Ordbog

Resultat : 311 ord startende med n
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
N
Signalflag N, firkantet flag delt som skakbræt i 16 felter skiftevis hvide og bl ... Se artiklen
nabozone
(-n, -r): I radionavigationssystemer med fx hyperbelzoner brugt om zoner, der er ... Se artiklen
NACGF
Eng. fork. for North Atlantic Coast Guard Forum, der er et ... Se artiklen
nadir
Det modsatte punkt i forhold til zenith. Punktet på himmel- eller jordkuglen lig ... Se artiklen
Naelde
Naelde eller Natal er Benedichts navn for The Needles på vestspidsen af øen Wigh ... Se artiklen
NAFÆ
Forkortelse for Navigatørernes Fællesforening.
[Navigatør1/1988]  Kilder
nagle
(-n, -r): 1. Søm af større størrelse, der bruges ved samling a ... Se artiklen
nagle
(vb): Indslå søm, spir og nagler i et materiale. drive the tree-na ... Se artiklen
naglebænk
(-en, -e): Vandret opsat planke med huller i, hvori koffilnagle kan sættes. ... Se artiklen
naglehud
(-en, -): En yderhud, en forhudning af planker sat uden på et træskibs klædning ... Se artiklen
naglejern
(-et, -): Jernredskab som en mejsel. Den bruges til at åbne yderenden af trænagl ... Se artiklen
naglelinje
(-n, -r): "Er en Linie, som betegner hvor høit fra Kjølen der maa sættes Trænagl ... Se artiklen
nagtov
(-et, -e): Tov, der holder sammen på en buks øverste stolpeender. ... Se artiklen
najade
(-n, -r): 1. Sejlbåd, typebetegnelse Najad 331, tegnet af Eric ... Se artiklen
naje
(vb) naie, naye, neye gl.: Surre, sammenbinde eventuelt med et bændsel. ... Se artiklen
najestrop
(-pen, -per): Stroppen anbragt rundt kanten af en blok, anbragt i skølpen, eller ... Se artiklen
najning
(-en, -er): Sammenbinding. Det bændsel, der fastholder en blok på sit anbringels ... Se artiklen
najningstov
(-et, -e): Svage stopperreb, som man bruger til lidt efter lidt at stoppe ankere ... Se artiklen
nakke
(-n, -r): 1. Smalt og højt land, der strækker sig ud i havet e ... Se artiklen
nakkestik
(-ket, -): Enkelt eller dobbelt nakkestik. "Tampen tages rundt om Nakken af Hage ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Nakskov Skibsværft
A/S Nakskov Skibsværft blev grundlagt under første verdenskrig, og i 1920 afleve ... Se artiklen
Nansens prøveflaske
Beholder anvendt til at hente vandprøver op med til fastsættelse af temperatur o ... Se artiklen
narrehoved
(-et, -er): Tidsfordrivspil, en slags ringspil, hvor tovværksringe kastes over p ... Se artiklen
narreskib
(-et, -e): Legendarisk skib, der skulle sejle rundt med mentalt syge mennesker. ... Se artiklen
Naskou
Naskou er Benedichts navn for byen Nakskov på Lolland.
[BEN p.264]  Kilder
nat
(natten, nætter): Lyse nætter - se dæmring. ... Se artiklen
natbue
(-n, -e): Den del af et himmellegemes dagcirkel, der ligger over horisonten, kal ... Se artiklen
natbøje
(-n, -r): Afmærkningsbøje med lys.night buoy. [TOP p.52] ... Se artiklen
nateffekt
(-en, -er): Atmosfærens afbøjning af radiostråler om natten. Radiostråler, som a ... Se artiklen
natfærge
(-n, -r): "Derfor skal en af de aldrende natfærger holdes i beredskab på helt ne ... Se artiklen
natglas
(-et, -): 1. "… natglas på 1/2 time (halvtimeglas med natlampe af gla ... Se artiklen
natglød, natlig luftglød
(-en, -?): Lysfænomen på himlen, dog kun synligt med forstærkerudstyr, dannet af ... Se artiklen
nathus
(-et, -e): Konstruktion i træ, plast eller jernfrit metal, hvori kompasset opsti ... Se artiklen
nathuslampe
(-n, -r): Lampe, der oplyser nathuset, så kompasrosen kan aflæses om natten. ... Se artiklen
national linje
Linjerederi, som har hovedkontor og faktiske ledelse i den stat, som linjerederi ... Se artiklen
national længde
Forkortes NL. Måleregel for fritidsfartøjer fra 1913 til 1927, hvorefter Nordisk ... Se artiklen
nationalflag, nationalitetsflag
(-et, -): En stats officielle flag anv. som kendingstegn på skibe. ... Se artiklen
nationalitetsbevis
(-et, -er): Dokument udstedt af Skibsregistret under Søfartsstyrelsen el. i udla ... Se artiklen
nationalitetsmærke
(-t, -r): Identifikationsmærker på skibe under krigsforhold. Danmark havde natio ... Se artiklen
natis
(-en, -): Is dannet om natten og som smelter om dagen.ice one nigh ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
natkikkert
(-en, -er): Brugt om lysstærk prismekikkert, men nu mest om kikkerter med elektr ... Se artiklen
natmærke
(-t, -r): Natafmærkning af farvand, dvs. afmærkning skal kunne udsende lys, afgi ... Se artiklen
