Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
shadedæk
(-ket, -): Fragtskibstype, der byggedes på begge sider af år 1900. Typen har over et hoveddæk endnu et dæk med tonnageåbninger i skibssiderne. På grund af disse åbninger, der ikke må lukkes med permanente lukkeforanstaltninger, men gerne med planker og beslag for beskyttelse med vind og sø, så var rummet mellem hoveddæk og shadedækket undtaget for medregning i skibets bruttotonnage, hvilket medførte formindskede afgifter og tillod større ladningsvolumen.
shade deck.
[SØM22 p.101 + 107]
"Shade-Dæk Skibe har over Hoveddækket et meget let Beskyttelsesdæk, der som Regel strækker sig over hele Skibets Længde uden at være lukket langs Siderne og kun tjener til at tage af for Sol og Regn."
[KONOW p.13]
shade-deck vessel. "A vessel constructed with a continuous upper deck of light scantlings and fitted with openingsin the side between the main and upper decks".
[SOT p.246]
 Kilder