Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
vagtspenge
(-, -): Særlig aflønning eller ulempetillæg for mandskab, der udfører vagttjeneste. Især benyttet om tillæg for nattevagt under land, hvor søvagten ikke drejer, og alle går dagmand.
[SKR p.11]  Kilder