Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
skær
(-et, -): Klipper el. sten langs en kyst. Hård solid masse af jordens overflade der løfter sig fra havbunden og kan være oversvømmet, delvis tørt el. tørt. I navigation klipper, hvorover vanddybden ikke tillader fri sejlads.
rocks // ridge // reef // shelves // ledges // skerries.
[HAR, KOF, Saint]
strækning med skær.
ridge of rocks // ledge.
[Saint] blindt skær.
sunken rock.
[EST, KortA, TUX p.192, BOW2, NP100]  Kilder