Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Q
Signalflag Q, firkantet gult flag.
Betydning som etbogstavssignal: Mit skib er smittefrit, og jeg anmoder om frit samkvem med land.
my vessel is healthy and I request free pratique.
Som morsekode: streg - streg - prik - streg.  Kilder