Ordbog

Resultat : 418 ord startende med g
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
G
Signalflag G, firkantet flag lodret delt i seks parallelle lige brede bånd skift ... Se artiklen
gab
(-et, -): Åbning ved yderenden af et smallere eller smalt farvand som bugt eller ... Se artiklen
gaffel
(gaflen, gafler): 1. Rundholt, der i en i det lodrette plan sk ... Se artiklen
gaffelabe
(-n, -r): 1. Lille sejl, der sættes på agtermasten. ... Se artiklen
gaffeldrejereb
(-et, -): Line, der anvendes til at hejse en gaffel op med. Se også klofald og p ... Se artiklen
gaffelfald
(-et, -): De tove, som gaflen hales op i. gaff-halyard ... Se artiklen
gaffelfokskøde
(-t, -r): Skøde på et formastsejl på gaffel og bom, skonnertrigget fartøj. ... Se artiklen
gaffelgerd
(-en, -er): Gerd, der løber fra en gaffel til skibssiden og hvormed gaflens stil ... Se artiklen
gaffelklo
(-kloen, -kløer): "Saaledes kaldes Forenden af Gaffelen, der griber med sine Gre ... Se artiklen
gaffellig
(-et, -): Et gaffelsejls øverste lig, der fastgøres, lidses, til gaffelen. " ... Se artiklen
gaffelrakke
(-n, -r): Tovstrop, der fra gaflens to kloender går rundt om masten, hvor tovet ... Se artiklen
gaffelrig
(-gen, -ge): Rigning, hvor sejlene sættes på gafler øverst og evt bomme forneden ... Se artiklen
gaffelsejl
(-et, -): 1. Firkantet langskibs sejl, der er fastgjort til e ... Se artiklen
gaffelsejlsgaffel
(-gaflen, -gafler): Dss. gaffel. trysail gaff.
[TAFM p.50 + 69]  Kilder
gaffeltopsejl
(-et, -): Trekantet stagsejl, der sættes over gaffelsejlet. "Er et Seil, de ... Se artiklen
gaffeltopsejlnedhaler
(-en, -e): Nedhalerline til gaffeltopsejlet.gaff topsail downhaule ... Se artiklen
gaffeltopsejlsfald
(-et, -): "Touget, hvormed Gaffeltopseilet heises." [DMO] gaff top ... Se artiklen
gaffeltopsejlshals
(-en, -e): "Et Toug, der tjener til at stille Seilets inderste Hjørne." ... Se artiklen
gaffeltopsejlsskøde
(-t, -r): "Et Toug, der tjener til at udhale Seilets yderste Hjørne til Nokken a ... Se artiklen
gaiasse
(-n, -r): Fladbundet fartøj ved Nilen.
gaiasse.
[StilD]  Kilder
Stikord Beskrivelse
gain
(eng.): Radarfunktionsknap, der regulerer radarbilledets styrke. g ... Se artiklen
Gaing
(?): Holl. fartøj af fløjtetypen nævnt fra 1595 og med få ændringer stadig almin ... Se artiklen
gaj
(-en, -er): 1. Gerd. [KSL] 2. Spilerens ... Se artiklen
gajline
(-n, -r): Dss. gerdline.
guyline.
[K56 p.43]  Kilder
Galandria
(?): = Zalandria. Venetiansk krigsskib kendt fra ca. 838 under dogen Pietro Trad ... Se artiklen
galease
(-n, -r): 1. Tomastet sejlskib, barkbygget skrog med flad hæk ... Se artiklen
galeaseevert
(-en, -er): En større type evert med galeasetakling. Især anv. på Elben.[TUS ... Se artiklen
galej
(-en, -er) Gallei: Rofartøj eller kombineret ro- og sejlfartøj. Mest kendt ... Se artiklen
galejhavn
(-en, -e): Havn specielt indrettet til at modtage galejtyper. Havnen kan fx have ... Se artiklen
galeon
(-en, -er) galleon, galion: Skibstype især benyttet i spansk søfart krigsskib og ... Se artiklen
galeot
(-en, -er): "Et rundgattet galeastaklet Skib, der er større end Galeaser i Almin ... Se artiklen
galge
(-n, -r) Gallie, galje: 1. Dss. david. Kranarm til at hejse både, an ... Se artiklen
galgestøtte
(-n, -r): Støttetømmer ved galger eller davidarme.
gallow-bitt.
[Benzon]  Kilder
Galileo-projektet
Satellitnavigeringssystem under opbygning i europæisk rumfart. Gal ... Se artiklen
galion
(-en, -er) gallion (uautor.): Forreste del af et træskib fra middelalder til ca. ... Se artiklen
galionsavis
(-en, -er): Nyhedsformidling fra mund til mund blandt menigt mandskab udbredt på ... Se artiklen
galionsbræt
(-brættet, brædder): Brædder der dækker undersiden af galionens udhæng ud over s ... Se artiklen
galionsfigur
(-en, -er) gallionsfigur (uautpr.): Formet figur anbragt foran på boven, under b ... Se artiklen
galionsklæde, galionsklædning
(-t, -r): Malet sejldug, der er fastgjort til galionslønningen for at skabe en s ... Se artiklen
galionsknæ
(-et, -): Knæ, der bruges i opbygningen af galionen til dennes styrkeforøgelse. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
galionskrøl, galionskrølle
(-krøllet, -krøl): Udsmykning på galionen med træskærerarbejder.sc ... Se artiklen
galionslønning
(-en, -er): Lønningslisterne på galionens klædning eller på toppen af de sceptre ... Se artiklen
galionspumpe
(-n, -r): Pumpe anbragt på galionen til brug for oppumpning af spulevand. "E ... Se artiklen
galionsribbe
(-n, -r): Galionens tværskibs forbinding = fastgøring til skibet. ... Se artiklen
galionsræling
(-en, -er): Se galionslønning. rails of the head.[ ... Se artiklen
galionsscepter
(-teret, -tre): Lodrette metalstivere, der er fastgjort med underenden i sædeklo ... Se artiklen
galionsskæg
(-get, -): Det samme som skæg. cutwater ... Se artiklen
galiot
(-ten, -ter) galliot: 1. Skibstype brugt i Norden. Tomaste ... Se artiklen
galje
(-n, -r): 1. Lodret rundholt med vandret bjælke øverst brugt s ... Se artiklen
galle-galle
(-n, -r?): "Til ballast medtog det nye skib [MASSACHUSETTS og navneændret til DR ... Se artiklen
galleerfregatte
(-n, -r): Orlogsskibstype. "Desuden besluttedes ligeledes inden årsskiftet [1686 ... Se artiklen
galleri
(-et, -er): En slags udhængende balkon agterst på et sejlskib. Det kan bruges ti ... Se artiklen
gallerifod
(-foden, -fødder): Den tømmerudbygning, der støtter et galleri af på undersiden ... Se artiklen
gallerihætte
(-n, -r): Den del af et galleri, der danner overdækningen - galleriets tag. ... Se artiklen
galleriliste
(-n, -r): Pyntelister anbragt på galleriets udvendige sider og ofte malede i kon ... Se artiklen
gallion
uautoriseret stavemåde, Se galion.  Kilder
gallivaten, galwetten
(?): Ostindisk krigsfartøj iflg. [Röding]. Iflg. [AAK-Z] et krigsfartøj fra ... Se artiklen
Gamle Georg Stage Drenge
Forening for tidligere elever på skoleskibet GEORG STAGE.