natordrebog
(-bogen, bøger): Ordrebog, der skrives af kaptajnen til styrmanden og indeholder ... Se artiklen
natsignal
(-et, -er): Signal afgivet med lys eller lyd. night signal ... Se artiklen
natte
(vb): Gøre dæk vådt ved at overhælde det med vand for på varmen at forhindre dæk ... Se artiklen
nattesyn
(-et, -): Evnen til at kunne skelne genstande om natten. night vis ... Se artiklen
nattevagt
(-en, -er): En af mandskabet, der går vagt om natten, eller en fra land hyret pe ... Se artiklen
naturbegivenhed
(-en, -er): Naturbegivenheder, der skyldes uforudseelige forhold - force majeure ... Se artiklen
naturhavn
(-en, -e): "Den egentlige naturhavn, som ikke rummer anlæg eller bebyggelse af n ... Se artiklen
natviser
(-en, -e): Instrument med hvilket man om natten kan finde tidspunktet ved hjælp ... Se artiklen
nau, nao
(-en, -er): Sejlskibstype fra omkring 1500-tallet. Spansk portugisisk navn for e ... Se artiklen
nauropometer
(-tret, -tr): Instrument til bestemmelse af et skibs bevægelser duvning og ruln ... Se artiklen
nauskopi
(-en, -er): "Den Kunst at opdage Skibe i meget lang Afstand fra Land. Kunsten be ... Se artiklen
Nautical Institute (NI)
International navigatør-interesseorganisation, der fra 2010 har fået godkendelse ... Se artiklen
nautiker
(-en, -e): Dss. styrmand.
navigation officer.
[DDV p.243]  Kilder
nautisk almanak
Se almanak. Almanak med daglige optegnels ... Se artiklen
nautisk astronomisk trekant
En sfæriske trekant på himmelkuglen. Trekantens sider er himmellegemets zenithdi ... Se artiklen
Nautisk Prøvekammer
"Efter 1. juli 1897 kunne den civile skibsfart på frivillig basis få undersøgt l ... Se artiklen
Nautisk Tidende
Nautisk Tidende var fagblad for handelsmarinen. Det udkom 1903-1905 i Odense. ... Se artiklen
nautisk tusmørke
Se tusmørke. nautical twilight ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
nautisk årbog
Dss. nautisk almanak.
nautical yearbook.
[NAV1 p.136]  Kilder
nautofon
(-en, -er): Tågehorn. Lydsignalapparat der ved hjælp af et elektrisk aktiveret, ... Se artiklen
Nav Nyt
Titel på et elektronisk nyhedsmagasin til danske skibe fra Handelsflådens Velfær ... Se artiklen
navigabel
(adj.) Dss. sejlbar: at der er vanddybde og sejlløb, så skibe kan passere. ... Se artiklen
navigare necesse est vivire non est necesse
Latinsk bon mot: At sejle er nødvendigt, ikke al leve. Udtalt af Pompeius 56 f.K ... Se artiklen
navigation
(-en, -er): Funktionen, der udføres, når der lægges en sikker rute for et skib, ... Se artiklen
navigationsadvarsel
(-slen, -sler): Advarsler om fare for skibsfarten udsendt per radio eller på and ... Se artiklen
Navigationsakten
1. Engelsk lov. En samling love, der fra 1651 regulerede skibs ... Se artiklen
navigationsdirektør
(-en, -er): Tidligere embedsmand, der stod i spidsen for et navigationsdirektora ... Se artiklen
navigationsefterretning
(-en, -er): Oplysninger om farer til søs.notices to mariners ... Se artiklen
navigationseksamen
(-en, -er): prøver, som en navigationsskolestuderende skal bestå for at få sit s ... Se artiklen
navigationshjælpemiddel
(-dlet, -dler): Redskaber og instrumenter, der anvendes ved navigationen. Fx kom ... Se artiklen
navigationsinstrument
(-et, -er): Omfatter lod, log, kompas, sekstant, radar m.fl., der anvendes ved n ... Se artiklen
navigationskonsol
(-len, -ler): Pult eller bord, hvorpå navigationsinstrumenterne er monteret, og ... Se artiklen
navigationslinje
(-n, -r): Dss. som en stedlinje. En linje på jordens overflade, som en observatø ... Se artiklen
navigationslod
(-det, -der): Ekkolod, der er indrettet for navigationsformål. Et navigationsekk ... Se artiklen
navigationslys
(-et, -): Et skibs lanterner: sidelys, toplys, agterlys samt øvrige lanterner fø ... Se artiklen
navigationsmester
(-steren, -stre): Embedsmand i Søværnet, der har ansvar for lagerstyring, vedlig ... Se artiklen
navigationsmodtager
(-en, -e): Noget diffust udtryk, men oftest dækkende en radio, der kan modtage n ... Se artiklen
navigationsofficer
(-en, -er): Styrmand, der har ansvar for anskaffelse og vedligeholdelse af navig ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
navigationsplanet
(-en, -er): Planeterne Venus, Mars, Jupiter og Saturn, hvis data er opført i nau ... Se artiklen
navigationspult
(-en, -e): Bord, hvorpå visse navigationsinstrumenter og manøvrehåndtag er place ... Se artiklen
