Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
rakketalje
(-n, -r): "Rakke-Tallier, kaldes Tallier der fra Under Rerne farer langs ned ved Masten og staae i Rakke Trosserne, for at hale dem stive og fiire dem af efter Omstndighederne, man kalder den Mellemste af disse Tallier Biefoegden, eller Byefogden og de Toe Tallier paa Siderne Svennene, tilsammen kaldes de alle Rakke-Tallier." [KOF]
"Imellem den toskivede Blok i Rakkeskinkelen og en enkelt Blok i Dkket ved Masten skjres en Tallie." [DMO]
truss tackle.
[Rding, Saint]
parrel truss-tackles.
[KOF]
Byfoged og svend.
[DSF p.51 + 95, FMK p.91, SK p.54]
Lille talje fastgjort p bagsiden af undermastens top og taljens underdel fastgjort til rens rakke for at holde denne parallel med ren under ophaling og firing.
nave line: tackle rigged from the afterpart of the lower mast and holding the middle af the parral in a position parallel to the yard when the yard is hoisted or lowered.
[CLF p.04.02]
 Kilder