[DKS89 p.4]  Kilder
Gamlen apparat
(-tet, -ter): Apparat tll tankrensning. Gamlen produktnavnet ser ud til at v ... Se artiklen
gamma
Græske alfabets tredje bogstav. Forkortelse for bl.a. deviationskoefficient for ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gang
(-en, -e): 1. "Den rute, som et skib under lavering tilb ... Se artiklen
gangbord
(-et, -e): "De indvendig langs Siderne løbende Planker, som tjene til Passage fr ... Se artiklen
gangbræt
(-brættet, -brædder): Planke, der udlægges fra skibet til land til brug ved ombo ... Se artiklen
gangklæder
(pl.): Mandskabets beklædning, gangklæder, køjeklæder etc. Ofte om beklædning kø ... Se artiklen
gangplanke
(-n, -r): Der i [Saint] sættes lig med gangvægere. "Gang-Planker, kaldes i e ... Se artiklen
gangskifte
(-t, -r): Maskinudtryk. Maskinens gang vendes fra frem til bak. gangskift ... Se artiklen
gangspil
(-let, -): Spil med lodret spiltromle, dss. capstan, og fremdrevet med mandskabe ... Se artiklen
gangway
(-en, -e. Blanding af dansk og engelsk bøjning): Dss. landgang. "Der er etablere ... Se artiklen
gantlet
(-en, -er): Straf som spidsrod, hvor delikventen klædes nøgen til bæltet og slås ... Se artiklen
gantrykran
(-en, -er): Kran med vandret udlægger i fast højde, hvis havside ofte kan rejses ... Se artiklen
garantimester
(-teren, -tre): Maskinmester, der sejler med - oftest - nyt skib som værftet ell ... Se artiklen
garbagerum
(-met, -): Blanding af engelsk og dansk udtryk. Dss. affaldsrum. g ... Se artiklen
garderobe
(-n, -r): Slangudtryk brugt om et fartøjs mængde af sejl. Benævnelsen for et ste ... Se artiklen
gardinplade
(-n, -r): Langskibs, lodret plade, der forbinder yderenderne af dæksbjælker, der ... Se artiklen
garn
(-et, -): 1. Spundne tråde af fx hamp eller kokos, der i et a ... Se artiklen
garnere
(vb): Påsætte den indvendige klædning af skibet med planker på spanter og skibet ... Se artiklen
garnering
(-en, -er): 1. Indvendig beklædning af skibssiderne. Foring i ... Se artiklen
garneringsbjælke
(-n, -r): Bjælker, der lægges oven på en sten- eller jernbaglast og hvorover dæk ... Se artiklen
garneringsbræt
(-brættet, -brædder): Vragbrædder, dvs. simple fyrrebrædder, der lægges over den ... Se artiklen
garneringsklampe
(-n, -r): Klamper, der anvendes til at fastgøre garneringsdækket over ballasten ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
garneringsmatte
(-n, -r): Bastmåtter, der bruges ved garneringen.dunnage mat ... Se artiklen
garneringsplanke
(-n, -r):
ceiling plank.
[KØN p. 331]  Kilder
garneringsribbe
(-n, -r): "Vandrette garneringsribber 6 x 2 tommer fyr anbringes med en afstand ... Se artiklen
garniturering
(-en, -er): "Garniturering til wiresling." Løftering med to ringe ihæftet. De to ... Se artiklen
Garnsee
Garnsee er Benedichts navn for øen Guernsey, en af Kanaløerne i Den Engelske Kanal.
[BEN p.253]  Kilder
gas
(-sen, -ser): 1. Tilstandsform forsk. fra fast og flydende fo ... Se artiklen
gasafgang
(-en, -e): "I en lastet tankbåd vil tomrummet over olien - ullagerummet - være ... Se artiklen
gasafledningssystem
(-et, -er): Indretning i gastankskib, hvor gasmængder bevidst kan lukkes ud fra ... Se artiklen
gasblæser
(-en, -e): "6.3.4.2 et undertryk på over 700 mm vandsøjle, hvis lasttanken skull ... Se artiklen
gascertifikat
(-et, -er): Certifikat der godkender et skib til transport af gas. ... Se artiklen
gasdetektor
(-en, -er): Instrument, der kan måle tilstedeværelsen og eventuelt koncentration ... Se artiklen
gasfreeing
(eng.): Udluftning af tankrum, så de bliver gasfri, før der kan sendes personer ... Se artiklen
gasfri
(adj). Uden indhold af gas, fx i tanke, der skal gasfree'es, før arbejde udføres ... Se artiklen
gasførstehjælpsudstyr
(-et, -): Førstehjælpsudstyr, der indeholder medikamenter og andet udstyr til at ... Se artiklen
gasgenerator
(-en, -er): "X skrev i 2005 om gasgeneratorskibet NAVITAS. Skibet og dets specie ... Se artiklen
gasinstallation
(-en, -er): "… værfter køber hele gasinstallationen som en færdig pakke med tryk ... Se artiklen
gaskode
(-n, -r): Regelsæt for transport af gas til søs med hensyn til sikkerhed for bes ... Se artiklen
gasladning
(-en, -er): Ladning i et gastankskib.
gas cargo.
[SKT p.351]  Kilder
gaslanterne
(-n, -r): Lanterne, der drives med gas. Gaslanterner anvendes til ubemandede slæ ... Se artiklen
gaslækage
(-n, -r): Utilsigtet udslip af gas fra tank.
gas leakage.
[MarS]  Kilder
Stikord Beskrivelse
gasmålernavigation
(-en, -): Slangudtryk for Decca-navigation, hvor man alene benyttede positionsbe ... Se artiklen
gasolie
(-n, -r):: "Solarolie eller Gasolie, som er det sidste Led i Rækken af Destillat ... Se artiklen
gasometer
(-eret, -re): Måleapparat, der registrerer tilstedeværelsen af gas, bortset fra ... Se artiklen
gassikker
(adj): Dss. gasfri.
gas free.