navigationsskole
(-n, -r): Skole, hvor der undervises til styrmandseksamen, skibsførereksamen, sk ... Se artiklen
navigationssystem
(-et, -er): Udtryk, der anvendes om mere komplicerede navigationsmetoders instru ... Se artiklen
navigationsvarsel
(-selet, -sler): "Signalet for vitale navigationsvarsler, der kan benyttes på ra ... Se artiklen
Navigationsvæsenet
Centraladministrativ begreb, hvis fagområde var uddannelserne til skibsfører, st ... Se artiklen
navigatør
(-en, -er): Person med uddannelse inden for navigationen, fx en styrmand, der ka ... Se artiklen
navigatørbesætning
(-en, -er): Skibets mønstrede officerer med sønæringsbeviser som styrmænd og ski ... Se artiklen
Navigatørernes Hus
"Navigatørernes Hus 25 Aar. Den 5. Februar 1945 er der forløbet 25 Aar, s ... Se artiklen
navigatørforening
(-en, -er): Forening eller fagforening for navigatører. Dansk Styrmandsforening ... Se artiklen
navigere
(vb): Processerne forbundet med stedsbestemmelse, kurssætning og manøvrering af ... Se artiklen
navigeringsrum
(-met, -): Lokale på et skib anvendt til navigationsformål som broen og bestiklu ... Se artiklen
navnebræt
(-tet, -ter): Plade eller skilt fastgjort på skibets skrog udenbords eller på op ... Se artiklen
navneskilt
(-et, -e): Skilt med skibets navn og måske landets eller byens våben. Det opsætt ... Se artiklen
navnestander
(-en, -e): Flag i standerform, dvs. vimpelform med meget højt standerlig. På sta ... Se artiklen
navnevimpel
(-pelen, -pler): Dss. navnestander.ship's name pennant ... Se artiklen
NAVSTAR
Engelsk forkortelse for NAVigation System with Timing And Ranging Glob ... Se artiklen
NAVTEX
Forkortelse. NAVTEX = Navigational Telex omhandler et internationalt automatisk ... Se artiklen
NCAGS
Engelsk forkortelse for Naval Co-operation and Guidance for Merchant S ... Se artiklen
NDT
Engelsk forkortelse for net displacement tonnage. Bogstave ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
near-surface-fartøj
Luftfartøj, som fx WIG, der er luftfartøjer, der bevæger sig i lav højde over ha ... Se artiklen
nearmiss, near miss
"E's grundstødning i Storebælt, hvor rute T og rute H fletter sammen, skete kun ... Se artiklen
ned
(adv.): I udtryk som: ned med roret, rorkommando.helm's ... Se artiklen
nedbørsmåler
(-en, -e): Regnmålere fungerer enten som et kar, hvis indhold kan aflæses på en ... Se artiklen
nedbørsområde
(-t, -r): Område, hvor det støvregner, regner, hagler, sluder eller sner. ... Se artiklen
neddamme
(vb): Fælde en planke ned på en anden, udskølpning.score // fay // ... Se artiklen
nedduve
(vb): Duvningsretningen, hvor skibets forende bevæger sig nedad.do ... Se artiklen
neddykke
(vb): Om undervandsbåds manøvrer, der får fartøjet til at dykke under havets ove ... Se artiklen
nedfire
(vb): Om sænkning i talje, løber, kran af fx redningsbåd, ladning, gods, skibsde ... Se artiklen
nedfiringsbåd
(-en, -e): Redningsbåd, der skal fires ned til forskel fra frit-falds-båd. Dss. ... Se artiklen
nedfiringsredningsbåd
(-en, -e): redningsbåd, der udsættes ved nedfiring af båden, mens den hænger i t ... Se artiklen
nedfældningspunkt
(-et, -er): "... stjernekort, der er plane afbildninger af himmelkuglen med stje ... Se artiklen
nedgang
(-en, -e): 1. Solens nedgang.setting ... Se artiklen
nedgangskappe
(-n, -r): "Nedgangskapper paa udsatte Steder paa Fribordsdæk og paa Dæk over luk ... Se artiklen
nedgangsluge
(-n, -r): Luge, der giver adgang til underliggende lastrum eller kofferdam. Luge ... Se artiklen
nedgangsøjeblik
(-ket, -): Det øjeblik, hvor et himmellegemes midtpunkt passerer under horisonte ... Se artiklen
nedgarn
(-et, -): "Langs kysten er det hele året forbudt at fiske med nedgarn inden for ... Se artiklen
nedgravningspram
(-men, -me): Fartøj, der benyttes til at grave eller spule undersøiske rør, ledn ... Se artiklen
nedgående
(adj): Om et himmellegeme, der er ved at forsvinde under kimmingen. ... Se artiklen
nedhal, nedhaler
(-en, -e): Det tov, der i den løbende rigning benyttes til at hale et sejl ned m ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
nedhale
(vb): Bjærge sejl, eller nedtage ræer etc. haul down. ... Se artiklen
nedhalertalje
(-n, -r): Talje, der sættes på de nedhal, hvor større kraft end direkte manuelt ... Se artiklen
nedkåg
(-gen, -ger): Mindste størrelse af kågger. Se også kre ... Se artiklen
nedlastning
(-en, -er): Dss. nedtrykning.
