Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vækkeklamai
(-en, -er): Værktøj af form som en mejsel med bred æg, brugt under kalfatring.'Først blev mellemrummene åbnet - vækket - med et sætjærn el. en vækkeklamai.
Se kalfatre.
[7741, Feldbæk p.21 + 23]  Kilder