Ordbog

Resultat : 1083 ord startende med a
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
A
1. Et-bogstavssignal jf. Den internationale Signalbog: ... Se artiklen
A-B skyts
(-et, -) (gl.): Antiballonskyts, luftværnsskyts. »Ovenpaa Drejetaarnene er ... Se artiklen
A-mast
(-en, -er): Mast med to »ben« af form som et A. bipod ma ... Se artiklen
A-ramme
(-n, -r): Opbygning over fx agterstævnen af form som et versal-A, der tjener som ... Se artiklen
A-sejlads
(-en, -er): »... om en kapsejlads skal være " hvid " A-sejlads eller en " kulørt ... Se artiklen
a.a.
I befragtningsdokumenter anvendt som forkortelse for krav fra reder om, at skib ... Se artiklen
A.M.
(a.m.) Forkortelse for »Før middag«. Anvendes i eng. og amr. klokkeslæ ... Se artiklen
A/Amax
Faktor beregnet for passagerskibes stabilitet iht. IMO Resolution A.265 (VIII) f ... Se artiklen
A1
Klassifikationsangivelse af et skibs kvalitet, hvor bogstavet ang. skrogets tils ... Se artiklen
A1-område
(-et, -er): Havområde A1. Havområde defineret af en kontraherende regering, inde ... Se artiklen
A1A
Radiobølgeangivelse for ubrudt telegrafibølge = morsetelegrafi. A1A. ... Se artiklen
A2-område
(-et, -er): Havområde A2. Havområde uden for område A1, defineret som sådant af ... Se artiklen
A2A
Radiobølgeangivelse, tonemoduleret telegrafibølge, morsetelegrafi. ... Se artiklen
A3-område
(-et, -er): Havområde A3. Havområde uden for område A1 og A2, defineret som såda ... Se artiklen
A3E
Radiobølgeangivelse, amplitudemoduleret telefoni, dobbelt sidebånd. ... Se artiklen
A4-område
(-et, -er): Havområde A4. Havområde uden for område A1, A2 og A3, defineret som ... Se artiklen
A9W
Radiobølgeangivelse for kombinerede telegrafi- og telefonibølger, dobbelt sidebå ... Se artiklen
ab
(præp): INCO-term: »fra«. Handelsbetingelse ved fragtaftaler angivende det stadi ... Se artiklen
abaca
Botanisk navn på palmeplanten Musa textilis af Musaceae-familien, hvorfra hamp f ... Se artiklen
abandonnere
(vb) = abandonere: Opgive, efterlade. abandon. Det ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
abandonnering
(-en, -er): Abandonnement. Afståelse. I søretten den ret en skibsejer har til at ... Se artiklen
abandonneringsmeddelelse
(-n, -r): Dss. abandonerklæring eller abandonrevers. Erklæring afgivet af forsik ... Se artiklen
abe
Benævnelse anvendt om flere sejl, der alle har position mellem stormast og mesan ... Se artiklen
abefald
(et, -): Faldet til at hejse mesanstagsejlet el. gaffelaben med. h ... Se artiklen
abegivtov
(-et, -): Se givtov.
mizzen stay sail clew line.  Kilder
abenedhaler
(-en, -e): Se nedhaler.
mizzen stay sail downhaul.  Kilder
abenæve
(-n, -r): Knob, som en knyttet hånd, for enden af en kasteline også kaldet kaste ... Se artiklen
aberdeenfisk
(-en, -): Kabliau i tønder fra Aberdeen.I brug til slutning af 19.årh. Finde ... Se artiklen
aberration
(-en, -er): 1. Himmellegemers tilsyneladende stedforandring p ... Se artiklen
abeskøde
(-t, -r): Skøde for aben (sejl).
mizzen stay sail sheet.  Kilder
abioseston
Ikke-levende partikler flydende i havet.
abioseston.
[TVER]  Kilder
ablation
(-en, -er): Fjernelse af materiale fra overfladen af et stof, fx is, ved smeltni ... Se artiklen
ablationszone
Område hvor ablation overstiger tilvæksten af is. ablation zone ... Se artiklen
abrasion
(-en, -er): 1. Nedbrydning ved friktion af fx kystområde, isæ ... Se artiklen
abrasionsflade
(-n, -r): Skrånende område neden for abrasionsstedet, hvor det nedbrudte materia ... Se artiklen
ABS
USA's officielle klassifikationsselskab grundlagt i 1862 i New York under navnet ... Se artiklen
ABS-plast
Forkortelse for termoplastisk kunstharpiks- el. plastikmateriale anvendt til stø ... Se artiklen
absolut
(adj.): Fuldstændig, ubetinget, anvendelse fx ved angivelse af fugtighed, større ... Se artiklen
absorbent
(-en, -er): Stof, der kan opsuge, udskille kemikalier. absorbent ... Se artiklen
absorbere
(vb): Opsuge, udskille, fx kemikalier el. radiobølger i atmosfæren, fra sollys e ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
absorbering
(-en, -er) (vbsb) absorption: Opsugning, homogen optagelse af et stof i et rumfa ... Se artiklen
absorptionsaffugter
(-en, -e): absorption dehumidifier.
[NAV4 Ny p.110, OO, TVER]  Kilder
absorptionsanlæg
(-get, -): Naturgasrensningsanlæg hvor fx vand fjernes fra gasarten. ... Se artiklen
abyssal
(adj): Dybhavs-; anvendes om havdybder over ca. 2.000 m med temperaturer under 4 ... Se artiklen
abyssal slette
(-n, -r): Havbundsslette med niveauforskelle mindre end ca. 1 m per km. ... Se artiklen
AC-maling
(-en, -er): Malingstype som fx blymønje, der påsmøres metaloverflader direkte, o ... Se artiklen
acceleration
(-en, -er): 1. Hastighedsforøgelse per tidsenhed. Unøjagtigere ... Se artiklen
accelerationsbøje
(-n, -r): Bøje forsynet med udstyr til måling af lodrette bølgeaccelerationer. ... Se artiklen
accelerationspåvirkning
(-en, -er) (vbsb): effect of acceleration.
[NAV2 p.80]  Kilder
accelerometer
(-et, -metre): Måleinstrument, der indgår i bl.a. inertinavigationsanlæg og ved ... Se artiklen
acciselastepenge
(kun pl): Skibsafgift pålagt efter ladningens mængde og værdi. Afskaffet i Dk. 1 ... Se artiklen
accommodation-skib
(-et, -e): Skibstype indrettet med køjepladser til et antal servicearbejdere - i ... Se artiklen
accomodere
(vb): udanske stavemåde for akkomodere = underbringe. »De 98 passagerer kan ... Se artiklen
accretion
(-en, -er): Forøgelse af strandområdet ved aflejring af vand el. vindbåret mater ... Se artiklen
acetylenblus
(-set, -): Nødblus anvendt sammen med redningskrans. Består af en hermetisk ... Se artiklen
acetylengaslampe
(-n, -r): acetylene lamp.
[FMK p.67 + 239]  Kilder
ACFM
Forkortelse for organisation under ICES. Advisory Committee on Fis ... Se artiklen
Achenar
Stjerne, Alfa Eridani, størrelse 0,6m. Deklination S57. Achenar ... Se artiklen
ACOPS
Forkortelse. Privat organisation, der arbejder for udvidet international beskytt ... Se artiklen
ACP
Forkortelse for Panama Canal Authority. [SØF3/2005p. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
acquirefunktion
(-en, -er): Udpegning af radarekko til viderebehandling i ARPA-anlæg. ... Se artiklen
acrostolium
(-et, -er): Akrostolion (gr.). Stævnudsmykning på antikkens fartøjer, der blev f ... Se artiklen
Acrux
Stjerne, Alfa 1,2 Crucis. Dobbeltstjerne i Crux Australis. Dekl. 63° S. ... Se artiklen
actuaria navis
(pl. actuariae naves): Romersk sejl- og åredrevet fartøjstype med maksimalt 30 t ... Se artiklen
ad
(præp + adv): ad floden - om ruten el. vejen der følges. sail along ... Se artiklen
ad undas
(præp.) Gå til grunde, »gå i hundene«. E: Lat. = i bølgerne. Ikke ... Se artiklen
ad valorem
(præp.) »Efter værdi«. Beregning af afgifter, told, fragt efter værdi i stedet f ... Se artiklen
adaptering
(-en, -er): Tilpasning af fx autopilot til skibets styreegenskaber. ... Se artiklen
adapteringskredsløb
(-et, -): adaptive circuit.
[Søf6/1991]  Kilder
adaptiv gain
adaptive gain.  Kilder
adaptiv trackpilot
adaptive track pilot.  Kilder
adelborst
(-en, -er): »... og han gjorde Tjeneste som Adelborst, det vil sige Søkadet ... Se artiklen
ADF
Engelsk forkortelse for automatic radio direction finder.
[BOW2]  Kilder
ADI
Engelsk forkortelse for Access Defence Infrastructure. Den del af ... Se artiklen
adiabat
(-en, -er): Graf-linje angivende temperatur - højdeforholdet for en opstigende l ... Se artiklen
adiabatisk
(adj): Forandring i et stofs tilstand uden udveksling af varme med omgivelserne. ... Se artiklen
adiabatisk proces
adiabatic process.
[NauM, TVER]
 Kilder
adiabatisk temperaturforandring
dry or saturated adiabatic temperature change.
[NauM, TVER]
 Kilder
Adie barometer
Tidl. navn for Kew pattern barometer. E: [BARO]: »Patrick Ad ... Se artiklen
adkomstdokument
(-et, -er): Dokument, rettighedsdokument, der beskriver et ejerforhold til en ge ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
admiral
(-en, -er): 1a. Øverste leder af en flådestyrke, 1190-. En ad ... Se artiklen
Admiral's Cup
Kapsejlads i England. Afholdt fra 1957. Arrangeret af Royal Ocean Club, London. ... Se artiklen
admiral's watch
Vagten mellem klokken 1800 og 2000, hvor admiralen og skibschefen ofte var på dæ ... Se artiklen
admiralitet
(-et, -er): Forvaltningsmyndighed for søværn og især benyttet om det engelske ad ... Se artiklen
admiralitetsanker
(-keret, -kre): admiralty pattern anchor. —> ... Se artiklen
admiralitetsanker
(-et, -kre). Det engelske admiralitets standardanker. Benævnelsen har været knyt ... Se artiklen
admiralitetsbureau
(-et, -er): Indtil 1950 afdeling under Marineministeriet, hvorunder bl.a. hørte ... Se artiklen
admiralitetsdepartement
(-et, -er): Også kaldet Admiralitets-Collegium og Commissariats-Collegium. Et af ... Se artiklen
admiralitetskoefficient
(-en, -er): Også kaldet admiralitetsformel. Konstant anvendt ved foreløbige bere ... Se artiklen
admiralitetskommisær
(-en, -er): Embede i admiralitet. Admiralitetskommisæren var i Danmark ansvarlig ... Se artiklen
admiralitetskort
(-et, -): Kort produceret af det engelske admiralitet fra 1794. Salg til offentl ... Se artiklen
admiralitetslav
(-et, -): Flådens befalingsmænd var omkr. 1620 samlet i et lav kaldet admiralite ... Se artiklen
admiralitetsregel
(-gelen, -gler): Tonnagemåleregel anvendt i England fra 1773 til 1863. ... Se artiklen
admiralitetsret
(-ten, -ter): Domstol, der dømmer i sømilitære anliggender. I UK desuden i ... Se artiklen
admiralitetsråd
(-et, -): Klar definition mangler.
[DNH p.54]  Kilder
admiralsflag
(-et, -): Admiralsflag og admiralssstandere. Disse flag etc. afviger i nogle lan ... Se artiklen
admiralskab
(-et, -er): Sejle i admiralskab, gøre admiralskab. Betegnelse for lederskab for ... Se artiklen
admiralskib
(-et, -e): Det skib i flådestyrken, hvorpå admiralen befinder sig. ... Se artiklen
admiralsrang
(-en, -): flag rank // admiral's rank.  Kilder
admiralsslup
(-pen, -per): admiral's barge.  Kilder
Stikord Beskrivelse
admiralstander
(-en, -e): admiral's (broad) pendant.  Kilder
admiralstat
(-en, -er): Stat, der i forbund med en anden eller andre stater forestår forbund ... Se artiklen
Admiralty ECDIS Service
»Admiralty ECDIS Service baserer sig på en kombination af ENC-standarderne ... Se artiklen
ADP
Forkortelse. "På trods af knas i kemien i Associated Danish Ports A/S, ADP, der ... Se artiklen
adressat
(-en, -er): 1. Den, til hvem et signal er adresseret. ... Se artiklen
adressestation
(-en, -er): Signalstation, der overdrager modtageren et signal. st ... Se artiklen
Adriaterhavet
Del af Middelhavet øst for Italien. Areal på 131.000 km2 og største d ... Se artiklen
adskille
(vb): 1. Separere. Holde el. flytte ladningspartier fra hinand ... Se artiklen
adskillelsesplan
(-en, -er): Tegning el. angivelse af placering af ladningspartier, der ikke må v ... Se artiklen
adsorbere
(vb): Opsuge el. vedhæfte; se også »adsorption«. adsorb ... Se artiklen
adsorption
(-en, -er): Et fast stofs evne til på overfladen at tiltrække og fastholde el. o ... Se artiklen
advance
(-n, -r): 1. Den distance et skibs tyngdepunkt - ved en given ... Se artiklen
Advanced Technology to Optimize Maritime Operational Safety
»ATOMOS ... Forkortelsen står for Advanced Technology to Optimize Maritime ... Se artiklen
advarsel
(-slen, -sler): 1. Råd om en fremtidig fare. Advarsler til sø ... Se artiklen
advarselssignal
(-et, -er): warning signal. advarselssignal: ... Se artiklen
advarselsskilt
(-et, -e): warning sign.  Kilder
advektionståge
(-n, -r): 1. Tåge dannet i varm og fugtig luft over en koldere ... Se artiklen
advent
(-en, -er): I det kristne år forberedelsestiden før jul. Advent begynder den fje ... Se artiklen
advis
(-et, -er): Meddelelse til modtager eller havneagent fra bortfragter om ankommet ... Se artiklen
advise-fartøj
(-et, -er): Dss. advisbåd, advisjagt, advisskib, avisofartøj, avisojagt, avisosk ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
advisere
(vb): notify // give notice. Verbet advise kan ... Se artiklen
advokat
(-en, -er): Trekantet spilerstagsejl anbragt i trekantområdet under spileren og ... Se artiklen
aerodynamik
(-ken, -ker): Læren om luftarters bevægelse og deres mekaniske effekt på fx sejl ... Se artiklen
aeronautik
(-ken, -): Luftfart.
aeronautic.  Kilder
aeroplanmoderskib
(-et, -e): Dss. hangarskib.
hangar ship.  Kilder
af
(adv. + præp.): 1. Storm af nord.a gale from the north ... Se artiklen
AF-maling
(-en, -er): Maling, der påsmøres skrogets nedsænkede del. Den indeholder pigment ... Se artiklen
afbetale
(vb): Betale mandskabet deres hyre efter en rejse eller efter en periode. — ... Se artiklen
afbinde
(vb): Tilpasse, tilhugge tømmer til fx krumme flader og foretage samling af fx e ... Se artiklen
afbindingsøkse
(-n, -r): Bådbygningsværktøj med ca. 10 cm langt dobbeltslebet blad, hvis skær e ... Se artiklen
afblæsning
(-en, -er): 1. Ophøre med noget. Afblæse en manøvre. ... Se artiklen
afbove
(vb): Klargøre stokanker til at lade falde ved at løfte det ud over svineryggen ... Se artiklen
afbove et anker
—> afbove.
cockbill.