immersion.
[SØR p.20, EL]  Kilder
nedlægge
(vb): Afsætte kurslinjer i et kort. "Skal man ved hjælp af storcirkelkortet nedl ... Se artiklen
nedlægningspunkt
(-et, -er): Afbildningspunktet af fx et himmellegeme i et kort.pro ... Se artiklen
nedre
(adv): I udtryk som fx: En nedre planet er en planet, hvis bane ligger nærmere s ... Se artiklen
nedrider
(-en, -e): Wire, der under slæbning skal holde slæbetrossen nedad i de operation ... Se artiklen
nedrigge
(vb): Formindske rigningen på sejlskibe, så de får mindre sejlareal og oftest æn ... Se artiklen
nedrigget
(adj): Om sejlskib, hvor rigningen helt eller delvis er fjernet, fx i udtryk som ... Se artiklen
nedstigende
(adj.): I udtryk som fx nedstigende knude: Den knude, der passerer ekliptika fra ... Se artiklen
nedsvale
(vb): "Det kaldes at nedsvale Dæksbjælker, naar deres Ender nedlægges i Dæksvæge ... Se artiklen
nedsænkningslinje
(-n, -r): Udtryk i forbindelse et skibs lækstabilitet i henhold til sikkerhedsko ... Se artiklen
nedsætte
(vb): I udtryk som fx nedsætte farten.
reduce speed.
[EST]  Kilder
nedtage
(vb): Nedtage køjerne.
turn in the hammocks.
[HAR]  Kilder
nedtrykning
(-en, -er): Om den forøgede dybgang et skib får ved indtagelse af yderligere væg ... Se artiklen
nedtrykningskurve
(-n, -r): Kurve der viser sammenhæng mellem vægt, nedtrykningsvægt, og nedtrykni ... Se artiklen
nedtrykningsvægt
(-en, -e): Den vægt i tons, der skal lastes i eller losses fra et skib for at få ... Se artiklen
nef
(-fen, -fer): Skibstype ca. 1300, men dårligt defineret og brugt om flere forsk ... Se artiklen
negotiechef
(-en, -er): "Skibets Ladning havde Kaptajnen intet at gøre med. Det var Superkar ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Neil-Robertson type stretcher
Båre benyttet ved transport af tilskadekommen person på skib og fra skib til hel ... Se artiklen
nelsonmaling
(-en, -er): "Det sorte skrog med den helt hvide gang - den såkaldte nelsonmaling ... Se artiklen
NEMEDRI
(eng. fork.): NEMEDRI = North European Mediterranean Routeing Instruction ... Se artiklen
neoide
(-n, -r): Skibslinje, der anvendes i skibskonstruktion Der udfærdiges altid en ... Se artiklen
Neptun
(proprium): 1. Planet med 8 måner, nr. 8 i række målt ud fra S ... Se artiklen
Neptuns søn
Metafor for en sømand.
Neptune's son.
[TAFM28 p.17]  Kilder
nereide
(-n, -r): 1. Af Nereus. De 50 døtre som havguden Nereus fik me ... Se artiklen
net
(-tet, -): Forskellige former for net: entrenet, emtrenet. ... Se artiklen
netbøje
(-n, -r): Bøje, benyttet til at afmærke fiskenet eller anden undervandsforhindri ... Se artiklen
netnagle
(-n, -r) gl.: Dss. nitnagle.
rivet.
