Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vindmåler
(-en, -e): Måleinstrument, der måler vindens hastighed og / eller retning. Vindhastighedsmålere findes med flere typer måleelement, fx. trykforskelle over røråbninger eller kopanemometre, hvor halvkugleskåle på vandret akse roterer med vindtrykket. Fra vindtransmitteren overføres målingen som en elektrisk strøm til et viserinstrument - wind speed indicator.
Vindretningsviseren er oftest en vindfløj, der kan rotere i det lodrette plan. Fra transmitteren overføres et retningssignal til vindretningsviserinstrumentet.
wind speed and direction transmitter and indicator // cup anemometer instrument // wind direction vane instrument.
[Munro Sestrel data sheet]
På kapsejladsfartøjer er vindretnings- og vindhastighedsmåleren eventuelt udvidet med en close-hauled indikator, der viser den apparente vindretning.
anemometer.
[HAR, Röding]  Kilder