[LAB p.80]  Kilder
gasskib
(-et, -e): Skib indrettet til at føre gaslaster i indbyggede tanke. Ofte vil gas ... Se artiklen
gast
(-en, -er): Besætningsmedlem, oftest på et fritidsfartøj, eller i orlogsflåden. ... Se artiklen
gastanker
(-en, -e): Dss. gastankskib, se dette.  Kilder
gastankskib
(-et, -e) (gastanker): Tankskib indrettet til at føre ladning af gas. Der findes ... Se artiklen
gasturbine
(-n, -r): Fremdrivningsmaskine, der brænder gas af gennem en turbine. ... Se artiklen
gastæt
(adj): Tæthed i skotter el. containere, der forhindrer luftarter i at udsive el. ... Se artiklen
gasventil
(-en, -er): Ventil til anvendelse for gas, hvilket kræver meget stor tæthed. ... Se artiklen
gat
(-tet, -ter): 1. Et hvilket som helst hul eller åbning på et s ... Se artiklen
GATT
Engelsk forkortelse for the General Agreement on Tariffs and Trade, Ge ... Se artiklen
gauss projektion
(-en, -er): Tegningsmetode for kort. En form af den transverse mercatorprojektio ... Se artiklen
gear
(-et, -): Dss. udstyr til lastning og losning. "... til gengæld har det resulter ... Se artiklen
geared
(eng.adj.): Om fragtskibe, der er udstyret med udstyr til lastning og losning. ... Se artiklen
geared, gearet
(sdj.): "... idet BC med sin baggrund som trawler på Nordatlanten nok er bedre g ... Se artiklen
gearet skib
"... og så sparer vi på den anden side mange penge på ikke at have kraner at ved ... Se artiklen
gearless
(eng. adj.): Om fragtskibe, der ikke har eget laste- og losseudstyr som bomme og ... Se artiklen
gee-navigationssystem
Hyperbel radionavigationssystem. Principperne blev udformet af R. J. Dippy (UK) ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gelcoat
(-ingen, -inger): Kunstharpiksblanding = polyester af høj kvalitet. Glasfiberbåd ... Se artiklen
Gelle
(ty. pl. Gellen): 1700-tals bådtype, stor åben pram med flad bund og lille overd ... Se artiklen
gelænder
(-et, -e): rail.
[ABC, LAB p.41]  Kilder
Gemini
Stjernebilledet Tvillingerne på N-halvkugle i Dyrekredsen. Bl.a. med stjernerne ... Se artiklen
genakker, gennaker
(-en, -e): Asymmetrisk spiler, der er ret dyb og som sættes med en stage, genakk ... Se artiklen
GENCON certeparti
"De mest kendte certepartiformularer er Gencon-certepartiet, som bruges for enke ... Se artiklen
generaladmiral
(-en, -er): "Med i flåden var Gabriel Kruse, der må være returneret til Københav ... Se artiklen
Generaladmiralløjtnant
(-en, -er): Grad under generaladmiral i 1600-tallet. "Den 8. august kom Cort ... Se artiklen
generalalarm
(-en, -er): Alarmsystem på et skib. ved generalarm møder alle besætningsmedlemme ... Se artiklen
generalangivelse
(-n, -r): "Angiver skibets og førerens navn, skibets hjemsted og en række andre ... Se artiklen
generalarrangement
(-et, -er): Dss. apteringstegning. Tegning, der viser et skibs indretning i en o ... Se artiklen
generalkort
(-et, -): "Man inddeler Søkort i Generalkort eller Oversejlingskort, som gengive ... Se artiklen
generationsskib
(-et, -e): Inddeling af især containerskibe, hvor 1. generation kunne laste 700 ... Se artiklen
gennemgangshav
(-et, -e): Hav, der kan sejles igennem, som fx Middelhavet for at komme fra Atla ... Se artiklen
gennemgangshavn
(-en, -e): 1. Havn, hvor varer omlades for videretransport med ... Se artiklen
gennemgangskonnossement
(-et, -er): Konnossement, der omfatter transport af varer med mere end en transp ... Se artiklen
gennemgangstransport
(-en, -er): "Inden for søtransporten udføres gennemgangstransporten naturligvis ... Se artiklen
gennemsejle
(vb): Passere et farvand fra den side eller ende til den anden. sa ... Se artiklen
gennemsejler
(-en, -e): Skib, der sejler gennem et farvand.passing vessel ... Se artiklen
gennemsejlingsfarvand, transitrute
(-et, -e): Farvand eller rute, der hovedsageligt benyttes til gennemsejling som ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gennemsejlingshøjde
(-n, -r): Den frie højde fra vandoverfladen til den laveste del af forhindringen ... Se artiklen
gennemsejlingslodsning
(-en, -er): Lodsning gennem et farvand i modsætning til lodsning til en ankomsth ... Se artiklen
gennemsejlingslodsning
(-en, -er): "Ændringsforslaget [til lodsloven] baserer sig bl.a. på ordlyden i d ... Se artiklen
gennemsejlingsområde
(-t, -r): Det område ved og under en bro, der kan befærdes ved passage med et sk ... Se artiklen
gennemsejlingsrende
(-n, -r): "En opgave, der i øvrigt ikke hidrører under Kystdirektoratet - som no ... Se artiklen
gennemsejlingsåbning
(-en, -er): "Broarbejderne er nu så vidt fremskredne, at sejladsen henvises til ... Se artiklen
gennemsigtighed
(-en, -): I udtryk som fx: luftens gennemsigtighed.tran ... Se artiklen
gennemsnit
(-tet, -): "Tegning, der viser skroget gennemskåret på langs i et lodret snit. G ... Se artiklen
genoamax
(adj): Om skibe med særlig lav højde, så de kan ligge i Genoa, hvor en nærliggen ... Se artiklen
gensidig
(adj): Der bruges i udtryk som fx: gensidig beliggenhed. I navigation ... Se artiklen
genskin
(-net, -): "Ved afgørelsen af, hvad der er sikker fart, skal bl.a. følgende fakt ... Se artiklen
genskinsfyr
(-et, -): "Fyr, der egentlig ikke tjener som Fyr, men kun til at belyse en tæt v ... Se artiklen
genua, genoa
(-en, -er): Stort forsejl benyttet af fritidsfartøjer. Sejlet strækker sig tværs ... Se artiklen
geocentrisk
(adj.): I udtryk som fx. geocentrisk bredde. Bredden målt som vinklen ... Se artiklen
geodætisk
(adj.): I udtryk som fx geodætisk eller topografisk bredde. Bredden m ... Se artiklen
geografisk
(adj.): I udtryk som fx geografisk bredde. Bredden målt som vinkelafs ... Se artiklen
geoide
(-n, -r): Betegnelse for jordens massefacon uden hensyntagen til topografiske af ... Se artiklen
Georg Stages Minde, Stiftelsen
"Stiftelsen Georg Stages Minde. Stiftelsens statutter skriver sig fra den 3. apr ... Se artiklen
geostationær
(adj): Om satellitter, der i forhold til jorden ikke bevæger sig, men forbliver ... Se artiklen
geostrofisk
(adj): Bruges i udtryk som fx: geostrofisk vind. I en vejrsituation, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ger, geer
(-en, -er): Se også under girer. "En Geer er en Pla ... Se artiklen
gerd
(-en, -er): 1. Tov eller wire, der benyttes til fastholdelse ... Se artiklen
gerdbeslag
(-et, -): Beslag, et øje eller hul til en sjækkel, hvori en gerdtalje kan fastgø ... Se artiklen
gerdblok
(-ken, -ke): Blok i en gerdtalje, eller en blok i mere komplicerede gerdopsætnin ... Se artiklen
gerdfald
(-et, -): Dss. gerdens løbertov, taljetovet.
