Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
sætte
(vb): I forskellige udtryk som:
sætte af i en båd. Sæt af!
sheer off // pull off // push off.
[HAR, DMO, KOF, Saint]
sætte af, "Kan og være med Levanger eller Sætspaaner at aftørre det vaade Dæk."
[DMO]
sætte af i kortet.
prick the chart.
[Saint]
sætte an, dss. spænde fast.
make fast.
[LAB p.42]
sætte ankeret fri af skibssiden.
bear off the anchor.
[Saint]
sætte bommene i spillet.
ship the bars.
[HAR]
sætte bugt i en mast, "Ved at hale formeget i Stag eller Vanter kan Bugt sættes i en Mast, som, naar den er sammensat af flere Stykker ikke let rettes."
spring a mast.
[HAR, DMO]
sætte en chef af, afskedige. dismiss // supersede.
[Saint]
sætte en kurs.
set a course // shape a course.
[EST]
sætte en log.
stream a log.
[EL]
sætte et fartøj ind, tage et fartøj om bord. hoist a boat in.
[Saint]
sætte et fartøj ud.
hoist a boat out // launch a boat.
[Saint]
sætte et sejl. Løsgøre et sejl, så det fanger vinden og trækker.
set a sail.
[HAR, DMO, KOF, Saint]
sætte flot.
float // bring a-float.
[Saint]
sætte fri.
bear off // fend off.
[Saint]
sætte fængrør i.
prim the gun.
[HAR]
sætte i land.
put ashore.
[EST]
sætte i søen: Lodret bevægelse af skibet i søen.
pitch.
[SKT81 p.440]
sætte i vandet: Søsætte.
launch.
[SKT81 p.467, EL, EST]
sætte kurs.
shape the course.
[HAR, DMO]
sætte luv braser stive.
taughten the weather braces.
[KOF]
sætte masterne ind.
to mast // fix the masts // place the masts.
[KOF, Saint]
sætte omhoug, "At opheise en Stang og at sætte den paa sit Sted, saa Slutholtet kan inddrives.".
sway up // hoist.
[HAR, DMO, Saint]
sætte omhoug.
hoist // sway-up.
[KOF]
sætte om strøm.
set.
[Saint]
sætte pal.
pawl.
[Saint]
sætte pal.
pawl the capsatn.
[HAR, DMO]
sætte på et fald.
lower handsomely.
[Saint, DMO]
sætte på et mærsefald.
settle the top-sail halyards.
[HAR]
sætte på et sejl, dvs. fire et sejl noget ned, dss. sætte på faldet.
lower a sail.
[KOF]
sætte på land, dss. sætte på grund.
set on shore.
[HAR, DMO]
sætte på grund med lavt vand.
be sewed.
[HAR]
sætte på grund.
run aground // run on shore // beach.
Når et skib forsætligt sættes på grund. when a ship intentionally run on shore.
[EST, YAR p.7]
sætte på ranzon, dvs. indføre rationering af visse fødevarer og vand.
put on allowance.
[HAR, DMO]
sætte på topsejlene for at salutere.
strike the top-sails by way of salute.
[KOF]
sætte sejl.
make sail.
[Saint]
sætte sejlene kant.
trim the sails.
[KOF, Saint]
sætte sig på bredden af et sted, breddesejlads.
run down on the lattitude.
[KOF]
sætte spejlene ind på kanonerne.
lay the tampions on // put in the tompions.
[KOF, Saint]
sætte spring i land.
pass a spring ashore.
[EST]
sætte stag.
set up stays.
[Saint, DMO]
sætte stopper på et tov.
stopper the cable.
[Saint]
sætte sø.
set sea // sea rises.
[HAR]
sætte til, miste. cast away.
[Saint]
sætte til, hvad trække kan.
press sail /crowd sail // have her in all her canvas.
[KOF, Saint]
sætte ud i kort.
plot / lay off on a chart.
[EST]
sætte vagten op; nattevagten tørner til efter natskud eller tapto på orlogsskibe, eller sætte vagten, når alle har været på dæk til særligt arbejde, hvor man så giver frivagten fri og kun beholder den vagt, som tidspunktet viser er den aktive vagt.
set the watch.
[HAR, DMO, KOF]
sætte vand på kedlen.
fill water in the boiler.
[H&S74 p.14]
sætte vant.
set up the shrouds.
[HAR, DMO, KOF, Saint]
sætte vifte på et tov.
clap a messenger on the cable.
[Saint]
tidevandet sætter, dvs. flytter et skib.
the tide is setting.
[EST]  Kilder