Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
skrue
(-n, -r) skruv gl.: 1.
Fæstnelse med skruer. screw.
[HAR, Röding]
kogerskrue (gl.).
screw in a trunk or wooden pipe.
[Röding]
skrue til at udtrække bolte med.
bolt-screw.
[HAR]

2.
Fremdrivningsskrue, dss. propeller. propeller // screw.
Fremdrivningsskruen på et skib består af et nav for enden af skrueakslen. På navet sidder radielt et antal skrueblade, screw blade // propeller blade. Den bladside, som vender agterefter, kaldes tryksiden, driving side, mens siden, der vender forefter, kaldes for sugesiden, sucking side.
Skruens længde er den langskibs afstand mellem den førende kant på skruebladet, leading edge, og den følgende kants, trailing edge, agterste punkt.
Skruen kaldes højreskåren, right handed, når dens blade under fremløb drejer samme vej som urviserne for en betragter agten for skruen.
Det modsatte er venstreskåren skrue, left handed.
Skruens stigning, pitch, er den vejlængde, som skruen vil bevæge sig fremad en omdrejning i en fast masse som fx i en møtrik.
[SODI p.41]

propeller boss: The central portion of the screw propeller which carries the blades and forms the medium of attachment to the propeller shaft.
[SOT p.216]

dobbeltskruet: twin-screw.
firebladet skrue: four-bladed propeller.
højreskåret skrue: right hand propeller.
[ABC, MarE1, MarS, SØM22 p.231]  Kilder