fall of the vang.
[Röding]  Kilder
gerdskinkel
(-skinklen, skinkler): Kraftigt tov eller wire, der er fastgjort i en boms topen ... Se artiklen
gerdspil
(-let, -): Spil, der bruges til at hale gerdtaljer med. I nogle bomarrangementer ... Se artiklen
gerdtalje
(-n, -r): Taljen, der forbinder gerdskinklen og en øjebolt i borde. ... Se artiklen
gerer
Se ger.
stealer.
[H&S58-78, SØM22-165+269]  Kilder
German rule
Målingsmetode for skibe. Se nærmere i artiklen ... Se artiklen
Germanische Lloyd
Tysk klassifikationssystem grundlagt i 1867. Forkortes GL. Germani ... Se artiklen
Germiuden
Germiuden er Benedichts navn for Yarmouth, engelsk by på Norfolkkysten i Nordsøen.
[BEN p.253]  Kilder
geveling
(-en, -er): Støtteskot, der i lastrummet fastgøres langskibs under dæksbjælkerne ... Se artiklen
geværkiste
(-n, -r): Små kasser til håndvåben placeret på dækket, så de hurtigt kan tages f ... Se artiklen
geværlære
(-n, --): Slang for geografi og vejrlære: "Ja, der er et enormt spring fra det r ... Se artiklen
GHA
Eng. forkortelse for Greeenwich Hour Angle. Et himmell ... Se artiklen
ghanjah
Skibstype som en dhow brugt på Den Arabiske Halvø især omkring Oman. bruges ikke ... Se artiklen
ghoster
(eng., men fordansket: -en, -e): Spiler af tynd sejldug og stor størrelse til br ... Se artiklen
gibbe
(vb) gibe: Sejlskibsudtryk. Under rumskøds sejlads gibbes mesanbommen, dvs. den ... Se artiklen
gibe
(vb): "At Gibe. kaldes i Gibskinklen at hale Mesansbommen for efter." [SCHN] ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gibskinkel
(-skinklen, -skinkler): Skinkel, der er fastgjort på midten af mesansbommen. Ski ... Se artiklen
gie
(-n, -r): Kraftig talje bestående af to blokke og en tovværksløber, der er skåre ... Se artiklen
gieblok
(-ken, -ke): Kraftig blok, der bruges i gier, hvorfor en gieblok har mindst to o ... Se artiklen
gieløber
(-en, -e): Tovet, der er skåret i kraftige taljer. tackle fall // ... Se artiklen
Giessør
Giessør er Benedichts navn for Gedser på Falster.
[BEN p.253]  Kilder
gig, gigbåd
(-gen, -ger): Letbygget, åben og slank båd, der gerne var skibschefens foretrukn ... Se artiklen
gigge
(vb): Opgive et råsejl.
clue up // clew-up.
[Benzon]  Kilder
gilling
(-en, -er) gl. gilding: 1. Skibets agterdel under hoveddæ ... Se artiklen
gillingsknæ
(-et, -): Knæ, der sidder i forbindelse med agterstævnen, hvor gillingens neders ... Se artiklen
gillingsknæk
(-ket, -): Den skarpe kant, der dannes ved sammenstødningen af spejlets underkan ... Se artiklen
gillingsplanke
(-n, -r): counter plank.
[Benzon]  Kilder
gillingstræ
(-et, -er): Lodret, krumtømmer, som danner gillingens skelet og hvorpå klædninge ... Se artiklen
gird
(-en, -er): Et mål på et kapsejladsfartøj, hvor der måles fra skandækskant rundt ... Se artiklen
girdmål
(-et, -): "En båds største omfang fra skandæk til skandæk, under kølen, minus be ... Se artiklen
gire
(vb) giere (gl.): Vandret bevægelse af skroget om en lodret akse midtskibs. Afvi ... Se artiklen
gire for sit anker
"Skibet driver frem og tilbage for sit anker, hvilket sker, når vind og strøm ik ... Se artiklen
girer
(subst.): Se også under ger. "Giirer, kaldes de spid ... Se artiklen
giring
(-en, -er): Den vandrette bevægelse omkring en lodret akse midtskibs. ... Se artiklen
girth
(eng.): "er et Fartøjs Omfang uden bords, regnet fra Vandlinien paa den ene Side ... Se artiklen
gisning
(-en, -er): Skønne, bedømme fx en position, fordi observationer ikke kan opnås. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gispebjælke
(-n, -r): Vandrette styrkebjælker i forstævnen af et skib. Et skibs gisper, når ... Se artiklen
gispning
(-en, -er): Sammenklapningskraft på skibssiden under duvning, når skrogets ender ... Se artiklen
gisse
(vb): Anslået. Bedømmelse af afstand el. kurs uden brug af instrumenter. Gætning ... Se artiklen
gitre
(vb) gittre: Funktionen at overhælde skibssiden med vand ved hjælp af en gitter, ... Se artiklen
gitter
(gitteren, gitre) gitrer: Gydeøse af form som en hulske med et meget langt blad ... Se artiklen
give
(vb): I udtryk som fx: give lydsignal. sound for signals ... Se artiklen
give et anker fra sig
Frigøre ankerkæden om bord og lade kæde og anker forblive på ankerstedet, event. ... Se artiklen
give sig
(vb): "Give sig, siges om noget som faaer Bræk eller Skade, bruges meest ved Mas ... Se artiklen
givtov
(-et, -e): I sejlskibets løbende rigning de liner, der bruges til at hale bunden ... Se artiklen
gjord
(-en, -e): stropper fremstillet af fladt, bredvævet, remlignende materiale i tov ... Se artiklen
glacial
(adj): Isagtig; is- i sammensætninger.
glacial.