[TUS]  Kilder
afbrase
(vb): Klargøre til sætning af råsejlene ved at løsne braserne. sla ... Se artiklen
afbrydelse
(-n, -r): 1. Ophør el. ændring af tilstand el. handling. ... Se artiklen
afbryder
(-en, -e): Kontakt for elektrisk strømregulering.
switch.  Kilder
afbrænding
(-en, -er): 1. Afbrænding af gasser fra olieboring. ... Se artiklen
afbrændingstårn
(-et, -e): (1) Høj stålkonstruktion på boreplatform, hvorfra udskilte gasser afb ... Se artiklen
afbøjning
(-en, -er): 1. Retningsændring af luftmasse el. havstrøm. For ... Se artiklen
afbøjningskraft
(-en, -kræfter): force of deflection // deflecting force.
[NauM, OC]  Kilder
Stikord Beskrivelse
afbøjningsvinkel
(-en, -er): Den vinkel vindens retning danner ved normalen til isobarerne pga. f ... Se artiklen
AFC
Forkortelse for automatic frequency control.
[NAV4, NAV4ny]  Kilder
afdanke
(vb): 1. Afdanke et skib. Dss. oplægge det pga. alder el. tils ... Se artiklen
afdrift
(en, -er): 1. Afvigelse mellem den styrede og den sejlede kur ... Se artiklen
afdriftscenter
(-tret, -tre): Trykcenter for skibets vandmodstand. pivoting point ... Se artiklen
afdriftsindikator
(-en, -e): Del af pindekompas, der er forsynet med huller, hvori pinde angiver a ... Se artiklen
afdriftskvadrant
(-en, -er): Instrument anbragt agter på skibets hæk og anvendt til bestemmelse a ... Se artiklen
afdriftsvinkel
(-klen, -kler): 1. Vinklen mellem diametralplanet og kølvande ... Se artiklen
afdrive
(vb): Skibets bevægelse over grunden forårsaget af strømmen. make ... Se artiklen
afdæmning
(-en, -er):
afdæmning til levende fisk. a crawl.
[HAR]  Kilder
affald
(-et, -): 1. Fjernelse fra fastsat kurs. deviation ... Se artiklen
affalde
(vb): Falde af for vinden. fall off.  Kilder
affaldsbrænder
(-en, -e): Også kaldet en affaldsincinerator. Apparat, der ved temperatur ... Se artiklen
affaldsgods
(-et, -):Om tovværk.
shakings.
[BENZON]  Kilder
affaldskværn
(-en, -e): garbage grinder // galley disposer // refuse disposer.
[K057, NAK]  Kilder
affaldsskakt
(-en, -e): garbage chute.
[Adm, DS, FMK]  Kilder
affarende
(adj): Positionen, hvorfra en rejse el. del heraf foretages. affarende p ... Se artiklen
affendring
(-en, -er): Skibets udstyrelse med fendere. —>fender. fen ... Se artiklen
AFFF
(sb): Vandbaseret tyndtlags skumdannelse til brandslukningsformål. Forkortelse f ... Se artiklen
affire
(vb): 1. Sænke en byrde el. forlænge fortøjning, surring etc. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
affiringssystem
(-et, -er): Wirer, davider, spil etc., der udgør affiringsmekanismen for redning ... Se artiklen
affiringstov
(-et, -e): Tov fastgjort på bagsiden af kathagen og anvendt som styr for krogen ... Se artiklen
affiske
(vb): 1. Tømme et havområde for fisk af alle el. en angivet ar ... Se artiklen
affragte
(vb): Udleje et skib mod betaling af fragt. affreight. ... Se artiklen
affreightment
Ordet har muligvis ingen dansk oversættelse. Anvendes i »contract of a ... Se artiklen
affugte
(vb): 1. Fjernelse af vanddamp fra luften el. anden kemisk for ... Se artiklen
affugtning
(-en, -er): 1. dehumidification. 2. ... Se artiklen
affutage
(-n, -r): Fællesbenævnelse for underlag til sværere skydevåben som kanoner. ... Se artiklen
affældig
"tilbøielig til at falde af, eller svinge fra Vinden."fall off ... Se artiklen
afgang
(-en, -e): 1. Afsejling. departure // sailing ... Se artiklen
afgangsbrev
(-et, -e): "Fortrek-Brev." Brev fra agenten til rederen om et skibs afsejling. ... Se artiklen
afgangsdag
(-en, -e): day of departure // sailing day.  Kilder
afgangsflag
(-et, -): Flag, der sættes som tegn på skibets snarlige afgang. Signalflaget ... Se artiklen
afgangskondition
(-en, -er): Skibets stabilitetstilstand ved afgang. condition on d ... Se artiklen
afgangsordre
(-en, -er): Ordre fra reder, mægler eller afskiber om at afsejle med skibet. ... Se artiklen
afgangsrør
(-et, -): Udledningsrør fra maskineri el. tank. Udløb kan være til søen eller ti ... Se artiklen
afgangssyn
(-et, -): Syn fra fx myndigheder eller klassifikationsselskab ved skibets afgang ... Se artiklen
afgangsventil
(-en, -er): Ventil, der er anbragt som stop i rørledning, der fører til søen el. ... Se artiklen
afgire
(vb): Afvige i forhold til en genstand, fx gire på kursen: fjerne sig fra den fa ... Se artiklen
afgive
(vb): Afgive tågesignal. sound a fog signal // give a signal ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
afgrund
(-en, -e) gl.: Malstrøm. race // whirlpool // maelstrom ... Se artiklen
afgå
(vb): 1. Afsejle. sail // depart // leave ... Se artiklen
afgående
(adj): Om topografiske forhold: Faldende fra mindre til større dybde. Jævnt ... Se artiklen
afhale
(vb) gl.: Afhale et skib af grunden. haul a ship off from the shore // ... Se artiklen
afholde
(vb): Holde af. 1. Sejlmanøvrering, ændre kurs, så vinden ... Se artiklen
afholderters
(-en, -er): Et 30-60 cm langt, trekantet træredskab tilspidset i den ene ende. A ... Se artiklen
afholdningstov
(-et, -e): Kort tov, der anvendes som en slags stopper, dvs. til aflastning af t ... Se artiklen
afhærde
(vb): Udgløde stål ved opvarmning og efterflg. kontrolleret afkøling. ... Se artiklen
afkappe
(vb) gl.): Kappe en mast eller stang. cut. "Når en mas ... Se artiklen
afklæde
(vb) gl.: Afklæde et tov er at fjerne gammel platting, smerting, klædning etc., ... Se artiklen
afkoge
(vb): Dss. fordampning af fx gaslaster.»Det skyldes, at der på rejsen s ... Se artiklen
afkorte
(vb): Formindske, rationere.reduce // ration. Afko ... Se artiklen
afkortningssignal
(et, -er): IYRU's kapsejladssignal for anvendelse af en afkortet bane. Vises med ... Se artiklen
afkrabbe
(vb): Overføre en tegnet form, fx et spant, til tømmeret med et ridseværktøj el. ... Se artiklen
afkøle
(vb): 1. Sænke temperaturen. cool. ... Se artiklen
afkøler
(-en, -e): Apparat til at afkøle ting i el. med.
refrigerator.  Kilder
afkøling
(-en, -er): Temperatursænkning (met). cooling. Tør ... Se artiklen
afkølingståge
(-n, -r): Tåge, der dannes, når atmosfærens nederste 100-300 m afkøles til under ... Se artiklen
afkølingsvand
(-et, -): Dss. kølevand.
cooling water.
[TMO]  Kilder
aflade
(vb): Afskibe ladning (gl). ship / despatch. [MOL] ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
afladedokument
(-et, -er): Bortfragterens kvitterede fragtbrev fx konnossement. s ... Se artiklen
aflader
(-en, -e): Dss. afskiber. Ejer el. afsender, der overgiver ladning til bortfragt ... Se artiklen
afladning
(-en, -er): 1. Forbruge energi i en akkumulator. ... Se artiklen
afladningssted
(-et, -er): Havn, hvor skibs ladning udlosses. port of discharge / ... Se artiklen
aflande
(vb): Dss. afsejle (gl).
depart // sail
[MOB]  Kilder
aflandsvind
(-en, -): Dss. fralandsvind (gl).
off-shore wind.
[ODSS1, SCH p.181]  Kilder
aflaster
(-en, -e): 1. Dss spilaflaster. Bådbeslag, hvorigennem et fal ... Se artiklen
aflastningsventil
(-en, -er): relief valve // discharge valve // discharging valve ... Se artiklen
aflejring
(-en, -er): Bundfældet materiale på havbunden tilført fra land, terrigene aflejr ... Se artiklen
aflevere
(vb): 1. Overdrage, aflevere varer el. skib fra værft. ... Se artiklen
afline
(vb): Dss. opmærke (gl).mark up. [KOF] oversætter ... Se artiklen
aflodde
(vb): Dss. lodde dybden.
sound.
[BENZON]  Kilder
aflosse
(vb): Dss. losse; losse helt tom (især i pp).
unload.
[FOLK, ODSS1]  Kilder
aflægge
(vb): 1. Afsætte en position el.lgn. i et kort. ... Se artiklen
aflæse
(vb): Opfatte med synet; fx aflæse et barometer.
read.
[BRE p.18, MetM]  Kilder
aflæsningsfejl
(-en, -): reading error of observation.
[ODS, Sch]  Kilder
afløb
(-et, -): 1. Dss spygat. scupper // drain scupper ... Se artiklen
afløbe
(vb): Dss. søsætte. "Lade et Skib løbe af Stabelen." [Röding] har en længere udr ... Se artiklen
afløbning
(-en, -er): Søsætning, stabelafløbning af fartøjer og skibe. launchi ... Se artiklen
afløbningsbane
(-n, -r): 1. Sliske på bedding, hvorpå skibet under søsætning ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
afløbningsgie
(-n, -r): Svær talje fastgjort til en broge rundt den ende af skroget, der er fj ... Se artiklen
afløbningslås
(-en, -e): Stopordning på en byggebedding.
dog-shore.
[BENZON]  Kilder
afløbningspude
(-n, -r): Slædebalk (gl.). Langskibs, let uadskrånende tømmerkonstruktion fastgj ... Se artiklen
afløbningsslæb
(-et, -): Fortømringen, som bærer skibet under afløbningen.
[TUSord]  Kilder
afløbningsslæde, afløbsslæde
(-n, -r): Tømmerkonstruktion parrallel med beddingsretningen i ca. halvdelen af ... Se artiklen
afløbningsstøtte
(-n, -r): Bjælker, der midlertidigt støtter et fartøj, så det ikke vælter, mens ... Se artiklen
afløbsbane
(-en, -er): —> »afløbning-«.
[Butterw., NAK, NP5011, SKT-81 p.312]  Kilder
afløbsledning
(-en, -er): drain pipe.
[Butterw., NAK, NP5011, SKT-81 p.312]  Kilder
afløbsrør
(-et, -): drain pipe.
[Butterw., NAK, NP5011, SKT-81 p.312]  Kilder
afløse
(vb): Overtage vagt el. job.relieve // take over the watch ... Se artiklen
afløservagt
(-en, -er): relieving watch.  Kilder
afløsning
(-en, -er): 1. relief. afløsning ved arb ... Se artiklen
afløsningsfører
(-en, -er): relief master.  Kilder
afløsningstid
(-en, -er. Udråb): spell ho!. Det engelske udtryk er e ... Se artiklen
afmagnetisere
(vb): Fjerne el. formindske magnetfeltet i et skib ved hjælp af fast installered ... Se artiklen
afmagnetiseringsstation
(-en, -er): Dss. afmagnetiseringsanlæg. Område med elkabler udlagt på havbunden, ... Se artiklen
afmagnetiseringsudstyr
(-et, -): »Vi oversejlede et afmagnetiseringsudstyr flere gange, mens vi bl ... Se artiklen
afmande
(vb): Berøve et skib dets besætning.
[FOLK]  Kilder
afmaste
(vb): Fjernelse af master. Oftest anv. i pp.: et afmastet fartøj. Afmaste pga. h ... Se artiklen
afmede
(vb): Udmåle el. sigte el. pejle (gl. Overlevet længst i dial).
[KAL3 p.50, MOL, ODS]  Kilder
Stikord Beskrivelse
afmærke
(vb): 1. Udlægge sømærker i et farvand. buoy // ... Se artiklen
afmærkning
(-en, -er): Se også ... Se artiklen
afmærkningsbøje
(-n, -r): Dss. bøje. [ODSS1] udlægning af bøjer. put up bea ... Se artiklen
afmærkningsretning
(-en, -er): Afmærkningsretning er den retning, som et skib for indadgående har, ... Se artiklen
afmønstre
(vb): Udfærdige nødvendige dokumenter i forbindelse med tjenesteophør for besætn ... Se artiklen
afmønstret
(adj): discharged.
[Søfartsbogen 2007]  Kilder
afmønstring
(-en, -er): discharge.  Kilder
afpejle
(vb): Dss. pejle. »... Afpejle tønderne, og hvad kurs de ligger fra hin ... Se artiklen
afpramme
(vb): Losse gods fra skib ud i pram.lighter. Forsk ... Se artiklen
afprikke
(vb): Afmærke et mindre løb med bundfaste koste eller prikker. mark ... Se artiklen
afprøvning
(-en, -er): control // test. [NAV4 p.225]  Kilder
afprøvningsrutine
(-en, -er): test routine.
[NAV4 p.225]  Kilder
afpudse
(vb): Glatte træskibs udvendige sider efter bygning el. mellem malingslags påfør ... Se artiklen
aframax-type
(-en, -er): Råolietankskib på mellem 80.000 og 100.000 t dødvægt, der kan passer ... Se artiklen
afregning
(-en, -er): Opgørelse af en sømands hyre ved afmønstring eller som månedsopgørel ... Se artiklen
afregningsbog
(-en, -bøger): Bog, hvori søfarendes hyre o.a. pengemellemværender noteredes. Nu ... Se artiklen
afregningskonto
(-kontoen, -konti): Konto, som mægler benytter til afregning af skibsbesøg over ... Se artiklen
afrejfe
(vb): Fjerne skarpe kanter på træ- og metalmaterialer. level off / ... Se artiklen
afrejse
(vb): Forlade opholdsstedet og begynde på en rejse. depart // leave ... Se artiklen
afretning
(-en, -er): Afretning el. udglatning af løs ladning i lastrum. adj ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
afrette
(vb): 1. Give et materiale en bestemt form; tilpasse til en sk ... Se artiklen
afride
(vb): Dss. ride en storm af, mens skibet ligger til ankers (gl). t ... Se artiklen
afridse
(vb): Dss. tegne. draw. »Han havde nu lavet 2 ... Se artiklen
afridsning
(-en, -er): Dss. tegning (-1650-).
drawing.
[JUEL p.49]  Kilder
afrigge
(vb): 1. Aftakle. Nedtage løbende og event. stående tovværk, w ... Se artiklen
afrime
(vb): Optø isdannelser på køleapparater el. ladning.defrost ... Se artiklen
afrimningsvand
(-et, -): defrost water.  Kilder
Afrodite
Gr. kærlighedsgudinde. Dss. romernes Venus. Jf. sagnhistorien og Hesiodos er Afr ... Se artiklen
afrunding
(-en, -er): Dækkets tværskibs afrunding målt som forskellen mellem dækshøjde i d ... Se artiklen
afruste
(vb) (afrøste): Udtage et skibs bevæbning før oplægning el. reparation. ... Se artiklen
afsakke
(vb): Drive mod en flodmunding.
fall down.
