Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vække
(vb): 1.
Purre ud. "... for efter nogen tid stak han hovedet ind i ruffet og skrålede: - Så rejse vi ud af køjerne -. Det var kokkens pligt, når han havde tørn, at få mandskabet på højkant."
wake up // call the watch .
[Schmidt 1991 p.11]

2.
Kalfatre. "Vække et Naad op. Kun de Naadder, der ere saa tætte, at Værket ikke kan sættes ind i dem, vækkes op; derfor er det gavnligt ikke at fuge Klædningen tæt sammen udvendig, men lade der være en lille Aabning imellem Kanterne, hvilken kan danne et saakaldet Kalfatrenaad." [FUN]  Kilder