Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
sejlskib
(-et, -e): "Den 29. november 1955 havde jeg min sejltid - X talte som sejlskib med hjælpemotor - i alt 12 måneder."
[SØF40/2003 p.15 sp.6]
sail // windship // sail ship.
"Udtrykket Sejlskib indbefatter alle Skibe, der er forsynet med tilstrækkeligt Sejlareal til at manøvreres alene ved Sejl, uanset om det er udstyret med mekaniske Fremdrivningsmidler eller ikke."
the term sailing ship includes all ships provided with sufficient sail area for navigation under sail alone whether or not fitted with mechanical means of propulsion..
[IKL p. 55]
"a fleet of forty sails." [Burns VadeMecum]
"a fleet of forty sail of the line into a line of battle in variable winds which weather and other circumstances which most occur (Nelson's despatches)."
[MM2/1992 p.244]

Sejlskibstyper:
Se også sejlskibstypologi kortfattet i egen artikel.
bark. 3 master råsejl på de to gaffelsejl på agterste mast.
bark.
bermudarigget fartøj. 1 el. 2 master. Kun trekantsejl.
Bermuda rigged.
bramsejlsskonnert. Skonnert med tre råsejl på formasten.
topgallant schooner.
brig. 2 master, råsejl på begge.
brig.
brigantine. 2 master, råsejl på forreste gaffelsejl på agterste.
brigantine.
fuldrigger. 3 master, råsejl på alle.
full-rigged ship.
galease. 2 master, højeste forrest. Som lystbåd kaldes den en ketch.
galeas.
ketch. 2 master, højeste forrest.
ketch.
sejlskib med hjælpemotor.
auxiliary powered sailing vessel.
[EL, SØF 31/1994]
skonnert. 2 master, højeste agterst. Skonnerter kan have 3-5 master.
schooner.
topsejlskonnert. Skonnert med to råsejl på formasten.
topsail schooner.
yawl. 2 master, den agterste agten for rorstammen.
yawl.

"Sejlskib med Hjælpeskrue, ikke over 120 H. K. - Fri Næring. Hvis Skibet benytter Motor til Fremdrivning, skal Føreren, forsaavidt Skibet er over 20, men ikke over 100 Tons, godtgøre, at han opfylder Betingelserne i § 6, sidste Stk."
Fra Sønæringsloven af 28. Februar 1916 med senere ændringer.
sailing ship with auxiliary propeller.
[DSB 1928 p.187]

En længere artikel med tekniske detaljer og analyser om fremstilling af sejl skrevet af Morten Gøthche finde i [MK 1986 nr.10 pp.93-145 med bibliografi].
 Kilder