[Röding]  Kilder
afsalte
(vb): 1. Fjerne salt fra fx malede overflader ved afvaskning. ... Se artiklen
afsaltningsapparat
(-et, -er): Apparat el. anlæg, der fjerner salt fra havvand ved enten destillati ... Se artiklen
afsats
(-en, -er): 1. Vandret flade, der afbryder en hældende flade, ... Se artiklen
afsejle
(vb): Forlade opholdssted og indlede rejse. depart // leave // sai ... Se artiklen
afsejling
(-en, -er): departure // sailing.  Kilder
afsejlingsflag
(-et, -): P, »Blue Peter«.  Kilder
afsejlingshavn
(-en, -e): port of departure.  Kilder
afsejlingsordre
(-en, -er): sailing order.  Kilder
afsende
(vb): 1. Afsende varer.despatch // send // ship ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
afsendelse
(-n, -r): despatch // sending // shipment.  Kilder
afsender
(-en, -e): 1. Afsender af gods. Den, der træffer aftale med t ... Se artiklen
afsenderstation
(-en, -er): sender station // transmitting station.  Kilder
afskage
(vb): Forlænge en talje, der er sammentrukket, ved at overhale løberen, så afsta ... Se artiklen
afskarpe
(vb): Tildanne, tilhugge planker, der i hver rang sidder yderst mod stævnene for ... Se artiklen
afsked
(-en, -er): Ophør af tjeneste el. job. discharge // dismissal // t ... Se artiklen
afskedige
(vb): Ophøre med tjeneste el. job. discharge // dismiss // ... Se artiklen
afskibe
(vb): Afsende varer med skib; dss. aflade.
ship.
[LAB p.171, TL]  Kilder
afskiber
(-en, -e): Afsender af varer med skib. Den, der modtager konnossement på varerne ... Se artiklen
afskiberorganisation
(-en, -er): Forening af afskibere, der varetager gruppens interesser over for my ... Se artiklen
afskibning
(-en, -er): shipment // shipping. Afskibning har funde ... Se artiklen
afskibningsdokument
(-et, -er): shipping document.  Kilder
afskibningshavn
(-en, -e): port of shipment.  Kilder
afskibningsland
(-et, -e): country of shipment.  Kilder
afskibningsomkostning
(-en, -er): shipping expense.  Kilder
afskotte
(vb): Adskille ved væg, event. en vandtæt væg. partition off by bu ... Se artiklen
afskrikke
(vb): Fire et fald eller talje lidt af. pay out a little // ease off a ... Se artiklen
afskylle
(vb): Hælde vand på et dæk for at rengøre det eller for at væde træet på tropern ... Se artiklen
afskære
(vb): Gennembryde linje af krigsskibe og forhindre de adskilte dele i at blive g ... Se artiklen
afslagning
(-en, -er): Optegning af skibets konstruktionsdele, fx spanter, i hel størrelse ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
afslagningsloft
(-et, -er): Dss. spanteloft. Lokale, hvor afslagningen foretages. ... Se artiklen
afslagningslokale
(-et, -er): Lokale, hvor afslagningen foregår, fx »Afslagningslokalet på Or ... Se artiklen
afslagningsmester
(-mesteren, -mestre): mould master. "Afslagningsmestere ... Se artiklen
afslagningsplan
(-et, -er): loft plan.  Kilder
afslagningsskibsbygger
(-en, -e): loftsman // linesman.
[EYR p.108, NAK]  Kilder
afslagningsspant
(-et, -er): Hjælpespant, der i fuld størrelse fremstilles af let materiale og un ... Se artiklen
afslagningstabel
(-len, -ler): Skema udarbejdet af skibskonstruktøren, hvorpå der fra en given gr ... Se artiklen
afsletning
(-en, -er): Glatte med økse.
dubbing.
[BENZON]  Kilder
afslette
(vb): Glatte en overflade. smooth // dub // dub fair ... Se artiklen
afslingre
(vb): Forårsage beskadigelse el. tab af master pga. kraftig slingren. ... Se artiklen
afslutning
(-en, -er): fixture.  Kilder
afslutte
(vb): Indgå en fragtaftale. fix a charter // fix a contract // mak ... Se artiklen
afslå
(vb): Aftegne skibsdele i hel størrelse. —> afslagning. l ... Se artiklen
afsmøge
(vb): Afkrænge et stag.
strip off.
[Sch]  Kilder
afsprosning
(-en, -er): shoring.
[KbhH6/1989 p.22]  Kilder
afsprosse
(vb): Sikre emballeret eller uemballeret ladning vha. tømmer, der anbringes, så ... Se artiklen
afspuling
(vb): Rengøring ved afskylning med vand fra spuleslange. wash off ... Se artiklen
afspærring
(-en, -er): fencing /stopping.  Kilder
afspærringshane
(-en, -er): shut-off cock.
[NAK]  Kilder
afspærringsmiddel
(-midlet, -midler): shut-off means // stop means.
[LAB p.88, RoRo11 p.22]  Kilder
Stikord Beskrivelse
afspærringsområde
(-t, -er): prohibited area // prohibited zone.
[KortA]  Kilder
afspærringsventil
(-en, -er): shut-off valve // stop valve // closing valve // cut-off v ... Se artiklen
afstand
(-en, -e): 1. Vejlængden mellem to punkter i planet. ... Se artiklen
afstandsbedømmelse
(-en, -er): Bestemmelse af afstand uden brug af instrumenter fx erfaringsslutnin ... Se artiklen
afstandsbestemmelse
(-n, -r): Beregning af afstand vha. instrumenter el. tabeller. • T ... Se artiklen
afstandsbestemmende station
Fx fyr eller fyrskib, der samtidig udsender radio- og lydsignal, og hvor afstand ... Se artiklen
afstandsdifference
(-n, -r): distance difference.  Kilder
afstandsfragt
(-en, -er): Forholdsmæssig ansat fragt for den udførte del af en rejse, når denn ... Se artiklen
afstandsgisning
(-en, -er): Dss. afstandsbedømmelse.  Kilder
afstandsindstilling
(-en, -er): distance adjustment // distance graduation (by armament). ... Se artiklen
afstandsline
(-n, -r): Line mellem to parvis fiskende skibe, der tjener til at holde skibene ... Se artiklen
afstandsmærke
(-t, -r): distance mark.  Kilder
afstandsmål
(-et, -): Mål, der er længere end reb el. målestokke kan måle (gl).
[NMA]  Kilder
afstandsmåler
(-en, -e): Dss. telemeter. Instrument, der kan beregne afstanden til et givet pk ... Se artiklen
afstandsområde
(-t, -r): distance range // distance scale.  Kilder
afstandsopfattelse
(-n, -r): Afstandsopfattelse gennem øjet er knyttet til parallaksefænomenet pga. ... Se artiklen
afstandsring
(-en, -e): Elektronisk tegnede, koncentriske cirkler på radarskærmen. Afstandsri ... Se artiklen
afstandssignal
(-et, -er): Enkle og let synlige figurer som fx en kugle og en trekant anvendt t ... Se artiklen
afstandsskala
(-en, -er): distance scale // range scale.  Kilder
afstandsstykke
(-t, -r): distance piece // spacer.  Kilder
Stikord Beskrivelse
afstandstabel
(-len, -ler): Dss. distancetabeller. "A.F. Hansens Afstandstabeller, Pris: 5 ... Se artiklen
afstandstamp
(-en, -e): "I forbindelse med forlængelse af en afstandstamp fik en fisker sin h ... Se artiklen
afstandsvurdering
(-en, -er): Meteorologisk afstandsvurdering af lavtryk ud fra tegn på himlen. ... Se artiklen
afstemme
(vb): Justere.tune. »Antennen skal kunne afst ... Se artiklen
afstive
(vb): support.afstive en kedel. stay ... Se artiklen
afstivningsribbe
(-n, -r): stiffening rib.  Kilder
afstivningsstøtte
(-n, -r): shore.Tømmerklods anbragt under foden for be ... Se artiklen
afstokke
(vb): Afmontere stokken på et stokanker.remove // unship ... Se artiklen
afstoppe
(vb): Dss. stoppe.
[ABC]  Kilder
afstraffe
(vb): "Straffe en Matros af." send a man to the capstern to be flogged ... Se artiklen
afstrege
(vb): Mærke et tømmer før tilhugning. line off // rule. ... Se artiklen
afsvale
(vb): Afkøle en kanon ved at tilføre vand fra kølebaljen på en klud for enden af ... Se artiklen
afsvovlingsanlæg
(-et, -): Anlæg, der kan fjerne svovl fra olier, inde de bruges til forbrænding ... Se artiklen
afsætning
(-en, -er): 1. Indsnævring på mast el. stang, lige over kæbern ... Se artiklen
afsætte
(vb): 1. Indtegne position i et kort. plot (i.e. ... Se artiklen
afsøge
(vb): Undersøge et område el. et skibs ladning. search ... Se artiklen
aftage
(vb): 1. Formindskelse af vindstyrke.moderate // ... Se artiklen
aftagning
(-en, -er): Et skibs aftagning af grunden.
refloating.  Kilder
aftakke
(vb): Afskedige en søofficer. Se også afdanke.
[NJUF p.91 + 99]  Kilder
aftakle
(vb): Dss. afrigge. Et sejlskib blev efter et togt eller for vinteren rigget af. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
aftaklet
(adj.): Aftaklet skib. unrigged ship.
[Röding]  Kilder
aftapningshane
(-n, -r): drain cock.  Kilder
aften
(-en, aftner/aftener): Upræcist defineret tidsrum generelt strækkende sig fra be ... Se artiklen
aftenbløde
(-n, -r): Dss. stærk aftenregn. »På morgenrøde følger aftenbløde«.  Kilder
aftenbrise
(-n, -r): Oftest dss. landbrisen.
land breeze // evening air.  Kilder
aftendæmring
(-en, -er): Dss. skumring.
twilight // dusk (the darker part).
[OSD]  Kilder
aftenhimmel
(-en, -er): Den vestlige himmel.
evening sky.  Kilder
aftenluft
(-en, -): Luftens beskaffenhed om aftenen.
night air.  Kilder
aftenmørke
(-t, -): darkness of the evening.  Kilder
aftenrusk
(-en, -): Dss. skumring.
[ODS]  Kilder
aftenrøde
(-en -r): after glow // sunset glow // sunset colours.  Kilder
aftenskumring
(-en, -er): twilight.  Kilder
aftensol
(-en, -e): evening sun // setting sun.  Kilder
aftenstjerne
(-n, -r): Planeterne Venus, Jupiter og Merkur, når disse ses mod aftenhimlen. I ... Se artiklen
aftenvagt
(-en, -er): Søvagten fra 20-24.
first watch.  Kilder
afterglow
Dss. efterglød.
afterglow.
[NAV4 p.88]  Kilder
aftning
(-en, -er) (gl): Den tid aftenen og aftenmørket begynder.
[MOL, ODS]  Kilder
aftoppe
(vb): Efterfyldning med nedsat hastighed af tank, indtil den ønskede ullage er n ... Se artiklen
aftræk, aftrækning
(-ket, -), (-en, -er): 1. Åbning for luftstrøms passage. ... Se artiklen
aftrækskanal
(-en, -er): air shaft // air duct.
[DMT, NAK]  Kilder
Stikord Beskrivelse
aftønde
(vb): Afmærke med sømærker (gl). —> afmærke.
[ODS]  Kilder
afvanding
(-en, -er): Funktion hvorved overskudsvand fjernes.
drainage.  Kilder
afvandingsgrøft
(-en, -er): Gravet rende for bortledning af vand fra lavtliggende områder til s ... Se artiklen
afvandingskanal
(-en, -er): drainage canal.  Kilder
afvandingssluse
(-n, -r): drainage sluice.  Kilder
afvige
(vb): Forandre retning; fjerne sig fra.
deviate // differ // diverge.  Kilder
afvigelse
(-n, -r): 1. Forandring af rejserute. deviation ... Se artiklen
afvigelsesrapport
(-en, -er): Rapport om årsagen til rejseafvigelse.
deviation report.  Kilder
afvigning
(-en, -er): 1. Længdeforandring målt i sømil i retningen øst v ... Se artiklen
afviserskib
(-et, -e): Skib, der ligger vagt ved fx platforme og adviserer anden trafik om f ... Se artiklen
afviserværk
(-et, -): Dss. ledeværk. Stærke konstruktioner af træ, sten el. metal, ved bropi ... Se artiklen
AG
Forkortelse for Arabian Gulf. —> Den Arabiske Bug ... Se artiklen
agat
(-en, -er): Mikrokrystalinsk kvarts, SiO2. Anvendes som safir i kompa ... Se artiklen
agave
(-n, -r): Slægt af narcisfamilien. Af arten Agave sisallana's trævler fremstille ... Se artiklen
AGC
Forkortelse for automatic gain control (radar).
[NAV4 p.81]  Kilder
agent
(-en, -er): Person, der repræsenterer et bestemt firma, i hvis navn (principiale ... Se artiklen
agentur
(-et, -er): agency.  Kilder
Agetons metode
Også kaldet Agetons tabel. Navigationsmetode til udregning af astronomiske stedl ... Se artiklen
agn
(-en, -): Madding af enhver art påsat fiskekrog og anvendt som lokkemad ved krog ... Se artiklen
agne
(vb): 1. Påsætte agn på kroge.bait. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
agnfisk
(-en, -): Fisk, der anvendes som agn.
bait fish.  Kilder
agnhold
(-et, -): Modhage på fiskekrog.
barb on a hook.  Kilder
agnholder
(-en, -e): Primitiv form for fiskekrog.  Kilder
agone
(-n, -r): Linjer gennem steder på jordoverfladen, hvor jordmagnetisk deklination ... Se artiklen
agten
(adv): bagved. abaft // aft // astern. Agten for skibet: ... Se artiklen
agter
(adj., retnings- og steds-adv.): I eller nær skibets bagerste del. A ... Se artiklen
agteranker
(-et, -re): Anker anbragt i agterstævnen.
stern anchor.  Kilder
agteranker
Dss. hækanker.
[SØK p.141]  Kilder
agterbras
(-en, -er): Bras, der viser agterud, el. bras for agterste ræer. a ... Se artiklen
agterbreast
(-en, -er): "En eller flere agterbreast sættes som agterspring, hvor muligt." ... Se artiklen
agterbrystfortøjning
(-en, -er): Fortøjning vinkelret ind fra skibets agterste halvdel. ... Se artiklen
agterbølge
(-n, -r): Bølge, der dannes ved agterenden.
sternwave.  Kilder
agterdel
(-en, -e): Den del af skibet, der er agten for midtskibs. after pa ... Se artiklen
agterdæk
(-ket, -): Dæk, gerne lidt løftet over hoveddækket, i agterste del af skibet. ... Se artiklen
agterebbe
(-n, -r): Den sidste del af ebben.
end of the ebb-tide.