[KortA, E/D]  Kilder
glammergat
(-tet, -ter): Vandrende. Langsgående huller i undersiden af bundstokkene nær køl ... Se artiklen
glas
(-set, -): 1. Sandur. To kegleformede glas er forbundet ved s ... Se artiklen
glaslygte
(-n, -r): Lampe, der brænder med levende flamme, der er indelukket bag glas for ... Se artiklen
glat
(adj): I udtryk som: glatte lag.broadside. ... Se artiklen
glatdækket
(adj): Om skibstype med gennemgående hoveddæk uden brønd, bak el. poop. ... Se artiklen
glatdækskib
(-et, -e): Glatdækker. Skibstype med gennemgående hoveddæk uden bak, brønd og po ... Se artiklen
glatnitning
(-en, -er): Sammennitning af skibsdele efter et system, hvor nitterne ligger pla ... Se artiklen
gletcheris
(-en, -): Dss. gletcher-isfjeld. Flydende - el. strandet - ismasse stammende fra ... Se artiklen
gletchersne
(-en, -): Sne, der pga. temperatursvingninger er blevet kompakt og grovkornet og ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gletchertunge
(-n, -r): Gletcherfremspring, der rækker ud i havet og kan være flydende. ... Se artiklen
gletscher
(-en, -e): Sne- og ismasse, der har samlet sig på land og på grund af trykket gl ... Se artiklen
glib
(-en, -er): Fiskeredskab til fangst af især ål. Det har form som en kurv med en ... Se artiklen
glidebåd
(-en, -e): Hurtigsejlende motorfartøj bygget, så dets skrog ikke skærer gennem v ... Se artiklen
glidekøl
(-en, -e): "Model af Forenden af en Stykpram. Modellen fremstiller Installatione ... Se artiklen
gliderkasse
(-n, -r): I dampmaskine en indretning til at styre dampstrålens retning til de f ... Se artiklen
gliderør
(-et, -): Rør gennem hvilket en tank pejles.
sliptube.
[SKT70 p.384]  Kilder
glideskala
(-en, -er): Om stevedorekontrakter: "Glideskalakontrakten er den kontraktform, d ... Se artiklen
glidestok
(-stokken, -stokke): Strøer, som godsenheder som maskiner hviler på. Godsets pla ... Se artiklen
glimtfyr
(-et, -): "En egen Slags Blinkfyr ere de saakaldte Glimtfyr, der med visse Melle ... Se artiklen
glitterspærrer
(-en, -e): Dss. birefleksspærrer. Funktion i radarteknikken hvormed man undertry ... Se artiklen
globus
(-en, -er): Model af jordkloden eller himmelrummet set fra jorden. Jordglober v ... Se artiklen
GLONASS
Fork. for russisk Globalnaja Navigatsionnaja Sputnikovaja Sistema. Satell ... Se artiklen
glorie
(-n, -r): Ring omkring et himmellegeme som regel solen, forårsaget af lysets bry ... Se artiklen
glory hole
(eng.): Dansk direkte oversættelse ikke fundet. E/D ordbog, Gyl. bringer tre nau ... Se artiklen
glødehovedmotor
(-en, -er): Dieselmotor, hvor opstarten foregår ved at forvarme motorhovedet for ... Se artiklen
glødenet
(-tet, -): Net på gaslanternebrænder. Net, der skal forhindre gløder i at sprede ... Se artiklen
glødeskal
(-len, -ler): metalhinde af jernoxider efterladt på stålplade ved opvarmning til ... Se artiklen
glødeskalsrest
(-en, -er): Rester af glødeskal kan optræde på stålplader og færdigstøbte elemen ... Se artiklen
GM
Forkortelse for afstanden mellem et skibs tyngdepunkt, G, og metacentret, M. GM ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
GMDSS
Fork. for Global Marine Distress and Safety System. System ... Se artiklen
GMT
Fork. for Greenwich Mean Time. Middeltidsklokkeslættet på ... Se artiklen
gnib
(-en, -): Spids af tange el. landtunge.
spit.
[SØS1 p.30]  Kilder
gnidningsmodstand
(-en, -e): Skibes gnidningsmodstand er sammensat af to former: AHR og MHR. A ... Se artiklen
gnistsender
(-en, -e): Tidlig model af radiosender brugt i handelsskibe. På grund af meget s ... Se artiklen
gnomon
(-en, -er): Skyggeviser anvendt til at finde retninger på jordkloden. Gnomon bru ... Se artiklen
gnomonisk kort
Dss. Storcirkelkort. Kortprojektion, hvor storcirkler afbildes som rette linjer ... Se artiklen
gnomonisk projektion
Dss. centralprojektion. Det er en projektionstype, hvor projiceringspunktet er j ... Se artiklen
godhedsgrad
(-en, -er): "Endelig sættes skruen på modellen, og ved nu at måle den kraft, der ... Se artiklen
godkendelsesbog
(-bogen, -bøger): "Skibstilsynets godkendelsesbog 1975. Direktoratet har i janua ... Se artiklen
gods
(-et, -): 1. Udtryk, der dækker rigningens blokke, tovværk, w ... Se artiklen
godshåndtering
(-en, -er): Ekspeditionen i en havn af indkommende og udgående varer. ... Se artiklen
godsomsætning
(-en, -er): Mængden af varer, der gennem en vis tid, indgår og - eller afskibes ... Se artiklen
godsring
(-en, -e): Jernring med forskellige beslag til fastgørelse på det sted på mast, ... Se artiklen
godstilgang
(-en, -e): Varemængden, der modtages af en havn for videretransport med skib. ... Se artiklen
godstrafik
(-ken, -ker): Den mængde varer, der passerer ind og ud af en havn. ... Se artiklen
godtegarn
(-et, -): Bændsel, råbånd, hvormed råsejl fæstnes til råen.robbin ... Se artiklen
godtgørelse
(-n, -r): Erstatning for sår eller bortskudte lemmer (gl.). smart ... Se artiklen
Godtskesand
Godtskesand er Benedichts navn for Gotska Sandö nord for Gotland i Østersøen. ... Se artiklen
godtvejrsabe
(-n, -r): Et stagsejl, der sættes langs lejderen fra krydsstangen til stormasten ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
golar vent system
Ventilationssystem til tankskibe. En kraftig blæser sender frisk luft gennem las ... Se artiklen
golf
(-en, -e): Smalt vandområde, der skærer sig ind mellem landområder. Også benævnt ... Se artiklen
Golfområdet
Dss. Den arabiske Gulf, der er havområdet mellem Saudi Arabien, Iraq og Iran. Ti ... Se artiklen
Golfstrømmen
Havstrøm, der løber ud gennem Floridastrædet mellem Florida og De Caribiske Øer, ... Se artiklen
gondol
(-en, -er): 1. Pramlignende, fladbundet, men ret smal båd med ... Se artiklen
gongong
(-en, -er): Lydgiver i form af en cirkulær metalplade med ombøjet kant, hvorpå d ... Se artiklen
goniometer
(-teret, -tre): "Til antennesystemet hører også et i radiomodtageren anbragt gon ... Se artiklen
GOOS
Engelsk forkortelse for Global Ocean Observing System. Glo ... Se artiklen
gording
Se gårding.  Kilder
gordisk knob
Dss. gordisk knude. En uløselig opgave.
