Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
pertline
(-n, -r) pærtline (gl.): Mellemsvær varpetrosse.
warp.
[Saint]
"Den mellemste af de 3 Slags Varpegods, Skibe almindelig ere forsyndede med." [DOM]
"Et kabelslaaet Toug, som hører til Varpegods, der medgives et Skib, det er tyndere end Kabeltouget men tykkere end Jagertrossen, og, ligesom det øvrige Varpegods, tampet i begge Ender." [FUN, Benzon]
"En hesteline? [Pferdeline] eller et kabelslået tov med noget mindre dimension end varpetovet. Til sidstnævnte regner man i mindre skibe også drægliner og pertliner."
hawser // small cable.
[Röding]
pertline.
tow line.
[HAR, KOF]
"Om aftenen blæste en stærk storm V og VSV. Førte derpå vores pertline i land hos kabeltovet, og var det en meget stærk sne med hagl og slud undermænget." (1733)
[H&S Årbog 2009 p.101]
[FMK p.88 + 106, H&S64 p.97, KUSK p.23f]  Kilder