[Röding]  Kilder
agterende
(-n, -r): stern // after end. Kølens agterende: ... Se artiklen
agterfartøj
(-et, -er): Fartøj ophængt i galger el. davider under spejlet.
stern boat.  Kilder
agterflet
Ordet er optaget i [Röding], men findes ikke i [ODS] eller andre opslagsværker, ... Se artiklen
agterfortøjning
(-en, -er): Trosse fra agterskibet agterud til kaj el. bøje. stern ... Se artiklen
agtergast
(-en, -er): Søfarende, der udfører arbejde i agterskibet. "Kaldes de Matros ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
agterhaler
(-en, -e): Tov, der i den løbende rig anvendes til at justere el. bevæge sejl el ... Se artiklen
agterhånd
(ingen bøjning): Sidst i en række el. at være bagud med sit arbejde. ... Se artiklen
agterkahyt
(-ten, -ter): aftercabin.  Kilder
agterkant
(-en, -er): afterside // sternside.  Kilder
agterkappe
(-n, -r): Nedgangsåbning til agterskibets opholdsrum.aft companion ... Se artiklen
agterkastel
(-let, -ler): after castle // stern castle.
[CHS p.3]  Kilder
agterklys
(-set, -): stern pipe // cat hole.  Kilder
agterkompas
(-set, -ser): after compass // stern compass.  Kilder
agterlanterne
(-n, -r): Dss. agterlys. Lanterne, der viser hvidt lys agterud i en vinkel på 13 ... Se artiklen
agterlast
(-en, -er): after-hold // stern-hold.
[Röding, Benzon]  Kilder
agterlastig
(adj) gl.: [Röding] anvender udtrykket synonymt med styrlastig og oversætter det ... Se artiklen
agterlig
(-et, -): 1. Lig på et sejls agterkant.aft leech ... Se artiklen
agterlog
(-gen, -ge): Se under loggen.  Kilder
agterluge
(-n, -r): after hatchway.
[HAR]  Kilder
agterlæns
(adv): Dss. baglæns, drive agterlæns (gl).
backwards // astern.  Kilder
agterløber
(-en, -e): Ankertovets inderste del, der er fastgjort til skibets bedding. Udtry ... Se artiklen
agtermand
(-manden, -mænd): 1. Bagerste skib i linjeformation el. skibet ... Se artiklen
agtermast
(-en, -er): Generelt om agterste mast uanset skibstype. after mast ... Se artiklen
agterpart
(-en, -er): "Dette Ord bemærker den Part af et Skib, som er agtenfor Middelspant ... Se artiklen
agterpeak
(-en, -) agterpeaktank // agterpiktank: Del af skibet, ofte en tank, under hoved ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
agterperpendikulær
(-en, -er): En lodret linje vinkelret på vandlinjen gennem centrum af rorstammen ... Se artiklen
agterpligt
(-en, -er): Dss. agtertofte. stern sheets —> pligt.  Kilder
agterpulpit
(-et / -tet, -er / -ter): Gelænder af metalstøtter og vandret håndliste, der kan ... Se artiklen
agterrampe
(-n, -r): Bevægelig plade, der fra agterskibet kan danne underlag for transport ... Se artiklen
agterrecess
(-en, -er): Rummet fra pakdåseskottet forefter til akselgangen. Rummet har skibe ... Se artiklen
agtersalon
(-en, -er): Opholdsrum i agterskibet.
after saloon.
[Benzon]  Kilder
agtersejl
(-et, -): De sejl, hvis sejlcenter ligger agten for skibets resulterende sejlcen ... Se artiklen
agtersidetakkel
(-taklen, -takler): Mesanssidetakkel. mizen tackle // mizen windin ... Se artiklen
agterskarp
(-en, -er): 1. Dss. agterpeak.after peak. ... Se artiklen
agterskib
(-et, -e): Bagerste del af skibet. Jf. [Röding] fra stormasten og agterud. ... Se artiklen
agterspant
(-et, -er): Agterlige spanter. the after body. [Röding] ... Se artiklen
agterspejl
(-et, -): Agterendens flade el. let afrundede næsten lodrette del. s ... Se artiklen
agterspil
(-let, -): Opretstående spil. Det opretstående gangspil eller kapstan var det al ... Se artiklen
agterspring
(-et, -): stern spring line.  Kilder
agterstag
(-et, -): Dss bagstag el. lænsebardun.
backstay.
[Maremindet, Röding]  Kilder
agterstagsejl
(-et, -): Se specielle stagsejl i Kilde: Classic Boat Apr. 1995 p8+10. "Jeg ... Se artiklen
agterstævn
(-en, -e): I træskibe rettømmer, hvis underste del er tappet ned i kølens overka ... Se artiklen
agterstævnsbånd
(-et, -): crutch.  Kilder
agterstævnsfald
(-et, -): agterstævnshældning. Den del af skroget, der rækker ud over kølens agt ... Se artiklen
agterstævnsknæ
(-et, -): Tømmer, der forbinder køl og agterstævn. heel knee // ster ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
agterstævnsport
(-en, -e): Portåbning med dæksel i et træskibs agterstævn. Oftest på skibe med f ... Se artiklen
agterstævnspålæg
(-get, -): Ekstra tømmer idsat i træskibes agterstævn.false stern- ... Se artiklen
agterstævnsskjønsning
(-en, -er): bearding of the sternrope.  Kilder
agtersæde
(-t, -r): Agterste tofte i et rofartøj. bench or seat in the stern she ... Se artiklen
agtertakkel
(-kelen, -kler): Den del af den stående rigning, der fra en mast viser agterover ... Se artiklen
agterthruster
(-en, -e): En i et rør anbragt tværskibs skrue, der oftest drives af en el-motor ... Se artiklen
agtertov
(-n, -r): Dss. agtertrosse, agterfortøjning. sternfast.
[NAK]  Kilder
agtertrappe
(-n, -r): Trappe, der fører ned gennem agterkappen til opholdsrum i agterskibet. ... Se artiklen
agtertrosse
(-n, -r): Dss. agterfortøjning. stern rope.  Kilder
agtertræk
(-et, -): Dss. tyskertræk.  Kilder
agterudsejle
(vb): Efterlade en sømand i havn ved afgang. Oftest kun om en søfarende, der ude ... Se artiklen
agtervagt
(-en, -er): —> noten til agtergast.  Kilder
agtervant
(-et, -er): Agterste vant, der ikke er indsvigtet. swifter-shroud.
[HAR]  Kilder
Agulhasstrømmen
Sydgående havstrøm i Det Indiske Ocean langs Afrikas østkyst. Løber som en forts ... Se artiklen
AHC
Eng. forkortelse for Active Heave Compensation. System, de ... Se artiklen
ahme
(vb): Dss. —> ame.  Kilder
ahorn
(utæl., -et, -ene): Træart. Den europæiske hovedart, Acer Pseudoplatanum, er sli ... Se artiklen
AHR
Eng. fork. for Average Hull Roughness // AHR. "Testen ... Se artiklen
Ahrents skala
Skala for pointsgivning i kapsejladser. Pointene beregnedes som (A + 1 - P) x 2, ... Se artiklen
AHT, AHTS, AH-tug
Forkortelse for ankerhåndteringsskib. anchor-handling tug // ancho ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ahøj
(interj): Varsko- el. prajeudtryk; opmærksomhedssignal.a-hoy ... Se artiklen
airdraft
(-en, -): Skibets højde over vandet.air draft // vertical clearanc ... Se artiklen
AIS
Forkortelse for Automatic Identification System. Kommunikationssystemets ... Se artiklen
akacie
(-en, -er): Træarter. Flere arter - bl.a. Robinia Pseudoacacia - har været anven ... Se artiklen
akker
(-en, -e): Blæksprutteart, Ommatostrephes todarus.squid // cuttlef ... Se artiklen
akkomodere
(vb): 1. Underbringe med sove- og opholdsrum. ac ... Se artiklen
akkumulator
(-en, -er): Apparat, der kan danne, opbevare og frigive elektrisk energi. Det be ... Se artiklen
akkumulatorbatteri
(-et, -er): Batteritype. —> akkumulator. storage battery ... Se artiklen
akkumulatorrum
(-met, -): Lokale, hvor batterier opbevares. —> akkumulator. ... Se artiklen
akline
(-n, -r): Linje gennem steder med magnetisk nul-inklination. Dss. magnetisk ækva ... Se artiklen
akromatisk
(adj): Evne til at lade lys passere eller reflektere, uden at det opløses i de e ... Se artiklen
akrostolion
(-en, -er): Den udskårne, ornamenterede forstavn på antikke græske skibe. — ... Se artiklen
akse
(-n, -r): En tænkt linje, omkring hvilken et legeme roterer, fx jorden omkring v ... Se artiklen
aksel
(-en/-slen, -sler): Roterende maskindel, der anvendes til overførsel af kraft fr ... Se artiklen
akselarrangement
(-et, -er): Tegning eller tegninger over skrueaksel, mellemaksel og trykaksel. ... Se artiklen
akselbærer
(-en, -er): 1. Understøtning for aksellejet uden for skibsside ... Se artiklen
akselgang
(-en, -e): Lukket gang mellem maskinrummet og pakdåseskottet. Den indeholder som ... Se artiklen
akselgenerator
(-en, -er): shaft generator // axle-driven generator.  Kilder
akselhestekraft
(-en, -kræfter): shaft horse power. Fork. SHP.  Kilder
akselmotor
(-en, -er): "Akselmotoren er en roterende elektrisk maskine, hvis aksel udgør en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
akselstivhed
(-en, -er): Den egenskab, at aksen af en frit roterende, friktionsfri gyro vil b ... Se artiklen
aksialrampe
(-n, -r): Rampe anbragt i forlængelse af diametralplanet, således at den kan nå ... Se artiklen
aksiometer
(-et/-tret, -tre): Dss. rorviser (-1920). rudder indicator. ... Se artiklen
aktinograf
(-en, -er): Instrument til måling af intensiteten af elektromagnetisk udstråling ... Se artiklen
aktinometer
(-et, -metre): actinometer.
[MEY, SCI, TVER]  Kilder
aktionsradius
(-en, -er): Dss. virkningsradius. Den afstand et skib ved en bestemt hastighed ( ... Se artiklen
aktionsturbine
(-en, -er): impulse turbine.
[HFM p.925]  Kilder
aktiv
(adj): Aktiv koldfront —> koldfront. active cold front.  Kilder
aktivror
(-et, -): —> ror. active rudder.
[SKT70 p.149]  Kilder
akustisk
(adj): lydligt, men ikke nødvendigt hørbart for mennesker. acousti ... Se artiklen
akvakultur
(-en, -er): Dyrkning el. opdræt af planter el. dyr i aflukkede el. kontrollerede ... Se artiklen
akvakulturanlæg
(-et, -): aquaculture plant.
—> havanlæg.
[MAS]  Kilder
akvædukt
(-en, -er): Kunstig vandledning. Oftest anvendt om de stenbyggede levn fra romer ... Se artiklen
aladdinknap
(-pen, -per): Klampe, der kan monteres på wirestag etc. Fastgøres med bøjle rund ... Se artiklen
alamacantor
(-en, -er): —> almucantar.  Kilder
alarm
(-en, -er): Apparat, der ved lyd el. lys afgiver et opmærksomhedssignal, når vis ... Se artiklen
alarmere
(vb): alarm // alert.
[ABC, B II-48, DKS 4/1989, DS p.814, NAV4 p.187 + 196]  Kilder
alarmering
(-en, -er): alarm.
[ABC, B II-48, DKS 4/89, DS814, NAV4-187+196]  Kilder
alarmklokke
(-n, -r): alarm bell.
[ABC, B II-48, DKS 4/1989, DS p.814, NAV4 p.187 + 196]  Kilder
alarmsignal
(-et, -er): alarm signal.
[ABC, B II-48, DKS 4/1989, DS p.814, NAV4 p.187 + 196]  Kilder
Stikord Beskrivelse
alarmsystem
(-et, -er): alarm system. »IMO har udsendt en vejledning omk ... Se artiklen
alarmzone
(-n, -r): guard zone.
[ABC, B II-48, DKS 4/1989, DS p.814, NAV4 p.187 + 196]  Kilder
Alaska-kriterierne
"Spildevand, der har været gennem anlægget, opfylder Alaska-kriterierne og hvad ... Se artiklen
Alaskastrømmen
1. Gren af Aleuterstrømmen, hvis N-gren danner Alaskastrømmen, ... Se artiklen
albanosystem
(-et, -er): Banesystem benyttet i rosport. Hver båd har sin afmærkede bane. ... Se artiklen
albatros
(-sen, -ser): Familien Diomedeida af stormfuglenes orden. Ca. 15 arter, der hove ... Se artiklen
albedo
(-en, -er): Mål for lysets refleksion fra et legemes overflade, især himmellegem ... Se artiklen
albue
(-n, -r): 1. 360°-krydsning af to ankertrosser/-kæder. ... Se artiklen
albuestykke
(-t, -r): Agterste krumtømmer i yderklædningens rang lige under barkholtsrangen. ... Se artiklen
Aldebaran
Stjerne, alfa Tauri, st. 0,85m, dekl. N 16°. Rød stjerne p ... Se artiklen
alder
(-en, -dre): 1. Månens alder er det tidsrum, der er forløbet f ... Se artiklen
Aldislampe
(-n, -r): Håndholdt elektrisk signallampe med topforspejlet pære. Lyset samles i ... Se artiklen
alen
(-en, -er): Længdemål på 2 fod. Målet findes ikke på engelsk, men en sammenligni ... Se artiklen
Aleuterlavtryk
Lavtryksområde S for Aleuterne i N Stillehav. Trækker nordpå om sommeren, hvor d ... Se artiklen
Aleuterstrømmen
Nordlig udløber af Vestenvindsdriften, der ved mødet med Nordamerika drejer op l ... Se artiklen
alfa
Fonetisk benævnelse for bogstavet a.
alpha.
—> A
[FMK]  Kilder
alfabet
(-et, -er): —> flagalfabet og morsealfabet.  Kilder
alge
(-n, -r): Sporeplanter, bl.a. de fleste tang»planter«. a ... Se artiklen
alhidade
(-n, -r) (alidade): 1. På sekstant o.lgn. instrumenter en drej ... Se artiklen
alhidadespejl
(-et, -): Spejl anbragt vinkelret på alhidadearmen over omdrejningspunktet. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
alimacanter
(-en, -e): —> almucantar.  Kilder
alkefugl
(-en, -e): Gruppe af svømmefugle, Alcidae, med ca. 30 arter. Fuglene, der lever ... Se artiklen
alkydmaling
(-en, -er): Maling på basis af alkyder, der er reaktionsprodukter af fx glycerol ... Se artiklen
alla sensile
Middelalderlig (fra antikken) rometode, hvor galejroere på samme bænk roede med ... Se artiklen
allehelgensdag
(-en, -e): Kristen begivenhed, der falder den 1. søndag i november. I perioden f ... Se artiklen
allemandstørn
(-en, -): Arbejde, som hele besætningen deltager i. —> mands tov.
[ODS]  Kilder
allesjælesdag
(-en, -e): Kristen begivenhed afholdt den 2. november eller den 3., hvis den 2. ... Se artiklen
alling
(-en, -er) (aling): Spinklere rettømmer, oftest af fyr, anv. til st ... Se artiklen
alm
(-en, -e): Træart Dss. elm.  Kilder
almanak
(-ken, -ker): Årbog indeholdende kalendarium med oplysninger om festdage o.a. ti ... Se artiklen
almanakelement
(-et, -er): De enkelte oplysninger om et himmellegemes positionelle forhold. ... Se artiklen
Almindelig dansk Skibsførerforening
«Almindelige dansk Skibsførerforening af 1874» er det oprindelige navn ... Se artiklen
almindeligt anker
Dss. normalanker og stokanker.
