Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vaterpasstøtte
(-n, -r): Støtte, der efter spanternes rejsning under træskibsbygning afstøtter disse og, efter spanterne er forsvarligt forbundet med senterne, bliver stående og danner underlag og befæstelse for de åg, hvorpå storstillingen uden om skroget rejses for at gøre det muligt for håndværkerne at arbejde i højden langs skrogets yderside.
-.
[LUS p.58]
"Vaterpasstøtter ere de længste og tykkeste Støtter, hvormed Spanterne til en Skibsbygning forstøttes, naar de ere reiste; med disse Støtter stilles Spanterne i deres tværskibs eller vaterpasse Stilling saaledes, at et Spantelod, nedhængt fra den opmærkede Middellinie paa den øverste Tværsent, viser nøiagtigt i Middellinien paa Opklodseningens Overflade." [FUN]  Kilder