Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vandebolt, vandbolt
(-en, -e): "Saaledes kalder Skibbyggeren det, naar enkelte Bolte maae slaaes ud af et Skib nedenfor Vandets Overflade. Dette Arbeide finder dog kun Sted i nogle Tilfælde med Boltene, som holde Afløbningspuderne, Boltene slaaes da først et Stykke ud ved Hjelp af Sæthammere og Iagebolte, og dernæst det øvrige Stykke ved Hjelp af Trænagler, som inddrives i Hullerne, og saaledes forhindrer Vandet i at trænge ind."
submerged bolt.
[FUN]  Kilder