[DAH p.89]  Kilder
almucantar
(-en, -er): 1. Lillecirkler parallelle med horisonten, skærend ... Se artiklen
Alpheratz
Stjerne, Alfa Andromedai, (Delta Pegasi), st. 2,15 m, dekl. N 29°. Kaldes o ... Se artiklen
ALRS
Forkortelse for Admiralty List of Radio Signals.  Kilder
alt
(pron.): I udtryk som fx: alt vel!. all's well. ... Se artiklen
alt vel!
—> vel.
all's well.
[DMO]  Kilder
Altair
(Atair): Stjerne, Alfa Aquila, st. 0,77 m. Dekl. N 09°. ... Se artiklen
altazimuth
(-en, -er): Instrument til måling af himmellegemers højde og azimuth. Dss. unive ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
alternere
(vb): skiftes med nogen om noget, fx mellem dæks- og maskintjeneste. ... Se artiklen
alterneringsarbejde
(-t, -r): general purpose work.  Kilder
alterneringsmandskab
(-t, -): general purpose ratings.  Kilder
alterneringstillæg
(-get, -): general purpose bonus.  Kilder
altertrin
(-et, -): Afsatser på indersiderne i en tørdok. Tjener til understøtning af stiv ... Se artiklen
altimeter
(-et, -e): Instrument til måling af højde. Inden for oceanografi og geodæsi brug ... Se artiklen
altitudo
Dss. højde. Anv. om himmellegemers højde.
[MEY]  Kilder
altocumulus
(-en, -li; adj) (altocumulussky): Mellemhøje skyer; hvide el. grå, ... Se artiklen
altostratus
(-en, -ta): Mellemhøje skyer, grå el. blålige, ofte tynde og konturløse, lagdelt ... Se artiklen
aluminium
(-met / -et, -): Grundstof nr. 13, Al. Findes ikke frit i naturen. Udvindes ofte ... Se artiklen
alv
(-en, -e): Bådtype fremstillet af en træstamme. Generisk navn monoxylon. ... Se artiklen
AM
Engelsk forkortelse for amplitude modulation.
[LOR3/1994]  Kilder
Amalfikoden
Navigations- og søretslove gældende i Middelhavet. Koden blev dannet el. samlet ... Se artiklen
amberline
(-n, -r): Ambroline. Treslået gerne tjæret hampetovværk af mindre dimensioner ne ... Se artiklen
ambolt
(-en, -er): Skyformation af cirrusskyer, der ligner en ambolt. anv ... Se artiklen
ambra
(-en, -): Afsondring fra kaskelothvalens (tidl. pothvalens) fordøjelsessystem. F ... Se artiklen
ame
(vb) ahme: 1. Måle et skibs lasteevne. Se også " amme ". ... Se artiklen
ame
(-n, -r): 1. Rummål for væsker (vand, vin) lig 4 ankre el. 160 ... Se artiklen
America's Cup
America's Cup (Race) er en kapsejlads, der blev sejlet første gang 1851 i Englan ... Se artiklen
American Bureau of Shipping
Forkortes AB og ABS. US klassifikationsselskab. —> ABS.  Kilder
Stikord Beskrivelse
American Petroleum Institute
Forkortes API. Handelsorganisation der bl.a. deltager i standardiseringsarbejder ... Se artiklen
amerikabåd
(-en, -e): Passagerskib i rutefart mellem Amerika og (som oftest) en europæisk d ... Se artiklen
amerikatillæg
(-get, -): Løntillæg udbetalt ved sejlads på USA-havne pga. dollarens kurs mod d ... Se artiklen
amfibiebåd
(-en, -e): Fartøj, der kan bevæge sig på land og vand. Det er forsynet med skrue ... Se artiklen
amfidromisk
(adj): Anvendtes om skibe i det 18. årh. bygget, så de kunne sejle i begge retni ... Se artiklen
amfidromisk punkt
(-et, -er): Sted el. område, hvor tidevandet er 0 el. næsten 0. Ud fra stedet st ... Se artiklen
Amfitrite
Havets gudinde, Poseidons hustru, datter af Nereus og Doris, og en af deres 50-1 ... Se artiklen
amme
(vb) ame gl.: "En styrmand ammer skibet ved ankomst og afgang. Det betyder ... a ... Se artiklen
ammeral
Dss. admiral 2.
[ODSS1, ODS, WOL]  Kilder
amning
(-en, -er) aming (gl.): Dss. et skibs dybgang. draught // draft ... Se artiklen
amningsbrev
(-et, -e): Dss. målebrev (gl).
draught bill.  Kilder
amningslinje
(-n, -r) (gl): Dss. lastelinje.
load line.  Kilder
amningsmærke
(-t, -r): Tal angivende et skibs dybgang påsat forstævn og agterstævn (event. og ... Se artiklen
amningstal
(-let, -) (gl): Tal indhuggede el. påsat en bjælke - ofte i storlugen - angivend ... Se artiklen
amperes
»An ancient vessel, in which the rowers used an oar on each side at once« ... Se artiklen
amphiproræ
»Ancient vessels, both ends of which were prow-shaped, so that in narrow ... Se artiklen
amplifier
(-en, -e): Elektronisk element, der vha. energi tilført fra ydre kilde kan forst ... Se artiklen
amplitude
(-n, -r): 1. I astronomi buestykket af horisonten fra Ø el. V om ad S ... Se artiklen
amplitudekompas
(-set, -ser) (gl): Kompas inddelt fra Ø el. V til direkte aflæsning af et himmel ... Se artiklen
amplitudeobservation
(-en, -er): Observation af et himmellegeme i op- el. nedgangsøjeblikket. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Amslers integrator
Instrument til beregning af areal, moment og inertimoment ved skibskonstruktion. ... Se artiklen
amsterdamerfod
(-foden, -fødder): Måleenhed på 28,3 cm anv. i skibsbygning 1500-1600.
[NA97 p.24]  Kilder
AMVER
Forkortelse for Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System. Amerika ... Se artiklen
anabatisk
(adj): Stigende. Anabatisk vind: en opstigende vind langs stejle kyster. ... Se artiklen
Anadyomene
Afrodites tilnavn: Den af havet opstigende. Anadyomene. [epithet o ... Se artiklen
analemma
(-et, -er): 1. Dyrekreds gengivet på visse solure, der også vi ... Se artiklen
analog
(adj): I overensstemmelse med. analogic // analogical. ... Se artiklen
analogstyremaskine
(-n, -r): Styremaskine, der følger ratsignaler skridt for skridt. ... Se artiklen
analysekort
(-et, -): Meteorologisk kort, ofte et isobarkort, der viser et givet tidspunkts ... Se artiklen
anciennitet
(-en, -er): Varighed, alder (i job).
seniority.
 Kilder
anciennitetsstander
(-en, -e): Kommandostander for højere officerer. senior officer's ... Se artiklen
anciennitetstillæg
(-et, -): Lønsupplement pga. længerevarende tjenesteforhold. senio ... Se artiklen
ancrage
(-n, -r) (gl): Dss. ankergrund.
[MEY]  Kilder
andreje
(vb): Stramme vha. drejere.
tighten.
[ODS]  Kilder
Andromeda
Stjernebillede på N-lige halvkugle. Bl.a. med stjernerne Alpheratz, Mirach og Al ... Se artiklen
anduve
(vb): Nærme sig land fra åben sø. approach // make land(fall) // m ... Se artiklen
anduvning
(-en, -er): approach // making the land // making of the land ... Se artiklen
anduvningsbøje
(-n, -r): Dss. anduvningstønde.
[BOW1, SCH, TUS p.348]  Kilder
anduvningsfyr
(-et, -): Kraftigt lysende fyr med stor lysevne, der anvendes af skibsfarten und ... Se artiklen
anduvningskort
(-et, -): Kort i mindre målestok, nemlig fra 1:150.000 til 1:600.000. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
anduvningsmanøvre
(-n, -r): Betjening af ror og maskine under anduvning. landfall ma ... Se artiklen
anduvningsmærke
(-t, -r): To el. flere genstande overet og hvis retningslinie angiver, hvor sikk ... Se artiklen
anduvningstønde
(-n, -r): Bøje, oftest en større lysbøje i god afstand fra kysten. ... Se artiklen
anduvningsvager
(-en, -e): Dss. a.tønde.  Kilder
ane
(vb): Ordet ikke medtaget i [ODS]. Om vind: en anelse vind rører på sig. ... Se artiklen
anemometer
(-et, -tre): Instrument, hvormed vindens hastighed måles. Oftest virkende ved at ... Se artiklen
aneroidbarometer
(-et, -tre): Barometer, der fungere vha. en el. flere sammenbyggede, delvist luf ... Se artiklen
angel
(-en, -gler): Fiskekrog.fishing hook // fish hook. ... Se artiklen
angelfisker
(-en, -e): Person, der fisker med line og krog.
[MOL, KALK]  Kilder
angelkrog
(-en, -e): Dss. fiskekrog.
fishing hook.
[KALK, ODSS1]  Kilder
angelkæp
(-pen, -pe) (gl): Fiskestang.
fishing rod.
[KALK]  Kilder
angle
(vb): Fiske med line og krog.
angle // fish.
[MOL]  Kilder
angrebsbugt
(-en, -er): Oplægning af raketline i a. før udskydning (gl).
[Redn.Væsen]  Kilder
anhage
(vb): Dss. sætte krog fast i.
hook.
[Röding]  Kilder
anhale
(vb): Hale på skøder, hale på bugliner. tally the sheet // haul ti ... Se artiklen
anhold
I udtrykket: Tage et anhold, dvs. holde fast med en trosse, ved at tage en tørn ... Se artiklen
Anholt Rundt
Havkapsejlads afholdt af KDY med start fra Gilleleje. Der sejles to forsk. dista ... Se artiklen
anhugge
(vb): Fastgøre en vægt i en løftekrog.hook.[ABC, C ... Se artiklen
anhugning
(-en, -er): hooking // picking up.  Kilder
anhugningsmateriel
(-let, -ler): Redskaber, der anv. til at fastholde ladningsdele (vægte) under t ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
anhugningspunkt
(-et, -er): Øjebolt med ring, der fastgjort i den anhed, der skal håndteres, ben ... Se artiklen
aning
(-en, -er): Svag vind; vindpust. light air // breath of air // cat ... Se artiklen
anker
(-et, -kre): Tungt redskab, der - nedsænket el. -kastet på havbunden og forbunde ... Se artiklen
anker (mål)
(-et, -kre): 1. Mål for flydende varer = 37,43 l. an ... Se artiklen
ankerarm
(-en, -e): Tværstillede stivere eller stænger, der udgår til begge sider fra læg ... Se artiklen
ankerbalancebeslag
(-et, -): Bøjle el. sjækkel fastgjort på læggen i ankerets balancepunkt. Anv. ti ... Se artiklen
ankerbedding
(-en, -er): Tømmerkonstruktion i sejlskibene til fastgørelse af ankertov; anbrag ... Se artiklen
ankerbeslag
(-et, -): Beslag på dækket til fastsurring af anker, når dette tages helt om bor ... Se artiklen
ankerbolt
(-en, -e): Dss. ankerlæggen. Der kan være anvendt en bolt i et patentanker t ... Se artiklen
ankerbrønd
(-en, -e): Opbevaringsrum til ankeret (og ankertov/kæde) i mindre fartøjer. ... Se artiklen
ankerbund
(-en, -e): Havbund hvis beskaffenhed og dybde giver en god holdegrund for et ank ... Se artiklen
ankerbøje
(-n, -r): Bøje der ved en line af godt og vel samme længde som vanddybden på ank ... Se artiklen
ankerbøjle
(-n, -r): Dss. ankerringen. Men kanogså i andre perioder være lig det følgende c ... Se artiklen
ankerdavid
(-en, -er): Svingbom el. -kran på fordækket til håndtering af ankre og kæder. ... Se artiklen
ankerdistinktion
(-en, -er): Distinktioner i form af et el. flere ankre båret på ærmer, revers el ... Se artiklen
ankerdyb
(-et, -): Dss. ankersæt.  Kilder
ankerdæk
(-ket, -): Lidt hævet dæk, hvorfra ankrene betjenes. I større skibe oftest bakke ... Se artiklen
ankeret er for klysset
Dvs. ankeret er løftet fra bunden og så højt oppe, at ankerringen eler ankersjæk ... Se artiklen
ankeret er for kranen
Ankeret hænger under kranbjælken eller er firet ud af klysset lige over vandlinj ... Se artiklen
ankeret er for kranen
Anvendes ved udfiring af anker i røstlinen indtil ankeret hænger lodret under kr ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ankeret er i overfladen
The anchor is awash.  Kilder
ankeret er klar
Ankeret er frigjort for sine surringer og parat til at falde. the ... Se artiklen
ankeret er kæntret
Et stokanker falder på bunden med fligene vandret og stokkens ene ende i bund. V ... Se artiklen
ankeret er ret op og ned
Ankeret er lige op og ned. Ankeret hænger lodret i ankerkæden under skibet og un ... Se artiklen
ankeret er under skibet
Ankeret befinder sig under skibsbunden med kæden visende ind under skibet fx pga ... Se artiklen
ankeret griber
Se - ankeret har fat. [Röding]  Kilder
ankeret går med
Ankeret har ikke fat og slæbes hen over bunden. the anchor drags ... Se artiklen
ankeret har fat
Ankeret har gravet sig ned i bunden og holder fast. the anchor bit ... Se artiklen
ankeret holder
Dss. ankeret har fat. [DMO, HAR] "Ankeret holder fast i Grunden." ... Se artiklen
ankeret hopper
Ankeret holder ikke, trækkes hen over bunden. En tilstand mellem den, hvor anker ... Se artiklen
ankeret kommer hjem
Dss. ankeret går med.
[FALC, SCH]  Kilder
ankeret ripper
Ankeret holder dårligt i bunden og trækkes i små ryk hen over bunden. Dss. anker ... Se artiklen
ankeret skrider
Dss. ankeret ripper.
[BÅD 9 19/93]  Kilder
ankeret slæber
Dss. ankeret ripper.  Kilder
ankeret viser
Retningen, som ankerkæden viser fra skibet. the cable grows ... Se artiklen
ankerfisk
(-en, -): Krog i enden af en 2-4 m line, hvis øverste ende fastgøres i fisketalj ... Se artiklen
ankerfisker
(-en, -e): Person beskæftiget med at fiske efter mistede ankre. an ... Se artiklen
ankerflig
(-en, -e): En bred, ofte trekantet flade på ankerarmenes yderste ende. På stokan ... Se artiklen
ankerfligsstopper
(-en, -e): På patentankre en klods el. forhøjning på armenes midterstykke ud for ... Se artiklen
ankerfly
(-en, -er): Dss. ankerarm.
[KUSK]  Kilder
Stikord Beskrivelse
ankerforfang
(-et, -): Kædelængde, der i mindre fartøjer udgør den første del af ankertovet n ... Se artiklen
ankerforing
(-en, -er): Ekstra tømmer monteret på steder, hvor ankre el. ankerkæder hviler, ... Se artiklen
ankergang
(-en, -e): Urværks gangmekanisme, —>. echappement, 1680-. ... Se artiklen
ankergie
(-n, -r): Talje anvendt til katning af stokankre. anchor purchase ... Se artiklen
ankergrej
(-et, -): Fællesbetegnelse for alt udstyr anvendt i forbindelse med ankring: ank ... Se artiklen
ankergren
(-en, -e): Dss. ankerarm.  Kilder
ankergrund
(-en, -e): Dss. ankerbund. anchorage. [DMO, FALC, ... Se artiklen
ankerhage
(-n, -r): Dss. ankerklo.  Kilder
ankerhals
(-en, -e): 1. Øverste ende af læggen fra toppen til under stok ... Se artiklen
ankerhammer
(-en, -e): Redskab til smedning af ankerdelene. En vægt, der blev hævet i en tal ... Se artiklen
ankerheks
(-en, -e): Dss. ankersjækkel.  Kilder
ankerhjerte
(-t, -r): Dss. ankerkrydset.
