Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
raketapparat
(-et, -er): Under Cartes raketapparat er omtalt den tidlige udvikling af apparaterne, herunder William Schermuly, der udviklede linekasterpistolen.
line thrower // line throwing apparatus // line throwing gun.
E. Ordet Schermuly bruges også genetisk om en raketpistol, men formodentligt kun på engelsk [JM].
[MM 4/1997 p.434ff, OED, ABC, RED p.14]
"Samtidig [1840'erne] stationeredes et raketkasteapparat i Klitmøller, sønden for Hansholm. Men først i halvtredserne fik redningsvæsenet en rationel ordning ved oprettelse af ny stationer og anskaffelse af godt materiel."
"Endelig er rakatapparaterne på pladsen. De består af et trebenet stativ, der kan stilles højt eller lavt som benene på en fotografikasse. Det ene ben, der stilles bagerst, ind mod landsiden, er længere end de andre to og formet som en nedhulet rende, i hvilken kan lægges en raket stukken på en stok og med en vedhængende line. Raketten er af metal og krudtfyldt og antændes ved en lunte. Raketstokken er tre alen lang og linen flere hundrede fod, den er stærk og smækker og meget akkurat opstukken i en linekasse...
Har sigtet været dårligt eller stormen for stærk, kan det hænde, skibet ikke rammes. Så må linen hales ind og stikkes op i kassen og fæstnes til en ny raket med stok; bedre sigte må tages, afdriften nøjere beregnes, og forsøget skyndsomst gøres om."
[Myl-E p.18 + 21]
 Kilder