[HAR]  Kilder
netplade
(-n, -r) gl.: Dss. nitplade.riveting p ... Se artiklen
netslæng
(-et, -): Slæng, firkantet net med tovværkslig rundt kanten og i hjørnerne tovvæ ... Se artiklen
nettodeplacementtonnage
(-n, -r): Dss. dødvægttonnage, i ældre litteratur forkortet som NDT. Dødvægttonn ... Se artiklen
nettoregistertonnage
(-n, -r): Mål for rumindhold anvendt ved målinger indtil 18. juli 1982, nu foræl ... Se artiklen
nettotonnage
(-n, -r): Mål for et skibs nyttekapacitet beregnet som kubikindholdet af lastrum ... Se artiklen
nettromle
(-n, -r): Tromle eller spiltromle, hvorpå et fiskenet oprulles. "12 ulykker ... Se artiklen
New York-sejler
Sømand, der udmønstrer fra New York på danske skibe. New York sail ... Se artiklen
NewBuildCon
Fork. for eng. New Building Contract. Standardformular udv ... Se artiklen
NGA
Eng. fork. for USAs søkortarkiv: National Geospatial Intelligence Agen ... Se artiklen
nikkelsvinger, nikkeloscillator
(-en, -e) + (-en, -er): Ekkoloddets svinger, der danner de bølger, der sendes ge ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
nikkepumpe
(-n, -r): Også kaldet vrikkepumpe, efter bevægelserne under pumpning, der foregå ... Se artiklen
nikkespil, nikkepumpespil
(-let, -): Nikkespil med palstøtte. Anker og almindeligt hivespil i mindre fartø ... Se artiklen
NIMA
Engelsk forkortelse for USAs søkortarkiv: National Imagery and Mapping ... Se artiklen
nimandsfarer
(-en, -e): "Barken, der var på 372 brt., var et handy skib, en 9-mandsfarer, der ... Se artiklen
nimbostratus
(-en, -er): Skytype, formløse og grå til mørkegrå i farve. Især regnskyer ved va ... Se artiklen
nimbussky
(-en, -er): Nedbørssky.
nimbus cloud.
[NauM p.69]  Kilder
Niño, el
Spansk udtryk. En oceanografisk med mellemrum på tre til fire år tilbagevendende ... Se artiklen
nip
(-pen, -per): "Man siger, det er spring eller springtid, når flodhøjden er størs ... Se artiklen
nipapalme
(-n, -r): Palmeslægt med én art: Nipa fruticans, hvis stamme mangler eller er ga ... Se artiklen
niptid
(-en, -er): Laveste vandstand. Nipflod = laveste højvande; optræder, når månen e ... Se artiklen
niptidevand, niptid
(-en, -er): Mindste tidevandsforskel, der indtræffer i månens første og tredje k ... Se artiklen
niptidshøjvande
(-t, -r): Højvande, når flodhøjden er lavest. Se ovenstående om niptid. ... Se artiklen
niptidskurve
(-n, -r): Kurve over forskellige flodhøjder i en tidevandstabel. Der findes tils ... Se artiklen
niptidslavvande
(-t, -r): Ebbetidens vandstand, når det er niptid. Se ovenstående.
[FOH p.42, NAV1 p.305]  Kilder
nitnagle, netnagle
(-n, -r) netnagle er gl.: Lille nagle, der klinkes i enden og bruges ved klinkby ... Se artiklen
nitning, kædenitning, nitnagle
(-en, -er): "Samlingens Styrke tilveiebringes da ved Nitning. Hertil anvendes Ni ... Se artiklen
niveauflade
(-n, -r): niveaufladen i søkort ud fra hvilken vandstandens dybde anføres. Som r ... Se artiklen
niveausensor
(-en, -er): Instrument til måling af væskehøjde i en tank. gauge s ... Se artiklen
nivelleringspunkt
(-et, -er): Indhugget mærke i fast underlag, fx betonplatform, og med en kendt h ... Se artiklen
NNSS
Engelsk forkortelse for Navy Navigation Satellite System, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
no cure no pay
(eng.): Udtryk for en bjærgningskontrakt, hvor der ikke betales, hvis bjærgnings ... Se artiklen
nocturnal
(-en, -er): Natviser. Navigationsinstrument, ved hvis hjælp man ved måling af st ... Se artiklen
noer, nøer
(-et, -er): Gl. udtryk for lille havn eller bassin. small harbour ... Se artiklen
nok
(-ken, -ke): 1. Yderste ende af en rå eller andet rundholt. No ... Se artiklen
nokbarm
(-en, -e): Yderste og øverste hjørne af et råsejl. I nokbarmen sidder nokløjerte ... Se artiklen
nokbeslag
(-et, -): Forskellige klamper og øjer, der skal anvendes ved rigning og sejls an ... Se artiklen
nokbrille
(-n, -r): Dobbelt jernbeslag af form som to øjer, hvoraf det ene sidder om rånok ... Se artiklen
nokbændsel
(-bændslet, -bændsler): Tynde liner, der befæster et råsejls nokbarm til råens n ... Se artiklen
nokbånd
(-et, -): Jernring omkring en losseboms nok. I ringen sidder øjer, der bruges ti ... Se artiklen
nokgårding
(-en, -er): "Ere Touge, som i Forbindelse med Givtougene og de andre Gaardinger ... Se artiklen
nokklampe
(-n, -r): Klampe sat på råens nok for at give fastgørelsespunkt til rigningsdele ... Se artiklen
nokkrog
(-en, -e): "Skarpe Jernkroge paa Nokkerne hvormed en Fiendes Takkel og Toug spol ... Se artiklen
nokløjert
(-en, -er): Tovværksøje dannet af sejlets ligtov i råsejls øverste hjørner. Genn ... Se artiklen
nokpert
(-en, -er): Trædetov. Yderste pert på en rå. Ved nokperten står personen, der sk ... Se artiklen
noktakkel, noktalje
(-takkelen, -takler): Firskårne taljer, der sættes på nokken af storråen eller f ... Se artiklen
Nominated Body
Eng. udtryk. "Problemet er, at godkendelsen af udstyret er et anliggende for ... Se artiklen
nonie, nonius
(-n, -r): Indeks på en lille målestok el. målelineal på fx sekstant til underind ... Se artiklen
nonnelår
(-et, -): Aflang blød fender.
fender, oblong.