[1 kilde, TS p.271]  Kilder
ankerhold
(-et, -): Dss. ankerbund.
anchorage.
[MOL]  Kilder
ankerhul
(-let, -ler): Hullet i læggen, hvorigennem ringen sættes.eye ... Se artiklen
ankerhånd
(-en, -hænder): Dss. ankerflig.
[KUSK p.227]  Kilder
ankerhåndtering
(-en, -er): Betjening af ankerudstyret.anchor handling ... Se artiklen
ankerindhivning
(-en, -er): Processen med at få et anker frigjort fra bunden, halet ankerkæde el ... Se artiklen
ankeris
Isfjeld el. isdannelse på grund el. fast på bunden. anchor ice ... Se artiklen
ankerkat
(-ten, -te): Taljen, der anvendes til ankerets katning. For enden sidder kathage ... Se artiklen
ankerklo
(-en, -klør): Samlet benævnelse for flig og næb.fluke and peak // ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ankerklods
(-en, -er): Beslag som et ankers flige og ring hviler på, når stuvet om bord. ... Se artiklen
ankerklokke
(-n, -r): Klokke anbragt nær fartøjets stævn og anvendt til afgivelse af signale ... Se artiklen
ankerklys
(-set, -): Gennemføringsrør for ankerkæden fra boven til fordækket. Fra ca. 1600 ... Se artiklen
ankerkommando
(-en, -er): Ordrer udstedt til besætning under ankringsmanøvre.anc ... Se artiklen
ankerkran
(-en, -er): 1. Dss. ankerdavid.anchor crane // a ... Se artiklen
ankerkranbjælke
(-n, -r): Bjælke, der er anbragt vandret næsten vinkelret ud fra skroget på bove ... Se artiklen
ankerkranpram
(-men, -me): Dss. ankerkran 2. [FUN] "En Ankerkranpram var hvad v ... Se artiklen
ankerkryds
(-et, -): Nederste del af læggen, hvorfra armene udgår. crown ... Se artiklen
ankerkugle
(-n, -r): Signalfigur, sort kugle, der om dagen skal føres af ankerliggere. ... Se artiklen
ankerkæde
(-n, -r): Kæde, der forbinder anker og skib. Ankerkæde afløste ankertov fra ca. ... Se artiklen
ankerkædeafmærkning
(-en, -er): Afmærkning af hver sektion, sjækkel, af kæden med fx et el. flere je ... Se artiklen
ankerkædebugt
(-en, -er): Den bue, som ankerkæden danner pga. sin vægt, når den hænger mellem ... Se artiklen
ankerkædeinspektion
(-en, -er): Undersøgelse af kædens tilstand. Kæden er herunder slanget på dækket ... Se artiklen
ankerkædekniber
—> kædekniber.  Kilder
ankerkædestopper
—> kædestopper. —> ... Se artiklen
ankerkætting
(-en, -er): Dss. ankerkæde.  Kilder
ankerlanterne
(-n, -r): Lanterne visende hvidt lys 360° rundt. Skal sættes, når ankeret h ... Se artiklen
ankerleje
(-t, -r): Dss. ankerbund.
[MOL]  Kilder
ankerligger
(-en, -e): Skib til ankers.
anchored vessel // ship at anchor.  Kilder
ankerliggersignal
(-et, -er): Signaler, som en ankerligger skal afgive: Om dagen vise en sort kugl ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ankerline
(-n, -r): Dss. ankertov.
[SEJ]  Kilder
ankerlys
(-et, -): Dss. ankerlanterne.
[EST]  Kilder
ankerlæg
(-gen. -ge): Ankerets stamme i hvis top ringen sidder, og udfra hvis bund armene ... Se artiklen
ankerlænge
(n, -r) (gl): Dss. ankerslæng.
[DMO, FUN, HAR]  Kilder
ankermateriel
(-let, -): Dss. ankergrej.  Kilder
ankermærke
(-t, -r): Stedlinje bestemt ved mærke, hvori en ankerligger befinder sig, eller ... Se artiklen
ankernæb
(-bet, -): Fligenes yderste spids.peak / pea / bill / snape ... Se artiklen
ankernød
(-den, -der): 1. På ankre med træstok: to små tappe på læggen ... Se artiklen
ankerpejling
(-en, -er): Stedlinje bestemt ved pejling til brug ved stedsbestemmelse af anker ... Se artiklen
ankerpenge
(-) (gl): Nu dss. havneafgift.
anchorage.
[ENK, FALC]  Kilder
ankerplads
(-en, -er): Sted, hvor skib kan ankre el. er ankret. anchorage // ... Se artiklen
ankerplanke
(-n, -r): Svær planke tværs over en båd, hvorpå ankeret hviler, når det udføres ... Se artiklen
ankerport
(-en, -e): Åbning i skanseklædningen over dækshøjde og lodret under devisbjælken ... Se artiklen
ankerreces
(-sen, -ser): Konkavitet omkring ankerklyssets nedre udmundning, hvori ankerkryd ... Se artiklen
ankerring
(-en, -e): Ring gennem læggens hul. Anvendes til fastgøring af ankerkæde vha. en ... Se artiklen
ankerringshul
(-let, -ler): Dss. ankerhul.
[DMO]  Kilder
ankerrulle
(-n, -r): 1. Lederulle anbragt i stævnen af både, hvorover ank ... Se artiklen
ankerrøring
(-en, -e): Beklædning af ankerringen med tovværk for at undgå skamfiling, når an ... Se artiklen
ankerrøringbændsel
(-et, -sler): Specielt knyttede bændsler på røringen.
snaking.
[HAR]  Kilder
ankerrøstline
(-n, -r): Kæde der fører rundt et stok-ankers læg nær armene og holder det fast, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ankersandspor
(-et, -): De spidse ender af armene. Dss. ankernæb.
[TUS]  Kilder
ankersjækkel
(-en, -kler): Anvendes i patentankres øje til sammenføjning af anker og kæde. I ... Se artiklen
ankerskaft
(-et, -er): Dss. læg.
[KUSK]  Kilder
ankerskifte
(-t, -r): Dss. ankervagt.[TUS] "... mens man til Ankers under gode Vejr ... Se artiklen
ankersko
(-en, -): Tømmerkonstruktion, større end fligen, og fastgjort til denne for at f ... Se artiklen
ankersko
(-en, -): Træklods, der hænges udenbords og er indrettet til, at ankerets spån h ... Se artiklen
ankerskulder
(-en, -dre): Den del af ankerstokken, der går gennem læggen. shoul ... Se artiklen
ankerslipapparat
(-et, -er): Konstruktion af stænger og kroge, der på samme tid ved ét greb kan f ... Se artiklen
ankerslæng
(-et, -) (ankersling): Wire el. tovværksstrop anvendt til håndtering af ankre. ... Se artiklen
ankersmedje
(-en, -r): Værksted, hvor ankre fabrikeres. En oversigt over Holmens første anke ... Se artiklen
ankerspade
(-n, -r): Dss. ankerflig.  Kilder
ankerspids
(-er, -en): Dss. ankernæb.
[KUSK]  Kilder
ankerspil
(-let, -): 1. Spil med vandret spiltromle, hvorpå er sat et k ... Se artiklen
ankersplit
(-ten, -ter): Tap, der fastholder bevægelige ankerstokke i brugsstillingen, og a ... Se artiklen
ankerspåne
(-n, -r): Eller ankerspån. Dss. ankernæb.[DMO, HAR] [HAR] anfører ogs ... Se artiklen
ankerstade
(-t, -r) (gl): Sted, hvor et skib ankrer el. kan ankre. Dss. ankerbund m.fl.
[MOL]  Kilder
ankerstang
(-en, -stænger): Dss. ankerlæg.  Kilder
ankersten
(-en, -): Sten, der tjener som vægt på fiske­net for at holde dette nede. ... Se artiklen
ankerstik
(-ket, -): Knobet, hvormed ankertovet forbindes til ankerringen. a ... Se artiklen
ankerstok 1
(-ken, -ke): 1. Ankerstok af træ: Tværstok dannet af flere tø ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ankerstok 2
(-ken, -ke): Hårdt bagt rugbrød, ofte gammelt, anv. til sømandsføde (slang). ... Se artiklen
ankerstokhovede
(-t, -r): Dss. ankernød 2.  Kilder
ankerstopper
(-en, -e): —> kædeknibere og stoppere.
[DAH p.110ff, SEHA p.237]  Kilder
ankerstræber
(-en, -e): Tømmer, der er anbragt ud fra skibssiden for at beskytte denne mod an ... Se artiklen
ankersurring
(-en, -er): Tov eller kæde anbragt til sikring af ankrene om bord, eller når de ... Se artiklen
ankersæt
(-tet, -) (gl): Søbæltet ud for kyster, hvor dybden tillader ankring. ... Se artiklen
ankertalje
(-n, -r): Dss. ankergie.[IMK] "Penter eller Penteltalye at kippe Ankeret ... Se artiklen
ankertov
(-et, -e): Tov eller trosse anvendt som forbindelse mellem skib og anker: ... Se artiklen
ankertovsinspektion
(-en, -er): Ankertovsinspektion blev til ankers udført jævnligt pga. risiko for ... Se artiklen
ankertrosse
(-n, -r): Dss. ankertov.
[KAP p.99, SEJ]  Kilder
ankertå
(-en, -tæer): Dss. ankernæb.  Kilder
ankervagt
(-en, -er): Mandskab på vagt under opankring, eller mandskab, der foretager ankr ... Se artiklen
ankervod
(-det, -): Fiskenet, vod, der er forankret til bunden. Dss. snurrevod (1874).
[ODSS1, OSA p.87]  Kilder
ankervorte
(-n, -r): Dss. ankernød.  Kilder
ankervægt
(-en, -e): Vægt, der med en ring er fæstnet rundt om ankertov/-kæde og glider ne ... Se artiklen
ankervægter
(-en, -e): "Sådan kaldes også en ankerbøje eller ofte en ekstra bøje, som fastgø ... Se artiklen
ankerø
Kunstig skabt ø, der tjener til forankring af fx kabler til hængebroer.
[SØF48/1992 p.3]  Kilder
ankerøje
(-t, -r): Hul i læggens øverste ende, hvorigennem ringen sidder. e ... Se artiklen
ankomme
(vb): Nå et mål, indløbe.arrive. ankomme til ... Se artiklen
ankomst
(-en, -er): arrival. ved ankomst: on ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ankomstadvis
(-et, -): Meddelelse om ankomst fra skib til mægler el. ladningsmodtager. ... Se artiklen
ankomstdag
(-en, -e): arrival day // day of arrival.  Kilder
ankomsthavn
(-en, -e): port of arrival.  Kilder
ankomstkondition
(-en, -er): Skibets stabilitetstilstand ved ankomsten. arrival con ... Se artiklen
ankomstnotits
(-en, -er): Skibsførerens besked til afskiber el. modtager om, at skibet er klar ... Se artiklen
ankomstrapport
(-en, -er): Rapport afgivet af skibe deltagende i AMVER systemet. ... Se artiklen
ankomsttidspunkt
(-et, -er): test ankomsttime of arrival.
—>ETA.
[LAB p.21]  Kilder
ankre for stående sejl
Ankringsmanøvre, hvor skibet luves i vinden, sejlene stilles til at stoppe fremd ... Se artiklen
ankre i hanefod
"Ligge fortøyed i Hane Foden med to Ankre." come to with two anchors a ... Se artiklen
ankre med spred
Dss. at ankre med to ankre lagt ud med nogen afstand til hver side af skibet. ... Se artiklen
ankre med spring
Sætte en trosse fra agterenden fast på ankerkæden et stykke fra skibet og dereft ... Se artiklen
ankre op
(vb): Gå til ankers, dvs. finde gunstigt sted for ankring, klargøre anker eller ... Se artiklen
ankringsapparat
(-et, -er): Apparat anvendt ved opankring af flådeeskadre for at give skibene ko ... Se artiklen
ankringsmanøvre
(-n, -er): anchor maneuvre.
[DAH p.113ff]  Kilder
ankringsrulle
(-n, -r): anchor muster list / bill.
—> ankerrulle
[VF p.277]  Kilder
ankule
(vb): Begynde at blæse, friske op.
freshen.
[MetM, ODSS1]  Kilder
anligge
I udtryk som: anliggende kurs. Den kurs, skibet styrer.heading cou ... Se artiklen
anluve
(vb): Dreje sejlskibets forende op imod vinden.luff // to spring t ... Se artiklen
anlægsbro
(-en, -er): Konstruktion af sten el. træ strækkende sig ca. vinkelret ud fra kys ... Se artiklen
anlægsflade
(-en, -er): Materialeflade, der anbringes i kontakt med andet materiale, således ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
anlægsplads
(-en, -er): Kajplads, anløbsbro eller andet sted, hvor et skib kan få fast forbi ... Se artiklen
anløbe
(vb): 1. Gå ind til, besøge fx en havn. Tidl. især med betydni ... Se artiklen
anløbsbro
(-en, -er): Dss. anlægsbro.landing stage // jetty // pier ... Se artiklen
anløbscertifikat
(et, -er): Certifikat udstedt til skib før værftsophold angivende, at det er fri ... Se artiklen
anløbshavn
(-en, -e): Havn, som skib anløber for losning eller lastning.port ... Se artiklen
anløbsplads
(-en, -er): Dss. anløbshavn.
port of call // stopping place.
[Benzon]  Kilder
annotinae
Romersk fartøj, der fremførte proviantforsyninger. annotinae. [Röding]  Kilder
anomali
(-en, -): Vinklen et himmellegemes radiusvektor danner med apsidelinien regnet f ... Se artiklen
anordning
(-en, -er): Bestemmelser udstedt af den udøvende myndighed (til forskel fra love ... Se artiklen
anqvina
På romerske fartøjer det tov, hvormed latinerråen blev halet ind mod masten. ... Se artiklen
anråbningsord
(-et, -): Dss. feltråb fra fx Søkrigs Artiklerne.watchword // pass ... Se artiklen
ansa gubernaculi
Rorpinden i romerske fartøjer.
ansa gubernaculi. [Röding]  Kilder
ansejle
(vb): Sejle hen imod.approach. [ODS] "Ansejle. Når ... Se artiklen
ansjos
(-en, -er): Sildelign. fisk, Engraulis Encrassicholus og Engraulis Ringens, 10-1 ... Se artiklen
anslagskontrol
(len, -ler): limit stop control.
[NAK]  Kilder
anslagspille
(-n, -r): Særligt stærke piller på søsiden af en kaj, hvorpå fendere er påsat. ... Se artiklen
anslå
(vb): I udtryk som:"At anslaae Sejlene." Fastgøre sejlene til ræerne med bæn ... Se artiklen
anstryger
(-en, -e): Dss. malepensel.
brush. Fra 1671-
[ABC, KALK]  Kilder
anstrømning
(-en, -er): Dss. tilstrømning af væske til et sted.inflow ... Se artiklen
anstødsværk
(-et, -er): Det inderste af et færgelejes sider mod skibet, hvor disse er forstæ ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ansvarsbegrænsning
(-en, -er): Betingelse indsat i et certeparti eller andet befragtningsdokument v ... Se artiklen
ansætningsapparat
(-et, -er): Apparat, som jeg ikke har fundet konstruktionen af endnu. [SCH] ... Se artiklen
ansætningskovs
(-en, -e): Kovs i tampen af et tov og hvorigennem et sytov går. Med sytovet hale ... Se artiklen
ansætningsskrue
(-n, -r): Dss. vantskrue. Metalrør af oftest 10 til 50 cm lg. med venstre gevind ... Se artiklen
ansætningstalje
(-n, -r): Dss. skræddertalje. watch tackle.