Gordian knot.
[SES p.79]  Kilder
GPS
Forkortelse for Global Position System. Se også ... Se artiklen
GPV
Engelsk forkortelse for general purpose vessel. Typen anve ... Se artiklen
grab
(-ben, -ber, også eng. bøjning anvendt på dansk: grab, grabs): Laste-losseud ... Se artiklen
grabbe
(-n, -r): 1. Oldtidsanker hvor to eller flere grene omslutter ... Se artiklen
grabbe
(vb): "Grabbe materialer op i lasten".[SØF25-26/1994 p.2] På engelsk har ... Se artiklen
grad
(-en, -er): 1. Enhed for vinkelmål, 1/360 af en cirkel. En gra ... Se artiklen
gradbog
(-bogen, -bøger): 1. Gl. Tabel, hvorfra man kan udtage den dag ... Se artiklen
gradbue
(-n, -r): Dss. jakobsstav. "… gradbue eller krydsstav til at observere…".[DH ... Se artiklen
graddelt
(adj): Inddelt i grader som fx pejlskive el. kompasrose. graduated ... Se artiklen
gradient
(-en, -er): Alment udtryk for stigninghældning i koordinatsystemer og grafer, me ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gradientkraft
(-kraften, -kræfter): "Der er en trykgradient fra det høje mod det lave lufttryk ... Se artiklen
gradinddeling
(-en, -er): Inddeling af et gradnet som det geografiske koordinatsystem med bred ... Se artiklen
gradnet
(-tet, -): Virtuelt koordinatsystem nedlagt over jordkloden eller himmelkuglen. ... Se artiklen
gradstok, gradestok
(-ken, -ke): 1. Navigationsinstrument til at måle vinkler med, ... Se artiklen
gradvis
(adv): I udtryk som fx: Gradvis at holde af med et skib.edge a ... Se artiklen
grain
Engelsk for korn. Almindeligt udtryk også brugt på dansk om størrelsen ... Se artiklen
gran
(-en, -er): Ordet kan omfatte træ, træart og tømmer af træsorten, der bruges til ... Se artiklen
Grand Banks skonnert
Skibstype, der var specielt velegnet og meget brugt til transport af fangsten fr ... Se artiklen
grandfather clause
(eng.): Begreb inden for skibsbygningsregler, efter hvilke et gammelt skib kunne ... Se artiklen
graphometer
(-meteret, -metre): Instrument anvendt til landmåling og kartografisk arbejde. I ... Se artiklen
grating
(-en, -er): Eng. udtryk for tremmeværk el. tremmeriste af træ el. metal, der læg ... Se artiklen
graveflåde
(-n, -r): Pram anvendt til fundament for gravemaskiner, der opererer på havbunde ... Se artiklen
gravekran
(-en, -er): Betegnelse for en stor kran med grab installeret på et entreprenørsk ... Se artiklen
gravelinje
(-n, -r): Båker, der angiver kanten af uddybede render. dredging l ... Se artiklen
gravemaskine
(-n, -r): Uddybningsmaskine, muddermaskine, redskaber af forskellig type anvendt ... Se artiklen
gravemærke
(-t, -r): Sømærke eller båke udlagt som advarsel for farvand, hvor udgravning fo ... Se artiklen
gravet
(adj.): I udtryk som fx:
gravet kanal.
dredged channel.
[EST]  Kilder
gravitationsdavid
(-en, -er): Dss. falddavid.
gravity davit.
[ABC, PSØM p.143, MarE1]  Kilder
Green Passport
"CLEAN DESIGN indebærer for T-klassen ligeledes, at der i byggeprocessen og i de ... Se artiklen
greenhorns
(eng. pl.): Førstegangsudmønstrede eller førstegangs ækvatorpasserende søfolk. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
GREENPOS
Engelsk forkortelse for meldesystem, skibsrapporteringssystem, i grønlandske far ... Se artiklen
Greenwichinterval
(-let, -ler): Tidsforløbet fra månen passerer Greenwichmeridianen (i transit), t ... Se artiklen
gregorianske kalender
Den gregorianske kalender blev indført af pave Gregorius XIII i 1582, men de enk ... Se artiklen
Gregorius
Gregoriusdagen den 12. marts regnedes for første forårsdag. Det skyldes, at helg ... Se artiklen
grej
(-et, -er): Dss. udstyr, redskaber etc. "Grej fra land til losning." ... Se artiklen
Greta Garbo jib
Stort fokkesejl med to skødbarme, således at det underste skøde hales tot først ... Se artiklen
gribeliste
(-n, -r): Håndliste, der opsættes langs rufkant eller andet sted, hvor personer ... Se artiklen
gribestrop
(-pen, -per): En strop forarbejdet med et øje i hver ende og måske klædt. Den an ... Se artiklen
gridkompas
(-set, -ser): Mindre væskekompas, hvor der i topglaspladen eller, hvis kompasset ... Se artiklen
Griffiths skrue
(-n, -r): Fremdrivningsskrue benyttet i 1800-tallet sidste del. Skruen har kugle ... Se artiklen
Griffsuold
Griffsuold er Benedichts navn for Greifswald på den tyske Østersøkyst.