[SLANG p.359]  Kilder
nor
(-et, -er): Indløb eller havbugt gerne med smalt udløb. Smalt sund eller del af ... Se artiklen
nord
( ubjl. sb): Retning på jordkloden og i himmelrummet med retning mod en af de no ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
nordbåd
(-en, -e): " En jagttaklet stor Baad, med eller uden Dæk. Holmen har flere Nordb ... Se artiklen
nordenvind
(-en, -e): Vinde, der blæser fra nordlige retninger. nordlig vind. ... Se artiklen
nordflaske
(-n, -r): Beholder i gyrokompas' balancesystem. north bottle // Comm ... Se artiklen
nordgående
(adj): I udtryk soom fx:Nordgående strøm.northbound ... Se artiklen
nordhen
(adv): Gl. udtryk for mod øst: "Skibet var kommet nordhen". in a n ... Se artiklen
nordi
(vb): dreje.
turn.
[SØK p.138]  Kilder
nordisk krydser
Lystbådstype, også kaldet 5½-meter Nordisk krydser; kombineret kapsejlads ... Se artiklen
Nordisk Navigatørkongres
Nordisk samarbejde mellem navigatørforeningerne. Den første Nordiske Navigatørko ... Se artiklen
nordkvadrant
(-en, -er): Den fjerdedel af en hel 360-graders cirkel, der går fra 315° med ... Se artiklen
nordlandsjagt
(-en, -er): Også nordlandsjægt. Bådtype brugt som mindre fragfartøj i Norden. ... Se artiklen
nordlandsjekt
(-en, -er): Dss. nordlandsjagt.
nordlandsjekt.
[MarK12 p.96]  Kilder
nordlig
( adj): Retning eller position i forhold til retningerne på jordkloden eller him ... Se artiklen
Nordlige Atlanterhavs vinterlastelinje
"Nordlige Atlanterhavs Vinter Lastelinien angives ved Overkanten af en Linie, mæ ... Se artiklen
nordlys, polarlys
(-et, -): Lat. aurora borealis. Naturfænomen, der ses som flerfarvede bælter på ... Se artiklen
nordmand
(-manden, -mænd): Andet navn for en sætpal i et bradspil. "er et fiirkantet ... Se artiklen
nordpol
(-en, -er): Med nordpol menes normalt enten den geografiske nordpol eller den mi ... Se artiklen
nordpunkt
(-et, -er): Punkt mod nord i forhold til observatøren, fx på en radar, det punkt ... Se artiklen
nordretning
(-en, -er): Nordretningen eller nordkursen kan i navigation udtrykkes: Retvisend ... Se artiklen
nordskel
(-let, -): Ved sejlads i et mærke, hvor to genstande skal holdes overet, taler m ... Se artiklen
nordsol
(-en, -e): Nord sol = midnatssol.
midnight sun // morth sun.
[Röding]  Kilder
Stikord Beskrivelse
nordstreg
(-en, -er): Nordstregen på kompasrosen: "Paa sine Rejser over Atlanterhavet havd ... Se artiklen
Nordsøen
Nordsøens areal udregnes efter forskellige formål med forskellige grænselinjer. ... Se artiklen
Nordsøkanalen
Kanal til Amsterdam.
Noordzeekanal.
[Kanal-FamJour., Admiralty chart]  Kilder
Nordsøkonventionen
Konvention af 1946-04-05 der nu er erstattet af Fiskerikonventionen af 1959-01-2 ... Se artiklen
Nordsøprojektet
"Nordsøprojektet er et forsøgsprojekt. Og formålet har været især at teste fire ... Se artiklen
nordvestring - nordøstring
(-en, -er): Gl. udtryk for østlig - vestlig misvisning brugt langt op i 1800-tal ... Se artiklen
nordøstpassat
(-en, -er): Stabile vinde, der blæser fra den nordlige vendekreds mod ækvator i ... Se artiklen
norhavn
(-en, -e): Havnetype. "Norhavnen, som ligger placeret ved mundingen af et nor, h ... Se artiklen
normalkompas
(-set, -ser): Et magnetkompas, over hvilket der kan anbringes en solskive, en gl ... Se artiklen
normaltid
(-en, -er): Dansk normaltid kaldes den tid, som urene i Danmarkgår efter. ... Se artiklen
Norsk Veritas
Klassifikationsselskab med hovedkontor i Oslo.Norsk Veritas ... Se artiklen
nothspade
(-n, -r): En håndspage, der ere kraftigere og længere end de sædvanlige til brug ... Se artiklen
notice of readiness
(eng.): Kaptajnen besked til afskiber om, at skibet er lasteklar.n ... Se artiklen
november
Årets 11. måned med 30 dage. November. Se herom under ... Se artiklen
NRT
Fork. for nettoregisterton og nettoregistertonnage. Se herom under ... Se artiklen
NS-løftedrager
"NS-løftedrageren er en videreførelse af Frisco-riggen. Den er afpasset til et b ... Se artiklen
NT
Forkortelse for nettotonnage. Se ovenstående under NRT.
