Maritim ordbogs kilder

Ordbogens kildelitteratur med koder

Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
0358 The First 60 Years, The Story of ... Schermuly Pistol Rocket Apparatus Ltd., Schermuly, 1957 [0358]
10024 Normannerne 1-4, Johannes Steenstrup, 1876, rep. 1972 [10024]
10180 Hvem er hvem i dansk søfart, Ove Nielsen (red.), Forlaget Liber, København 1954 [10180]
10202 Plank-on-Frame Models, Harold A. Underhill, BSF, 1958 [10202]
10203 Det Kongelige Danske Søkort-Arkiv 1784 - 1934, H. Ravn, SKA, 1934 [10203]
10283 Nordisk Navigatørkongres 1910-1960, H. J. Christiansen ed., Steenbecks Bogtrykkeri, 1960 [10283]
10302 Skibsbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværftet 1692-1942, G. Jensen, R.S. Steensen, P. Wolff et al., Søværnet, 1942, [10302]
10542 Skibs-Specification for Bygninge nr. 725, Anon B&W, København, 1954, [10542]
10615 Betænkning vedrørende mindre skibes sikkerhed, Betænkning nr. 497, Handelsministerielt udvalg Handelsministeriet, 1968, [10615]
10648 Middelalderens Verden, Ole Høiris & Per Ingesman ed.; Aarhus Univ.Forlag, 2010, [10648]
11064 Hav & sømand, Ove Andersen; OP-forlag, 1996, [11064]
1828-Reg. Fortegnelse over de med Kjendingsflag forsynede danske Skibe, H&S Bibliotek. Anvendt i skibslisternes database, [1828-Reg.]
1861-instr. Bekjendtgørelse angaaende en Instruction for Skibsmaalingen, 27/5 1861 [1861-instr.]
1867-instr. Skibes Maaling - Lov af 13de Marts 1867 angaaende Skibes Maaling, [1867-instr.]
1909-instr. Skibsmaalings-Instruktion af 26. November 1909, [1909-instr.]
200 aar 200 år på havet - Søforsikring fra 1786 til1 986 af Sven Stigø
2609 Blade af Sejl-, Flag- og Kompasmagerlaugets Historie 1591-1741-1941, Johannes Philip Weilbach, København 1941, [2609]
2612 Sundials on walls, Christopher St. J.H. Daniel, Maritime Monographs No. 28, NMM, 1978, [2612]
5011 Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts, Chart 5011 - Admiralty Charts, 1972 edition - or see NP5011.
5011/72 Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts, Chart 5011 - Admiralty Charts, 1972 edition - or see NP5011.
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
5011/91 Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts, Chart 5011 - Admiralty Charts 1991 editions, Admiralty [7180] - or see NP5011.
5921 Sømand, fisker, skib og værft, red.: Olof Hasslöf, Henning Henningsen, Arne Emil Christensen, 1. udg. 1970, R&B [5921]
5945 Sejl- og sejlskibstyper, Erik Møller Nielsen, 1. udg. 1990, Svendborg Museum, Bind 23 [5945]
5986 Modern Ship Stowage, Joseph Leeming, 1st Ed, 1941, with additions 1968, rep. 1980, Sweetman Co. US [5986]
6104 Ålejern og andre lystre, George Nellemann, 1975, Nationalmuseet [6104]
6377 The Rules Book, Eric Twiname / Bryan Willis, Adlard Coles, 1989 [6377]
6393 Dansk Søforsikringskonvention af 2. april 1934, Niels Tybjerg, ed., Gad, 1963 [6393]
6487 Oil Rig Moorings Handbook, J. Vendrell, 2nd Ed, 1985, BS&F [6487]
6556 Danske Søfartslove i Uddrag, J.A.D.J. Bildsøe Gad, 1927, [06556]
6909 Seamanship Handbook for basic studies, George J. Bonwick, 6th Ed, 1978, Stanford Maritime [6909]
6911 Shiphandling for the Mariner, Daniel H. MacElrevey, 1st Ed, 1983, Cornell, US [6911]
7003 Danske Sejlskibe, B.v. Munthe af Morgenstierne, 1948, Th&Appel, [7003]
7479 All in the Same Boat - The Story of BIMCO, David Souden, 1st Ed, 1995, Granta Editions [7479]
7508 The Frigate CONSTITUTION and other Historic Ships, F. Alexander Magoun, 1st Ed. 1928, rep. 1987, Dover [7508]
7741 Søfart Politik Identitet, tilegnet Ole Feldbæk, Hans Jeppesen red., H&S Skrifter XIX, 1996 [7741]