[BEN p.254]  Kilder
grime
(-n,-r): Tov, der fastholder et for- og agterfortøjet skib, så det ikke skærer u ... Se artiklen
gris
(-en, -e): Slangudtryk for en rensebold, der anvendes til at få transport gennem ... Se artiklen
grog
(-en, -): "... den store ration gav meget ofte årsag til fylderi og spektakler, ... Se artiklen
grommet wiresling
(-et, -): "grommet wiresling kan leveres med kovsøje efter ønske." ... Se artiklen
grommetring
(-en, -e): Forstærkningsring i sejl enten syet el. en pariserring. g ... Se artiklen
grosdrægtig
(adj): "Naar der simpelthen tales om Drægtighed, menes herved altid Drægtigheden ... Se artiklen
groshavari, havari grosse
(-et, -er): Også kaldet "almindeligt havari". En forsætlig skade påført skib ell ... Se artiklen
groshavariopgørelse
(-n, -r): Opgørelse af alle omkostninger i forbindelse med havari grosse. Opgøre ... Se artiklen
groupage cargo
Engelsk for samlegods, hvor gods fra flere afskibere til flere modtagere samles ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
grubetæring
(-en, -er): Punktvis korrosion i metaloverflader. Grubetæring skyldes oxidfilmen ... Se artiklen
grund
(-en, -e): 1. Havbunden i almindelighed uanset dybde. ... Se artiklen
grundberøring
(-en, -er): Dss. grundstødning, men især brugt om mindre bundberøringer, hvor sk ... Se artiklen
grundbrod, grundbråd
(-et, -): Sø, der bryder fra grunden af og skaber store bølger, der farliggør se ... Se artiklen
grunde
(vb): Verbum betegnende havdybdens formindskelse. shoal. Shoaling ... Se artiklen
grundet
(adj.): Om farvande, hvor de skiftende dybder er på kanten af det tilstrækkelige ... Se artiklen
grundgang
(-en, -e): I en blok er det sted hvor skølpingen fra siderne mødes i bunden. ... Se artiklen
grundgående
(adj.): "Skibet er i rollen som grundgående bygget med slidtræ uden på bundplade ... Se artiklen
grundhyre
(-n, -r): Den rene månedshyre eller dagshyre uden tillæg af nogen art som fx anc ... Se artiklen
grundkending
(-en, -er): Viden om bundens beskaffenhed og dybde. intelligence o ... Se artiklen
grundmaling
(-en, -er): Rusthindrende grundmaling var tidligere blymønje, men i dag anvendes ... Se artiklen
grundskat
(-ten, -ter): Afgift for at ankre på en red eller i en havn. duty ... Se artiklen
grundskud
(-det, -): Kanonskud eller granat, der har ramt skibet under vandlinjen. ... Se artiklen
grundstøde
(vb): Om skib, der kommer ind på så lavt vand, at skibets bund berører bunden, s ... Se artiklen
grundstødning
(-en, -er): Om skib, der under sejladsen rammer grunden og sidder fast. ... Se artiklen
grundsætte
(vb): Skib grundsat for reparation. vb.: bank. Oversæt ... Se artiklen
grundsø
(-en, -er): Søgang, som tilsyneladende ikke har grund i vind på stedet. [DMO] ha ... Se artiklen
grundt vand
Farvand, hvor vanddybden ikke er tilstrækkelig til at et skib kan flyde over ell ... Se artiklen
grundtakkel
(-taklen, -takler): Alt tovværk og øvrige redskaber, der anvendes i forbindelse ... Se artiklen
grundtalje
(-n, -r): Talje anvendt i forbindelse med rorgrejet. I dårligt vejr sættes på hv ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
grundtov
(-et, -e): relieving rope. [HAR, Röding, Saint, H&S59 p.32, ... Se artiklen
grundvand
(-et, -): Bundvand.
bilge water.
[Benzon]  Kilder
gruppe
(-n, -r): Flere efter hinanden følgende bogtaver eller tal, der tilsammen danner ... Se artiklen
gruppeblink
(-et, -): Fyrkarakter, hvor lys udsendes som blink i grupper med større ophold m ... Se artiklen
gruppeblinkfyr
(-et, -): Fyr, der udsender sit lys som gruppeblink. group flashin ... Se artiklen
gruppeformørkelse
(-n, -r): Fyrkarakter, hvor lysperioderne er længere end mørkeperioderne, og hvo ... Se artiklen
gruppehurtigblink
(-et, -): Fyrkarakter, hvor der kommer blinklys i grupper med en frekvens på omk ... Se artiklen
gruppekaldekanal
(-en, -er): Radiokanal, hvorpå der kan kaldes til flere skibe samtidig. ... Se artiklen
grus
(-et, -): mineraler som sand og sten med en kornstørrelse på 20 til 2 mm i diame ... Se artiklen
Gruson's anker
Dss. Hall's anker.
[LDS]  Kilder
grydekabys
(-sen, -ser): Kogeindretning i små både, hvor der er tale om en form for gryde m ... Se artiklen
grænse
(-n, -r): Flere forskellige former for grænser som fx: eksklusive økonomi ... Se artiklen
grænseafvigelse
(-n, -r): "Som mål for resultatets usikkerhed kan man anvende variationsbredden, ... Se artiklen
grænsebåke
(-n, -r): Fastsstående sømærke, der afmærker en grænse.boundary be ... Se artiklen
grænselinje
(-n, -r): Grænselinje for fx: grænselinje for ankerpladsgrænse. ... Se artiklen
græs
(-set, -): 1. Tang. sea weed. ... Se artiklen
græstovværk
(-et, -): Græsende. Tov fremstillet af kokostrevler. Nu meget lidt brugt, da kun ... Se artiklen
græstrosse
(-n, -r): Dss. græstovværk - se ovenfor.
grass line.
[ABC]  Kilder
grødis
(-en, -): Adskilte el. lidt sammenfrosne isklumper, der danner bælter el. område ... Se artiklen
grøft for mast
Dam eller bassin, hvor mastetræ kunne ligge fugtigt, indtil det skulle formes og ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
grønlandsfarer
(-en, -e): 1. Skib, der er beskæftiget med hvalfangst. ... Se artiklen
grønlandsstik
(-ket, -): Knob.granny's bend.[Saint] ... Se artiklen
gråzone
(-n, -r): I Østersøen områder, hvor fiskerigrænserne ikke er fastlagt mellem Dk ... Se artiklen
GT
Forkortelse for engelsk gross tonnage = bruttotonnage.
[DS89-910]  Kilder
GTB
Fork. for gasturbinebåd = gas turbine torpedo boat. "S ... Se artiklen
guard vessel
(eng.): Vagtskib.
guard vessel.