[DMO, FUN, NEM, SMY]  Kilder
ansætte
(vb): 1. Sammentrykke en krudtladning i en kanon vha. ansætte ... Se artiklen
ansætter
(-en, -e): Ladestok til en forladerkanon. En stang i hvis ene ende er en kolbe, ... Se artiklen
Antares
Stjernen Alfa Scorpii i stjernebilledet Scorpius på S-lige halvkugle. Str. - 5,0 ... Se artiklen
antarktiske konvergens
Område mellem 50 og 60° S, hvor det kolde overfladevand med lav saltholdigh ... Se artiklen
Antarktiske Strøm
Dss. Vestenvindsdriften. Havstrøm der i Ø-lig retning flyder omkring Antarktis N ... Se artiklen
ante meridiem
—> a.m.  Kilder
Antelesien
Antelesien er Benedichts navn for Andalusien i Spanien.
[BEN p.243]  Kilder
antemon
"Efter Nicol. Perotus var antemon hos romerne navnet på et sejl, som blev anvend ... Se artiklen
antenna, antemna
(latin, -ae, fem.): Navnet på råen på antikkens fartøjer. Råens ende kaldes på l ... Se artiklen
antenne
(-n, -r): 1. Elektrisk ledende konstruktion af wire el. metalp ... Se artiklen
antenneanlæg
(-et, -): antenna network // aerial network.
[DS p.809]  Kilder
antennemine
(-n, -r):
[FMK p.214]  Kilder
antennestag
(-et, -): aerial stay. Såfremt staget kan benyttes som ... Se artiklen
antenneudtag
(-et, -): Forbindelse mellem antenne og instrument.aerial plug // ... Se artiklen
anticirkumpolær
(adj): Anvendes om himmellegemer, hvis hele rotation foregår omkring den nedsænk ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
anticlutter
(-en, -e): Det eng. ord anvendes på dansk om tre forskellige forhold i forb. med ... Se artiklen
anticyklon
(-en, -er): Vindsystem med størst tryk i centrum. Det er dannet af varm luft på ... Se artiklen
antifouling
(-en, -er): Maling, der forhindrer begroning af undervandsskrog. —>AF-m ... Se artiklen
antikollisionsradar
(-en, -er): Radar udstyret med plottefaciliteter, der muliggør udregning af kurs ... Se artiklen
Antillerstrøm
Vestindisk strøm, der danner den Ø-lige del af den atlantiske N-lige ækvatoriale ... Se artiklen
antipassatvind
(-en, -e): Passatbæltevind, der i højder fra et til to tusinde meter blæser mods ... Se artiklen
antipiratradar
(-en, -e): radaranlæg anbragt på skibets agterende og specielt indrettet til at ... Se artiklen
antipodepunkt
(-et, -er): Punkt på modsat bredde og længde af iagttageren. antip ... Se artiklen
antirullesystem
(-et, -er): "Men med et antirulningstanksystem fra det amerikanske firma Flume, ... Se artiklen
antirulletank
(-en, -e): System af forbundne tanke anbragt i skibets sider. Tankenes styring e ... Se artiklen
antiscorbutic
(adj): Mod skørbug. Skørbughindrende lægemiddel el. føde, der indeholder de nødv ... Se artiklen
antlion, antlia, antlon
"Sådan kaldtes skibspumpen hos grækerne; latinerne kaldte den for haustrum ... Se artiklen
Antorp
Antorp er Benedichts navn for Antwerpen.
[BEN p.243]  Kilder
antændelsespunkt
(-et, -er): Temperatur, ved hvilken et materiale danner tilstrækkelige med brand ... Se artiklen
antændelsestemperatur
(-en, -er): ignition temperature.
[BBS p.12, EL, NEM, Offshore p.51]  Kilder
anvende
(vb): Anvende i en fart eller rute.
employ in a trade.
[EST, SEJ]  Kilder
anvisning
(-en, -er): En sømands anmodning om udbetaling fra sin konto til anden person ge ... Se artiklen
aperiodisk
(adj): Uden regelmæssighed. aperiodic. aperiodisk ... Se artiklen
aphelium
(apheliet, -er): Det punkt på en planetbane (omdrejningslegemet), der er fjernes ... Se artiklen
aphlaston
(gr.) aphlasta: Agterstævnsudsmykning på biremer og triremer. Agterstævnen gik o ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
API
(fork): —> American Petroleum Institute.  Kilder
API-grad
(-en, -er). Måleenhed angivende oliers massefylde. API-grad udregnes ved hjælp a ... Se artiklen
API-gravity
Måleskala strækkende sig fra 0,0 (= spec. massefylde 1,076) til 100,0 (sp. masse ... Se artiklen
apobathrai
(gr.): Gangvej, gangbro, brugt til forbindelse mellem skib og land eller mellem ... Se artiklen
apogeia
(gr.): Fortøjningstrosse. Latinsk navn var retinaculum. a ... Se artiklen
apogæum
(-et, -er): Det punkt på månens, en planets el. en satellits bane, der er fjerne ... Se artiklen
apostis
(gr.): Udrigger, hvorpå årepinde el. -gafler på galejer var anbragt. ... Se artiklen
apostlene
(det danske ord ikke fundet).apostles. The two large bollards fixed ... Se artiklen
apparance
"Der var ingen apparance at bjærge folket eftersom det kulede hårdt, så at moxen ... Se artiklen
apparente halvdiameter
Den vinkel, som synslinien til et himmellegemes midtpunkt danner med synslinien ... Se artiklen
apparente horisont
+ apparente horisontplan. Dss. kiming.
apparent horizon.  Kilder
apparente højde
Et himmellegemes højde som set med øjet. Den er således forskellig fra dets målt ... Se artiklen
apparente kiming
Grænsecirklen for synskredsen, hvor himmel og jordoverflade mødes. Pga. lysets b ... Se artiklen
apparente kimingdaling
Kimingens afstand afhænger af øjenhøjden, og den er - udtrykt i minutter lig kva ... Se artiklen
apparente linje
Dss. synslinje.
[NAV7 p.88]  Kilder
apparente tid
Tiden beregnet på basis af solens virkelige stilling, dvs. sand tid. Forskellen ... Se artiklen
apparente vind
Den resulterende vindretning om bord på et skib i fart. apparent w ... Se artiklen
appendixmålebrev
(-et, -e): appendix tonnage certificate. Def. ikke kla ... Se artiklen
applatissement
(-et, -er): Himmellegemers fladtrykning pga. akseomdrejningen, dvs. forsk. melle ... Se artiklen
approbation
(-en, -er): Godkendelse. "Værftet forelægger en Linietegning og Apteringstegning ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
april
Årets fjerde måned, længde 30 dage. Gl. fåremåned, dvs. måneden hvor lam fødes. ... Se artiklen
apside
(-n, -r): De punkter på et himmellegemes bane, hvor det er nærmest el. fjernest ... Se artiklen
apsidelinje
(-n, -r): Ret linje, der i et himmellegemes bane forbinder apogæum og perigæum ( ... Se artiklen
aptere
(vb): Indrette.
fit // furnish.  Kilder
aptering
(-en, -er): 1. Indretning og udstyrelse af kahytter o.a. beboe ... Se artiklen
apteringshus
(-et, -e): Opbygning på skibet indeholdende beboelsesafdelingen. a ... Se artiklen
apteringstegning
(-en, -er): Plan visende dækkenes indretning, oftest er apteringstegningen på: ... Se artiklen
aqua
(sb): Dss. vand. —> akva.  Kilder
aquamaster
(-en, -e): Aquamaster-propeller = fremdrivningsskrue, der kan drejes 360 grader ... Se artiklen
Aquarius
Dss. Vandmanden. Stjernebillede på S-lige halvkugle Dyrekredsens 11. tegn; perio ... Se artiklen
araberskib
(-et, -e): Nedsættende udtryk for skib af ringe standard og med dårlig hygiejne. ... Se artiklen
Arabiske Bugt, Den
Tidl. Persergolfen. Smalt hav, ca. 100 km langt og 55 til 340 km bredt, mellem d ... Se artiklen
Arabiske Hav, Det
NV-arm af det Indiske Ocean V for midterhøjderyggen i det Indiske Ocean. Det ... Se artiklen
aramidfiber
(-fibren, -fibre): Polyamider udtrukket til fibre af stor styrke og modstandsdyg ... Se artiklen
arbejde
(-t, -r): 1. Beskæftigelse, ansættelse. employme ... Se artiklen
arbejde
(vb): 1. Udføre noget konkret el. abstrakt ved brug af legeme ... Se artiklen
arbejde
(vb): Fysisk definition: produktet af kraft en og dens bevægelseslængde. ... Se artiklen
arbejdsbelastning
(-en, -er): work(ing) load // work stress // work strain. ... Se artiklen
arbejdsbeskyttelseslov
(-en, -e): Labour protection Act // factory act // employers' liabilit ... Se artiklen
arbejdsbåd
(-en, -e): Mindre fartøjer, der anvendes som arbejdsplatform, fx ved arbejde med ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
arbejdsbådsmand
(-manden, -mænd): Dss. skibmand.
[SUN p.89]  Kilder
arbejdscertifikat
(-et, -er): Dss. anløbscertifikat.gas-free certificate ... Se artiklen
arbejdsfartøj
(-et, -er): Fartøjer som havnerensningsbåde, flåder benyttes som platform for ar ... Se artiklen
arbejdsflåde
(-n, -r): Pram eller flåde med eller uden dæk og indrettet til forskellige forme ... Se artiklen
arbejdsfrekvens
(-en, -er): Radiofrekvens, hvorpå den almindelig kommunikation udveksles på til ... Se artiklen
arbejdshandske
(-n, -r): Beskyttelseshandske mod mekanisk - fysisk påvirkning eller mod kemikal ... Se artiklen
arbejdshygiejne
(-n, -r): industrial labour hygiene.
[LDS]  Kilder
arbejdskanal
(-en, -er): Radiofrekvens, på hvilken almindelig trafik afvikles.w ... Se artiklen
arbejdskort
(-et, -): 1. Kort anv. under opmålingsarbejde.wo ... Se artiklen
arbejdslys
(-et, -): Alm. benævnelse for dækslys til forskel fra navigationslanterner. ... Se artiklen
arbejdsløshedshyre
(-n, -r): unemployment wages.
[SML p.74]  Kilder
arbejdsmand
(-en, -mænd): workman // general labourer // unskilled labourer.
[HAR]  Kilder
arbejdsmiljø
(-et, -er): working environment // industrial environment.
[SKT81 p.267]  Kilder
arbejdsmiljølov
(-en, -e): health and safety at work act.  Kilder
Arbejdsmiljørådet
Industrial Environment Board. I Danmark: Wor ... Se artiklen
arbejdsmiljøtjeneste
(-n, -r): Den organisation, der i praksis udfører Arbejdsmiljørådets fastlagte a ... Se artiklen
arbejdsområde
(-t, -r): work area // operating range.
[SML p.16]  Kilder
arbejdspladsbrugsanvisning
(-en, -er): BEK nr. 784 af 1995-09-22 om stoffer og materialer, der anvendes om ... Se artiklen
arbejdspladsvurdering
(-en, -er): "Et system med nye fyldestgørende arbejdspladsvurderinger (APV) var ... Se artiklen
arbejdsrisiko
(-risikoen, -risici): occupational risk.  Kilder
Stikord Beskrivelse
arbejdssejl
(-et, -): Standardsejlene til et fartøj til brug i moderat vind (til forskel fr ... Se artiklen
arbejdssejsing
(-en, -er): Øjesejsing. work-seizing // sennit.
[D/E, DMO, HAR, Benzon]  Kilder
Arbejdsskadestyrelsen
National Board of Industial Injuries. [DS p.362]  Kilder
arbejdsslag
(-et, -): Maskinteknisk slag. working stroke. [HFM p.927]  Kilder
arbejdssol
(-en, -e): Armatur til et antal pærer i en reflektor, der anv. som arbejdslys i ... Se artiklen
arbejdsspage
(-n, -r): Håndspage, der bruges som brækstang eller løftestang ved forskellige a ... Se artiklen
arbejdsspænding
(-en, -er): working voltage. [SKT81 p.39]  Kilder
arbejdstalje
(-n, -r): Firskåren talje, gerne med anhugingskrog.luff tackle // ... Se artiklen
arbejdstid
(-en, -er): hours of work // working hours // work time // working day ... Se artiklen
arbejdstryk
(-ket, -): working pressure.
[NAK, SCH]  Kilder
arbejdsulykke
(-n, -r): labour accident // industrial accident.
[LDS]  Kilder
arbejdsvagt
(-en, -er): "At gaa Arbejdsvagt vil sige, at Morgenvagten fra 0400 til 0800 spis ... Se artiklen
ARCC
(fork): Associated Rescue Co-ordination Centre. Center opret ... Se artiklen
architalassus
(gr.): Klassikkens admiral. Romernes navn var præfectus classis. ... Se artiklen
arcon
(gr.): Fønikisk krigsskibstype med langt og smalt skrog, jf. Bochart. ... Se artiklen
ARCS
Fork. for Admiralty Raster Chart Service. Begrebet anvendes også om selve det ra ... Se artiklen
Arcturus
Stjerne på N-lige halvkugle i billedet Bootes (Bjørnevogteren), del af det størr ... Se artiklen
arealmoment
(-et, -er): Areal gange længden af kraftens arm.moment ... Se artiklen
argandlampe
(-n, -r): Petroleumslampe med ringformet, hul væge. Anv. til fyrlampe (1830). ... Se artiklen
argonaut
(-en, -er): Antik heltemodige søfarende. Fra gr. folkesagn. Argonauterne sejlede ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
argonite
(-n, -r): "Inergen og Argonite er blandinger af inaktive atmosfæriske luftarter ... Se artiklen
argosy
(eng.form. pl. -ies): Karrak, skibstype fra Middelhavet. Deltog bl.a. i den span ... Se artiklen
Aries
Stjernebillede, Vædderen, på N-lige halvkugle. Dyrekredsens første tegn med bl.a ... Se artiklen
Ariespunktet
(kun bestemt): Det punkt, hvor ekliptika krydser himlens ækvator fra S-lig til N ... Se artiklen
ark
(-en, -er): Stort overdækket fartøj uden master og sejl. Oftest i forb. med Noah ... Se artiklen
ARKAS
Forkortelse for firmaet Dansk Automatisk Ror-Kontrol A/S's selvstyreranlæg. ... Se artiklen
arke
(-n, -r): Tysk fartøjstype i brug på Elben i 1700-tallet. arke // ... Se artiklen
arkeli
(-et, -) (archelie): 1. Dss. tøjhus. Opbevaringssted for våbe ... Se artiklen
arkelikaptajn
(-en, -er): —> arkelimester.  Kilder
arkelimester
(-en, -tre): Stilling, hvortil hørte opsynspligt med våbenforsyningen. Betegnels ... Se artiklen
arkeliport
(-en, -e): Porte i agterspejlet, ofte med isatte vinduer pga. den dobbelte benyt ... Se artiklen
arkipelag
(-et, -): Øhav; gruppe af talrige øer. archipelago (pl ... Se artiklen
Arktiske Ocean
Hav N for Asien og Amerika ca. 14.056.000 km2 med største dybde ca. 5 ... Se artiklen
Arktiske Strøm
Strømmen løber fra Davis Strædet S på langs Labrador og Newfoundland og langs US ... Se artiklen
arm
(-en, -e): 1. Bugt, temmelig smal, af havet, der skærer ind i ... Se artiklen
armada
(-en, -er): Flådestyrke; bredere brugt om en større samling fartøjer: » ... indc ... Se artiklen
armadilla
(-en, -er):: 1. Lille flådestyrke, der særlig refereres til i ... Se artiklen
armatur
(-et, -er): 1. Dele tilhørende en maskine el. et apparat, fx v ... Se artiklen
armbrøst
(-en, -e): Dss. flitsbuen. Instrument til måling af solhøjder opfundet af Edmund ... Se artiklen
armere
(vb): 1. Udstyre med våben, udruste.arm // mount ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
armeret kabel
armoured cable.
