Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
skonnert
(-en, -er) Skonner gl.: Sejlskibstype med fra to til syv master rigget med bom- og gaffelsejl samt forsejl. Af skonnerter med mere end fem master kendes kun enkelte. Masternes navngivning er vekslende, men der er enighed om, at de forreste tre er fokkemast, stormast og mesanmast. De agterste har navne som spanker, jigger, driver og pusher, rækkefølgen er vekslende.
schooner.
[HAR, Röding, Søens verden 2/1960 p.335ff]
"Et skarptbygget tomastet Skib. Masterne hælde agter over og have ingen Mers, men kun Salinger. Paa Fokkemasten ere altid Raaseil, men disse haves ei altid paa Stormasten; derimod har den altid eet Bomseil paa hver af Masterne. Dens Størrelse er almindelig fra 15 til 45 Commercelæster." (1836) [DMO]

"Den første skonnert blev bygget til flåden i 1773 efter tegninger af fabrikmester Henrik Gerner. ... Der var her tale om den 220 fod lange STØREN, der blev bygget på Bodenhoffs Plads på Christianshavn."
[MHT 1/2000 p.4]
Oprindeligt letbygget handelsskib fra amerikansk værft i 1700-tallet. [VerV2]

Om riggen se også skonnertrigning.

E: anekdotisk og traditionelt menes det, at ordet skonnert stammer fra den første skonnerts afløbning, hvor en tilskuer udbrød "Oh, how she scoons!" skibsbyggeren, kaptajn Andrew Robinson svarede da: "A scooner let her be!"
Det skete omkring 1713 i Gloucester, Maine, dengang en engelsk koloni i Nordamerika, og kilden er fra et brev fra 1790, som er citeret i Babson's The Sea Made Men, the Story of a Gloucester Lad, p.252. Stavemåden var da scooner eller skooner (1716), men ret hurtigt efter (1724) blev stavemåden den nuværende: schooner. Da verbet scoon eller scun ikke er kendt som betydende "skøjte over vandet", så må oprindelsen derfor sagligt siges at være ukendt, men anekdoten har vundet hævd, og det er jo også lige så hyggeligt.
[OED, MK 24 p. 199]

I 1800-tallet ændrede sammensætningen af provinsflåden sig fra, at majoritetstypen var jagt, til, at majoriteten udgjordes af skonnerter.
I 1828 udgjorde jagterne 34% og skonnerterne 9%, mens jagterne i 1858 udgjorde 20,3% og skonnerterne 35,1% (Tal fra AMM. Jagt og skonnert, 1988, p.56.). I samme kilde er en typologisk gennemgang af skonnertens udvikling.
 Kilder