[SØF28-29/2004 p.1 sp.3]  Kilder
Guayana Strøm
Havstrøm, der løber langs Sydamerikas nordøstkyst langs Guayana, Surinam og omli ... Se artiklen
gubernaculum
(latin, -i, neutrum): Styreårens navn i de antikke fartøjer. guber ... Se artiklen
gudmoder, gudmor
(-moderen, -mødre): El. gudfader.sponsor.[EL, FKT ... Se artiklen
gudstjenesteflag
(-et, --): Flag, der sættes om bord, når der skal afholdes gudstjeneste. Anvendt ... Se artiklen
Guineastrøm
Havstrøm, der løber i Atlanterhavet langs Guineakysten fra vest mod øst forbi Be ... Se artiklen
guldfranc
guldfranc og centimer anvendes til international afregning af radiotrafik. 1990 ... Se artiklen
gummibåd
(-en, -e): Båd, der er konstrueret af opppustelige gummibeholdere, oftest i pøls ... Se artiklen
gummiflåde, gummiredningsflåde
(-n, -r): Redningsflåde fremstillet af oppustelige gummibeholdere oftest i cirke ... Se artiklen
gun-cleaner
(eng.): Højtryksvandspulingsapparat til grovere rengøringsarbejder som fx lastru ... Se artiklen
gunstig
(adj): I udtryk som:
gunstig medvind.
fair wind.
[EST]  Kilder
gunterkæde
(-n, -r): Leddelt 22 yards pejlkæde el. målekæde anvendt ved survey. ... Se artiklen
gunterrig
(-gen, -ge): Rig med gaffelsejl, hvor gaflen er så stejl, at den næsten er paral ... Se artiklen
Gunters kvadrant
Vinkelmålingsinstrument. Edmund Gunter beskrev i et af sine værker i 1624 en jak ... Se artiklen
guntersejl
(-et, -): Det trekantede sejl i en gunterrig.
Gunter-rig sail.
[SKO]  Kilder
Stikord Beskrivelse
gunterskala, Gynters skala, Gynthers skale
(-en, -er): Forløberen for regnestokken. Instrumentet består af to linealer hæng ... Se artiklen
gussetplade
(-n, -r): Horisontal plade der forbinder tanktop med skibssidespant og plade. Gu ... Se artiklen
gustfront
(-en, -e): Nedsunket, kold luft fra en bygesky, der danner en front med kraftige ... Se artiklen
guy
(-en, -er): Også fordansket til gaj. Brugt om forskellige ender om bord i fritid ... Se artiklen
gyldental
(-let, -): Aureus numerus, tal fra 1 til 19, der tildeles et år for at an ... Se artiklen
gyrationsradius
(-en, -dier): Gyrationsradius om rulningsaksen (længdemål i = 0,4 x skibets bred ... Se artiklen
gyro
(-en, -er): 1. Roterende gyro anvendt i et gyrokompas. ... Se artiklen
gyrohus
(-et, -e): Beholderen, der indeholder en gyro. Der benyttes noget forskellig ben ... Se artiklen
gyrokompas
(-set, ser): Kompas, hvor det retningsgivende moment fremkommer ved en elektrisk ... Se artiklen
gyrokorrektion
(-en, -er): Rettelser til et gyrokompas' visning på grnd af breddeforandring og ... Se artiklen
gyrokurs
(-en, -er): Kursen aflæst på et gyrokompas og således en kurs uden misvisning og ... Se artiklen
gyropejling
(-en, -er): Pejling foretaget over et gyrokompas, og pejlingen er derfor uden mi ... Se artiklen
gyropræcession
(-en, -er): gyropræcessionen skyldes ydre kræfters påvirkning af den frie gyro. ... Se artiklen
gyrorepeater
(-en, -e): En gyrokompasslave med kompasrose opstillet i skibet og født med kurs ... Se artiklen
gyrosignal
(-et, -er): Det elektriske signal, der gives af et gyrokompas og som styrer komp ... Se artiklen
gyroskop
(-pet, -per): Et svinghjulsformet legeme, der roterer hurtigt omkring sin akse. ... Se artiklen
gyroskopkompas
(-set, -ser): Dss. gyrokompas. "Gyroskop Kompasset, ogsaa kaldet Rotationsko ... Se artiklen
gytre
(vb): Dss. gitre: hælde vand over sejl og dæk.
skeet.
[Benzon]  Kilder
GZ
GZ er den statiske stabilitetsarm G's afstand fra opdriftslinjen.G ... Se artiklen
gæng
(-et, -): Antal personer, der arbejder sammen om en opgave. Fx om et gæng havnea ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
gærde
(-t, -r): "Gærderne, kaldes toe Bardoner eller Støtte Touge paa den Agterste End ... Se artiklen
gæs
(pl.): 1. "Giæs, kaldes Totter af gammelt Toug eller Værk, der ... Se artiklen
gæsteflag
(-et, -): Høflighedsflag for den nation, man besøger. Det føres under styrbords ... Se artiklen
gøre
(vb): Brugt i udtryk som fx: gøre ankeret klar til at falde. Herunde ... Se artiklen
gøre et anker klar
Opgå surringer og sikre sig, at ankeret kan falde øjeblikkelig. cl ... Se artiklen
gøs
(-en, -e): Lille flag, der sættes på et flagspil i skibets forstævn. Stangen kan ... Se artiklen
gøsgast
(-en, -er): Sømand, der er kommanderet til tjeneste ved gøsens sætning og bjergn ... Se artiklen
gøsknæ
(-et, -): Vinkelknæ, hvortil gøsstangen fastgøres.jack knee ... Se artiklen
gøsstage
(-n, -r): Stage eller gøsspil i fartøjets forende, på sejlskibe på bovsprydet, o ... Se artiklen
gøsstang, gøsstok
(-stangen, -stænger): Lille lodret flagstang anbragt forrest i skibet og anvendt ... Se artiklen
(vb): I udtryk som: gå af vejen for.go out of the way o ... Se artiklen
gå på, gå på grund
(vb): "... da færgen gik på en sandbanke."run aground. ... Se artiklen
gå til ankers
Dss. ankre.  Kilder
gårding, gording
(-en, -er): "Gordingerne, kaldes de Touge der ere sadt omkring i Løyerter i Lige ... Se artiklen
gårdingblok
(-ken, -ke): Blokke brugt i forbindelse med gårdinglinernes forløb. ... Se artiklen
gårdingklodde, gårdingklåde
(-n, -r): Klåder, der anvendes i forbindelse med gårdingslinernes forløb. ... Se artiklen
gårdingstik
(-ket, -): Halvstik najet til egen part. Bruges også som stik på anker, ankersti ... Se artiklen
gås
(gåsen, gæs): "En af Kabelgarn forfærdiget Prop, der passer i Kanonens Løb og sæ ... Se artiklen