NT.
[DS89 p.910]  Kilder
Nues
Nues er Benedichts navn for The Naze, et punkt sydøst for Harwich på den engelsk ... Se artiklen
nulkyds
(-et, -er) gl. nullekryds: Middelspantet på et skib. Med et sammenstillet 0 og e ... Se artiklen
nulmeridian
(-en, -er): Længden nul. Meridianen gennem Greenwich, førstemeridianen. Se yderl ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
nultrykstanker
(-en, -e): gastankertype, hvor gassen ved nedkøling og fortætning kan føres ved ... Se artiklen
Numinck
Numinck er Benedichts navn og en forvanskning for Nyminde syd for Ringkøbing. St ... Se artiklen
nummerflag
(-et, -): Flag med et havnekendingsbogstav samt et skibsnummer. Systemet var en ... Se artiklen
nutation
(-en, -er): Afvigelse af præcessionens jævne bevægelse pga. månens tiltrækning. ... Se artiklen
NVOCC
Engelsk forkortelse for Non Vessel Operating Common Carrier. Om reder ... Se artiklen
nybygget
(adj): Om skibe lige færdigbyggede på værft.
new-built.
[HAR]  Kilder
nydambåden
23 meter langt rofartøj udgravet kort før 1864-krigen i Nydam Mose ved landsbyen ... Se artiklen
nyet
Om månen, når den lige kan ses efter nymåne. "Nyet er tændt."
[DMO]  Kilder
nyis
(-en, -): Bredt udtryk om nydannet is fra iskrystaller, sjapis, grødis, tallerke ... Se artiklen
Nykastel
Nykastel er Benedichts navn for Newcastle-on-Tyne på nordøstkysten af England.
[BEN p.265]  Kilder
nymåne
Se måne. Månefase, hvor månen er i konjunktion, o ... Se artiklen
nyttehestekraft
(-kraften, -kræfter): Dss. bugserhestekraften, der kan sættes lig med produktet ... Se artiklen
nyttekapacitet
(-en, -er): Den bæreevne eller rumfang, som i et skib kan opfyldes af ladning. ... Se artiklen
nytår
(-et, -): Betegnelse for tidspunktet den 31.12. klokken 2400 = den 1.1. klokken ... Se artiklen
nægte
(vb): Om vinden, når den skraller, dvs. vindretningen nærmer sig den sejlede kur ... Se artiklen
nærfart
(-en, -er): "Fart syd for 62° N bredde, nord for 48° N bredde og øst for 12° V l ... Se artiklen
nærfartsflåde
(-n, -r): "… vil den danske nærfartsflåde på det nærmeste være væk, inden Storeb ... Se artiklen
næring
(-en, -er): "Der er ved Kronborg i de senere Aar ogsaa drevet Fiskeri med 'Nærin ... Se artiklen
nærklausul
(-en, -er): Forbehold taget af rederen i en befragtningsaftale mod at blive beor ... Se artiklen
nærme
(vb): Nærme sig. approach. I udtryk som: n ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
næs
(-set, -): Pynt, der skyder sig ud i havet fra fastlandet. forelan ... Se artiklen
næse
(-n, -r): 1. I udtryk som fx: have trim forover, ligge på næse ... Se artiklen
næsesø
(-en, -er): Søen imod skibets sejlretning. head sea. [H ... Se artiklen
næstkommanderende
(-n, -r): Officeren lige under skibschefen i rang og myndighed. se ... Se artiklen
nød
(-en, --): I udtryk som: være i nød. "Føreren af ethvert skib, som i ... Se artiklen
nød- og kaldefrekvens/kanal
distress frequency // distress channel.
[LRSvol3]  Kilder
nødalarm
(-en, -er): "Fiskeskipperen trykkede dernæst på DSC - nødalarmen, der udsendte n ... Se artiklen
nødalarmering
(-en, -er): "Herefter vil nødalarmeringen skulle foregå på Digital Selective Cal ... Se artiklen
nødankerplads
(-en, -er): emergency anchorage.
