Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
redningsstol
(-en, -e): Redningsbælte der er fastgjort med en tre- eller firparts hanefod til en ind- og udhalerline, og hvis vægt bæres af et stag af tovværk udspændt mellem havarist og redningspunktet. Redningsstolen kan derved bevæges ud og ind langs staget. Redningsstolens vandret ophængte redningskrans er under kransen forsynet med en bred sejldugsgjord med huller i siderne. Den person, der skal reddes, tager plads i gjorden med et ben i hvert hul, akkurat som i en baby-hoppe-stol.
breeches buoy // As soon as this signal is seen, the shore party will then set the jackstay taut, and by means of the whip will haul the breeches buoy out to the ship. The person to be rescued should get in to the breeches buoy and sit well down...
[NtM Ann.Ed. No.1]
A lifebuoy used in connection with a rocket apparatus or lyle gun by mean of which the person to be recued from a stranded vessel is brought to the shore. A pair of canvas breeches is attached to the lower part of the buoy.
[SKT61 p.360, VES9/1992 p.18, EL, IMK]

"En enkelt Raket blev affyret og lagde Linen mellem Skibets Master, Besætningen, som opholdt sig paa Agterdækket, opfangede den straks og halede Stjerteblokken med Ud- og Indhalingslinen til sig. Den svære Trosse haledes derefter om Bord, hvorpaa Besætningen, 5 Mand, hurtig bragtes i Land i Redningsstolen...
Ud- og Indhalingslinen haledes ud af Blokken, medens Trossen blev staaende om Bord til Dagen efter, da Søen var bleven mere rolig, og der kom Bjergere om Bord, som bragte Trossen, Stjertebloken og de 2 benyttede Anvisningsbrædder i Land."
[Beretning om det danske Redningsvæsens Virksomhed, 1916-1917, p.17]
Se også under linekastningsapparat.
 Kilder