Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
varpe
(vb): Metode til at flytte et sejlskib med, når der ingen vind er til at bevæge det. Varpet består af et varpanker, der er et mindre anker, og en smækker trosse. Ankeret sættes i bunden i bevægelsesretningen så langt fra skibet, som trossen tillader, og efterfølgende hales skibet med mandkraft, spil etc. hen til varpeankerets position. Manøvren kan gentages, indtil ønsket distance er nået.
"Varpe i Hanefod. Naar man vil varpe igjennem et smalt Løb og Vinden er fra een af Siderne, bruges to Varp, eet til at hale sig frem i, og et andet for at hindre Skibet fra at svaie ned paa læ Land eller Grund, hvilket kaldes at varpe i Hanefod." [DMO]
warp // heave ahead // tow.
[HAR, DMO, KOF, Saint]
guess warp. A hawser carried out in a boat and bent to a distant fixed object in order to warp the vessel toward it.
[SOT p.131] E.: Udtrykket menes at være opstået som følge af nødvendigheden i at gætte = "guess" afstanden til det faste punkt i land, som man varper hen imod.
varpe loddet.
heave the load.
[Saint]
varpe agterud.
heave astern.
[HAR]
[H&S 54 p.30, JegerSejler, KbhH1/1990, SøFolk, VerV2]
E. = at kaste.  Kilder