Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vragbøje
(-n, -r): Bøje, der lægges ud ved et vrag for at advare skibene om faren. Midlertidig vragbøje med gul-blå farver og visende vekslende gult og blåt lys. (Forældet afmærkning).
"Vragbøjen, der har form som en stumptønde eller en stage, er blå og gul lodretstribet. Fyrkarakteren er blåt/gult vekselblink af 1 sek. varighed med 0,5 sek. pause." (forældet afmærkning).
emergency wreck marking buoy // wreck buoy.
[SØF 39/07 p.10 sp.6, IALA]
"Vragbøier, i aaben Sø eller i Nærheden af Havne eller Bifarvande, skulle være grønne med Ordet Vrag paamalet med hvide Bogstaver." (1889).
Wreck buoys in the open sea or in the approaches to a harbour or estuary, shall be coloured green, with the word Wreck painted in white letters on them (1889).
[SOM p.5 + 21]
 Kilder