[MarS]  Kilder
nødanløb
(-et, -): Anløb af en havn, fordi skibet er i overhængende fare på grund af usød ... Se artiklen
nødbelysning
(-en, -er): Belysningskilde i aptering for brug, når den sædvanlige strømkilde i ... Se artiklen
nødbetjening
(-en, -er): Betjening af fx ror eller maskine fra anden position end den sædvanl ... Se artiklen
nødblus
(-set, -): Moderne udtryk dss. håndblus. Mere generelt kan et nøblus betegne alt ... Se artiklen
nødblæser
(-en, -e): Blæser, der kan forsyne en hovedmotor med tilstrækkelig luft til at f ... Se artiklen
nødbugsering
(-en, -er): "Med under salvageafdelingen hører også det specielle fartsområde, d ... Se artiklen
nødfrekvens
(-en, -er): "Søfartsstyrelsen meddeler, at satellitovervågningen af nødfrekvense ... Se artiklen
nødhavn
(-en, -e): Tilflugtshavn, som vælges undervejs på en rejse, fordi der er opstået ... Se artiklen
nødkald
(-et, -): Opkald på radio i nødsituation ved brug af kaldeordet MAYDAY. ... Se artiklen
nødkommunikation
(-en, -er): Udveksling af information i en nødsituation. Kommunikationen kan ben ... Se artiklen
nødkorrespondance
(-n, -r): "... og som oplyste, at 2-lugen var beskadiget og øjeblikkelig hjælp n ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
nødlanterne
(-n, -r): "Udgangen fra hvert Hovedrum, der benyttes af Passagerer eller Mandska ... Se artiklen
nødlossepumpe
(-n, -r): "Reparatørerne får vi standset i lufthavnen. Da de kommer om bord har ... Se artiklen
nødmast
(-en, -er): "... ved selvsyn konstateret, at stor- og mesanmast manglede, at fok ... Se artiklen
nødmelding
(-en, -er): Nødmeldingen med radiotelegrafi udsendes på 500 kHz og består af: ... Se artiklen
nødområde
(-t, -r): "De havne, der blev udpeget som nødområder i de danske farvande af dav ... Se artiklen
nødopkald
(-et, -): Del af nødkommunikation som inkluderer udsendelse af nødprioritetssign ... Se artiklen
nødposition
(-en, -er): Den position, hvorfra et nødstedt skib sender sine nødmeldinger. ... Se artiklen
nødproviant
(-en, --): Dss. nødrationer. De fødemidler, der er beregnet til at medtage i en ... Se artiklen
nødradiopejlsender
(-en, -e): Dss. EPIRB, se denne EPIRB ... Se artiklen
nødraket
(-ten, -ter): Signalraket, der udsender røde stjerner eller rødt lys. I dag skal ... Se artiklen
nødrat
(-tet, -): Rat, der i stedet for det normale rigges til i nødstilfælde. Da skibe ... Se artiklen
nødrig
(-gen, -ge): Rigning, der er opsat i stedet for en skadet normalrig. ... Se artiklen
nødror
(-et, -): "... og dette skib brækkede 18. februar sin rorstamme... På Azorerne f ... Se artiklen
nødsignal
(-et, -er): Signal afgivet af skib i nød for at opnå hjælp fra land eller andre ... Se artiklen
nødskud
(-det, -): Gammelt udtryk fra man havde kanoner om bord, som kunne skyde lydsign ... Se artiklen
nødstedt
(adj): Nødstedt skib.
distressed ship.
[ABC, T.f.Red5/1989, EST]  Kilder
nødstop
(-pet, -): Kontrolgreb eller kontrolknap, hvormed kørende maskiner kan stoppes ø ... Se artiklen
nødstyring
(-en, -er): Styreanordning adskilt fra den normale styremekanisme. ... Se artiklen
nødtalje
(-n, -r): Støttetalje på et ror. tackle on the sides of the rudder ... Se artiklen
nødtrafik
(-ken, -): Trafik mellem et nødstedt skib og en anden enhed. "…enhver sendin ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
nøgle
(-n, -r). Telegrafiinstrument. Den bevægelige kontakt hvormed man afsender morse ... Se artiklen
nøglesjækel
(-kelen, -kler): Sjækkel, der låses med en nøgle.key shackle ... Se artiklen
nøjagtighed
(adj): Kvalitativ egenskab. I udtryk som fx: Absolut nøjagtighed. ... Se artiklen
Nøkken
Dss havfruen.mermaid.[HAR] Også brugt om havma ... Se artiklen
Nørre Sø
Nørre Sø er Benedichts navn for Nordsøen.
[BEN p.265]  Kilder
(vb): I udtryk som: nå ind "seyle ind paa et Skib, det er ved at seyl ... Se artiklen
nåd
(-den, -der): 1. Sprækken eller sømmen mellem planker og brædd ... Se artiklen
nådpresenning
(-en, -er): Sejldug benyttet til at klæde med. parceling upon seam ... Se artiklen
nådskinne
(-n, -r): Skinne af jern eller stål, der anbringes over en samling af to yderklæ ... Se artiklen
nål
(-en, -e): 1. Kompasnål. Se kompasnål ... Se artiklen
nålemejsel
(-en, -ler): Trykluftsværktøj til fjernelse af rust på jern og stål. Hammerhoved ... Se artiklen