[WOL]  Kilder
armeret skib
Skib, der tjener som servicefartøj for admiralen:
tender.
[HAR, OSS]  Kilder
armillary
(?): Dss. armillarsfære. Instrument kendt fra oldtiden til bestemmelse af himmel ... Se artiklen
armstage
(-n, -r): Træstang, der hjælper med at holde arm af net i stilling. ... Se artiklen
armstok
(-ken, -ke): Stang, der i lodret stilling på vod holder armen udspændt under dræ ... Se artiklen
armstopper
(-en, -e): Ankerkædestopper best. af en hængslet arm, der klemmes ind mod kædens ... Se artiklen
ARPA
(fork): Automatic Radar Plotting Aids. Radar udstyret ... Se artiklen
arpax
Katapultmaskine, der stod på antikkens krigsgalejer. Den kunne slynge entrinshag ... Se artiklen
arrangementstegning
(-en, -er): Skibskonstruktionstegning, der i plan og snit viser indretning og ud ... Se artiklen
arrest
(-en, -): Tilbageholdelse af skib el. gods. embargo. ... Se artiklen
arrestbøjle
(-n, -r): Fodlænke i form af en jernstang fastgjort på gulvet og forsynet med to ... Se artiklen
arriergarde
(-n, -r): Bagtrop. Den agterste af de tre afdelinger en flådestyrke traditionelt ... Se artiklen
artemon
(eng.form): 1. Navn på lille råsejl under et næsten lodret bov ... Se artiklen
artemonmast
(-en, -er): Mast opsat i stævnen i stedet for bovspryd (12.-15.årh). ... Se artiklen
artikelbrev
(-et, -e): Dss. søkrigsartikler. [DaSøSø720, DSH] [Röding] har en længere li ... Se artiklen
artileriarbejder
(-en, -e): chief-armourer.
[WOL, lyder betænkeligt]  Kilder
artilleri
(-et, -): Bevæbning af større kalibre samt læren om og anv. af bevæbningen. ... Se artiklen
artilleriofficer
(-en, -er): gunnery-officer.
[WOL]  Kilder
artillerisalve
(-n, -r): broadside // volley.
E. (volley) fr. à la volée = i flugt.  Kilder
artilleriskib
(-et, -e): gunnery-ship. I [JANE] er det danske artill ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
artilleristik
(-ket, -): Også kaldet selestik. Øje slået på et tov ved at krænge bugten af et ... Se artiklen
aræometer
(-et, -tre): Flydevægt. Apparat til bestemmelse af væskers vægtfylde. Se også hy ... Se artiklen
as is
(fork): »Som værende« dvs. i den forefundne tilstand. »Til salg as is langs kaje ... Se artiklen
ascoma
(lat.): læderet, som åretollene blev beklædt med i romerflåden. as ... Se artiklen
ASD
Fork. for Azimuth Stern Drive tug.[SØF46/2004 p.10 s ... Se artiklen
ASDIC
(fork): Anti Submarine Detection and Investigation Committee. ... Se artiklen
asfalt
(-en, -): Mørkebrun, halvfast stof bestående af højmolekylære kulbrinter. Foreko ... Se artiklen
asfaltcement
(-en, -): Cement iblandet bitumen-produkter. Asfaltcement optager bedre rystelse ... Se artiklen
asfaltmaling
(-en, -er): Maling indeholdende bitumenprodukter.asphalt paint // ... Se artiklen
asfaltskib
(-et, -e): Skib indrettet til transport af asfaltprodukter. Lastrummene (tankene ... Se artiklen
asimuth
(var): Dss. azimuth.  Kilder
ask
(-en, -e): 1. Træsort, Fraxinus excelsior, med smidigt, hvidg ... Se artiklen
askeejektor
(-en, -er): ash ejector.  Kilder
askegrav
(-en, -e): Rummet under fyrristen.ash pit // the space underneath the ... Se artiklen
askehejs
(-et, -): ash hoist.  Kilder
askehivning
(-en, -er): Opsamling af aske fra et dampskibs kedelfyr samt få asken hejst op p ... Se artiklen
askeport
(-en, -e): ash port.  Kilder
askepøs
(-en, -e): ash bucket.
15" i diam. 22,5" i dybde jf [IMK].  Kilder
askespil
(-let, -): Dss. askehejs.  Kilder
asketragt
(-en, -e): ash port // scuttle // chute alt. ortog. shoot, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
aspekt
(-et, -er): 1. Synspunkt, synsvinkel om 1. Relativ pejling af ... Se artiklen
aspirant
(-e, -er): Person under uddannelse til styrmand, skibsofficer eller maskinmester ... Se artiklen
aspirationspsykrometer
(-et, -tre): Psykrometer, hvor temp.faldet for det våde termometer sker ved at e ... Se artiklen
assessment
(eng.): Vurdering, værdifastsættelse, afklaring om handlingsplan. »De e ... Se artiklen
astatisk
(adj): Uden fasthed, »flydende«. Om magneter, når jordmagnetismens virkning næst ... Se artiklen
ASTM
Engelsk forkortelse for American Society of Testing Materials ... Se artiklen
astrokompas
(-set, -ser): Kompas, der fungerer ved hjælp af himmellegemernes stilling mod me ... Se artiklen
astrolab
(-en, -er) astrolabium, astrolabus: Også kaldet »den astronomiske ring«. Instrum ... Se artiklen
astronomisk dag
Før 1925 begyndte den astronomiske dag kl. 1200 og varede 24 timer. Efter 1925 b ... Se artiklen
astronomisk navigation
Navigationsmetode, der benytter himmellegemerne til positionsfastsættelse. ... Se artiklen
astronomisk sted
Himmellegemes position udtrykt ved fx lg. og br. som en observatør ser det, dvs. ... Se artiklen
astronomisk stedlinje
Stedlinie bestemt vha. a. navigationsmetode. astronomical line of ... Se artiklen
astronomisk tid
Tidsmåling, der anvender den astronomiske dag som referenceramme, dss. vor almin ... Se artiklen
astronomisk trekant
Sfærisk trekant, hvis sider løber mellem den ophøjede pol, zenith og himmellegem ... Se artiklen
astronomisk tusmørke
Tidspunktet fra solen er 12 til 18° under horisonten, morgen og aften. ... Se artiklen
ASV
Engelsk forkortelse for Accomodation and Support Vessel. ... Se artiklen
AT-skyts
(-et, -): Antitorpedoskyts.»Skibets mindste kanoner, det såkaldte A-T skyts« ... Se artiklen
ATD
(fork): FIATA koden for Actual Time of Departure.  Kilder
Athene
Gr. gudinde for skibsbygning. Hun rådgav og beskyttede endvidere —> Arg ... Se artiklen
Atlanten
Eller Det atlantiske Ocean: Hav beliggende mellem N&S Amerika mod V og Eu ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
atlanterhavsdamper
(-en, -e): Passagerskib, der sejler mellem Europa og N-Amerika.tra ... Se artiklen
atlanterhavsdrift
(-en, -): Havstrøm. Del af Golfstrømmen mellem Amerika og Europa. ... Se artiklen
Atlantis
Mytologisk fantasiø i Atlanten. I Platos skrifter nævnt første gang. ... Se artiklen
atlantkøje
(-n, -r): Køje med særligt høje sider og temmelig smal, så det er muligt at kile ... Se artiklen
atlantskib
(-et, -e): Skib, der befarer Atlanten. Mere specielt brugt om KGHs og senere RAL ... Se artiklen
atlas
(-set, -ser): 1. Kortbog, samling af land- el. søkort i bogfor ... Se artiklen
atmosfære
(-n, -r): 1. Luftlag, der omgiver et himmellegeme. Oftest anv. ... Se artiklen
atol
(-len, -ler): Koralø; en ringformet ø af koraler med en lagune i midten. Diam op ... Se artiklen
atomar fremdrivning
nuclear propulsion.
[ABC, CHS11, EB]  Kilder
ATOMOS
»ATOMOS ... Forkortelsen står for Advanced Technology to Optimize Maritime ... Se artiklen
atomskib
(-et, -e): Skib fremdrevet vha. energien fra en reaktor, der afgiver varme, der ... Se artiklen
atomubåd
(-en, -e): Forkortelse brugt af US er SSN = Submarine Nuclear Powered ... Se artiklen
atomur
(-et, -e): Ur, der gangreguleres vha. et bestemt grundstofs elektromagnetiske re ... Se artiklen
AtoN
Fork. "Lodseri og AtoN - Lodsfunktionen - eller piloting som det kaldes - gælder ... Se artiklen
attackere
(vb): Dss. angribe. »... at komme under sejl for fjenden udi orden at attackere ... Se artiklen
atterage
(-n, -r): Dss. landkending.atterage. E. fr. at + t ... Se artiklen
Attwoods formel
Formel til bedømmelse af stabilitetsmomentets størrelse ved en udført lille kræn ... Se artiklen
audit
(-en, -er): Kontrol og eftersyn. " IMO har besluttet at indføre et frivilligt au ... Se artiklen
augmentation
(-en, -er): Udtryk for forøgelsen af den tilsyneladende halvdiameter af et himme ... Se artiklen
august
Årets 8. måned med 31 dage. Måneden er opkaldt efter kejser Augustus (63f.K.-14 ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
aurora
(-en, -er): Morgenrøde. Anv. specifikt i udtrykkene »aurora borealis« = nordlys ... Se artiklen
auscultant
(-en, -er): Lærling på Søkadetakademiet, når eleven er avanceret til konstruktio ... Se artiklen
australsk øjesplejs
Øjesplejs på wire. —> splejs - for detaljer. Nøjagtig metode er beskrev ... Se artiklen
auteretai
(gr.): "Hos grækerne navnet på søfolk, der måtte forrette blandet tjeneste som s ... Se artiklen
autoalarm
(-en, -er): Radiomodtagerfunktion, der tilslutter en hørlig alarm i skibet, når ... Se artiklen
autophortoi
(gr.): "Autophortoi holkades. Lastfartøj eller købmandsfartøj, som med alt gods ... Se artiklen
autopilot
(-en, -er): Se under selvstyreranlæg. ... Se artiklen
autorisation
(-en, -er): Bemyndigelse som fx til at afprøve redningsflåder el. installere el- ... Se artiklen
autoxyla = ploia monoxyla
(gr.): Fartøj bygget af en udhulet træstamme. Grækerne anvendte sådanne fartøjer ... Se artiklen
AUV
Engelsk forkortelse for Autonomous Underwater Vehicles. Ro ... Se artiklen
avancere
(vb): Bevæge sig fremad el. mod noget. » Avancere op mod vinden el. strømmen.« ... Se artiklen
avant-duc
Spundsvæg.
[MEY]  Kilder
avantgarde
(-n, -r): Fortrop, forreste flådeafdeling i slagorden. vanguard // ... Se artiklen
aventure
»... Hændelser, der tilstøde et Skib paa Søen «. ad ... Se artiklen
aventureskib
(-et, -e): Smuglerskib bevæbnet til forsvar (mod myndigheder). E. formodentl ... Se artiklen
avertissementskommando
(-en, -er): Forberedende styrke, forløber for hovedstyrke. command ... Se artiklen
avisodamper
(-en, -er): Hurtigsejlende dampskib til fremføring af signaler og efterretninger ... Se artiklen
avoirdupoisvægt
(-en, -e): Handelsvægtsystem især benyttet i UK og US. Enhederne i systemetet er ... Se artiklen
awningdæk
(-ket, -): Lettere opført dæk over hoveddækket på lastskib, hvilket giver et sto ... Se artiklen
awningdækker
(-en, -e): Skib med awningdæk og højt fribord, beregnet til lettere ladning. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
azimuth
(-en, -er): Pejling, især af himmellegemer. Azimuth er den vinkel, en vertikal e ... Se artiklen
Azimuth Stern Drive
(?): Fremdrivningprincip for især slæbebåde. »Slæbebådene er af fire forske ... Se artiklen
azimuthalcirkel
(-klen, -kler): Azimuthalkvadrant. Astronomisk el. nautisk instrument, der kan m ... Se artiklen
azimuthalprojektion
(-en, -er): Kortprojektion, hvor azimuthlinier/-cirkler er rette linier ud fra e ... Se artiklen
azimuthalur
(-et, -e): Solur, hvor skyggepinden flyttes efter solens deklination. ... Se artiklen
azimuthcirkel
(-klen, -kler): 1. Storcirkel gennem zenith og nadir og vinkel ... Se artiklen
azimuthgrav
(-en, -e): Fordybning i en doks bund, der tillader skibe med fremdrivningsmaskin ... Se artiklen
azimuthkompas
(-set, -ser): Kompas opstillet og anv. til at tage azimuther fra. Også anv. om d ... Se artiklen
azimuthkurve
(-n, -r): azimuth curve.
[NAV1 p.213]  Kilder
azimuthmotor
(-en, -er): Motor i gyroens følgesystem.
azimuth motor.
[NAV2 p.125]  Kilder
azimuthobservation
(-en, -er): Udførelsen af en pejling af himmellegeme. azimuth obse ... Se artiklen
azimuthpejling
(-en, -er): Pejling af himmellegeme.
[Ex-bevis1856]  Kilder
azimuthpropeller
(-en, -e) azimuthalpropeller: Fremdrivningsskruer, der kan rotere i det vandrett ... Se artiklen
azimuthsignal
(-et, -er): Gyrosignal, der afgives, når skibet drejer. azimuth si ... Se artiklen
azimuthspejl
(-et, -): Instrument til måling af himmellegemers pejling. Det påsættes kompasse ... Se artiklen
azimuthtabel
(-len, -ler): Tabel, hvori solens pejling er udregnet til forsk. bredde og dekli ... Se artiklen
azimuththruster
(-en, -e): Fremdrivnings- el. styringsapparat, der vha. en skrue (ofte i et rør ... Se artiklen
azimuthtorquer
(-en, -e): Elektromagneter i gyrokompas. De opfanger signaler fra gyroens drejeb ... Se artiklen
azipod-propeller
(-en, -e): »Azipod - et rorpropellersystem, der indtil nu har været anv. på to i ... Se artiklen
azorerhøjtyk
(-ket, -): Subtropisk, stationært højtryksområde med årstids forskydning og cent ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Azovske Hav
Bihav i Sortehavet. 38.000 km2, Gns. dybde 14 m. Floden Don m.fl. min ... Se artiklen
aak
(-en, -er): Lastskibstype benyttet på Europas floder og i de indre hollandske fa ... Se artiklen
Aarhus Skipperforenings Hjælpekasse
Forening stiftet 1799 med navnet Aarhus Skipper Fattigkasse. Foreningens formål ... Se artiklen