Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
søvant
(adj): 1.
Søstærk. Værende vant til søens forhold, skibets bevægelser og arbejdet om bord.
have sea legs // have sea shoe.
[Röding, Saint]
"Søevandt eller Skibsvandt, siges naar Mandskabet i et Skib ere vel øvede og kan regiere deres Skib med Hurtighed og Behændighed." [KOF]
well exercised in sea duty.
[KOF]

2.
Stillingsbetegnelse fra 1780'erne for en sømand, der havde sejlet 2 år. For at være fuldbefaren skulle man have sejlet seks år.
joungman.
[HAR, MHT 3/1986 p.7], overs. er [HAR, DMO]
"Søevandte, kalde vii i vore Dandske Skibe den nederste Klasse af Matroser som bestaar af de unge og uerfarne, der fra denne Klasse forfremmes til halv Befarne." [KOF]
young-man.
[KOF]

3.
"For søvant kan regnes den som har faret med de små jægter og ellers ved at omgås og sejle med en jolle samt ro i hult vand, fiske på havet og udfare på stor fiskeri, og tragter med tiden at vorde befaren og ved søen sig at ernære."
-.
[NJUF p.133, iflg. Admiralitetet af 25/06 1705]
Søvant er alle langs en kyst; befaren er de som sejler på langfart.
[NJUF p.115, Skibsbygm.J.RingAnd p.119]  Kilder