiden, så kaldes denne topflade for promenadedæk.

Sjældent ses endnu et promenadedæk, øverste promenadedæk, i passagerskibe. Over promendadækket er i "klassiske damp- og motorskibe" anbragt et båddæk til brug for placeringen af redningsbådene.

På det øverste dæk af brohuset vil styrehus eller bestiklukaf og rorgængers plads være placeret. Et styrehus kan også kaldes for kommandobroen.

Der er ikke ækvivalens for disse navne, så forsigtighed tilrådes ved brug, og definition kan med fordel tilføjes, hvis tvivl kan opstå om et dæks placering.
boat deck = uppermost deck of light construction, on which lifeboats are stowed. It is allso used as a promenade space for passengers. // bridge deck = a deck extending from side to side of a vessel over a comparatively short length amidships, forming the top of a bridge house or partial superstructure.
[IMK, SOT p.85]
 Kilder