7744 Veiledning til Sø-Assurancen, J. Vaucher, Kjøbenhavn 1839 [7744]
8029 Naval Warfare in the Age of Sail, Brian Tunstall, 1st ed., 1990, Conway [8029]
8204 The Last of the Windjammers 1-2, Basil Lubbock, 1st ed., 1929, repr. 1990, BSF [8204]
8531 Bernaerts' Guide to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Arnd Bernaerts, 1st ed., 1988, Fairplay [8531]
8549 Deep-Water Sail, Harold A. Underhill, 1st ed., 1952, repr. 1988, BSF [8549]
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
8550 Anchors, An illustrated History, Betty Nelson Curryer, 1st ed., 1999, Chatham [8550]
8561 Navigation through Danish Waters, 1st ed., 2000, DMA / Søfartsstyrelsen + Farvandsvæsenet [8561]
8690 International Cloud Atlas, vol. I, Manual on the Observation of Clouds and other Meteors, WMO No. 407, 1975 [8690]
8926 Ocean Freights and Chartering, C.F.H. Cufley, 1st ed. 1964, repr. 1983, Granada [8926]
8943 Tonnage Measurement - A Guide to the new convention, Michael Corkhill, 2nd ed., 1980, Fairplay Pub. [8943]
9094 Dictionary of Saints, John J. Delaney, 1st ed., 1980, Doubleday [9094]
9362 F.C.H. Hohlenberg, Flådens fabrikmester 1796-1803, Jeppe Bjørn Høj, 1st ed., 2003, Marinehistoriske skrifter [9362]
9369 Søkadetakademiet i Oplysningstiden, Jakob Seerup, 1st ed., 2001, Marinehistoriske skrifter [9369]
9403 Bådebyggeriets værksted, Thomas Højrup, 2002, Tusculanum [9403]
9443 Rigging Period Ship Models, Lennarth Petersson, 1st ed., 2000, Chatham [9443]
9456 Sejrens triumf, Lars Jørgensen et al. (ed.), 1st ed., 2003, Nationalmuseet [9456]
9457 Oxford Dictionary of Classical Myth and Religion, Simon Price et al., 1st ed., 2003, OUP [9457]
9479 Navigationens udvikling, Jens Kusk Jensen, Maritim Kontakt 25, 2003 [9479]
9558 Brinck, N. Th. - Rejser i Farezonen under Verdenskrigen, N. Th. Brinch, Eget forlag 2004, skrevet 1938, [9558]
9588 Blake, John, The Sea Chart, Conway, 2004 [9588]
9600 Krejlere på Limfjorden, N.H. Lindhard, Limfjordsmuseets skrifter nr. 1, u.a., [9600]
9785 Kleines Handbuch der Masse, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung, Wolfgang Trapp, Reclam, 4. Auflage 2001 [9785]
ABAN How to Abandon Ship, Phil Richards et al., 1942, rep. 1988, Cornell
ABC Søfartens ABC, alle udgaver benyttet, 1970-2000, Søfartsstyrelsen / Weilbach
ABC1 = 1969, ABC2 = 1998, ABC3 = 2000.
ADM Skibsadministration, Jens Åge Jensen et al., 1. udg. 1984, Søfartsstyrelsen / Weilbach
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
AMN1 Admiralty Manual of Navigation vol. 1, Admiralty, 2nd ed., 1987, HMSO
AMN2 Admiralty Manual of Navigation vol. 2, Admiralty, 2nd ed., 1973, HMSO
AMS American Merchant Seaman's Manual, Felix M. Cornell et al., 5th ed., 1964, Cornell
ANC The Ancient Mariners, Colin Thubron, Time-Life, 1982 [7745]
ANK Om Ankre, Carl Sølver, 1945, Søf. Bibliotek, (9708)
ANS Om Ankre, Carl Sølver, 1945, Søf. Bibliotek, (9708)
AON Art of Navigation in Elizabethan and Early Stuart Times vol. 1-3, David W. Waters, 1958, rep. 1978, Nat. Maritime Museum
ARM The arming and Fitting of English Ships of War 1600-1815, Brian Lavery, 1987, Conway [8033]
ARNE Ny latinsk Ordbog, Paul Arnesen, 1848, Bianco Luno København
ART Skibs-Artikler saavel for Ober- og Underofficerer, som for alle og enhver Gemeene og Andre der har paa de Coffardie-Skibe, som seyle til Vest-Indien, Guinea, samt Middelhavet, eller paa lange Reiser om de West, Schultz, København, 1797. H&S Bibl.
ASA Astronomi, pt ikke identificeret
ASAL Astronomical Almanac, Glossary, 1985, HMSO
AST Astronomi, F. Barmwater, 11. udg., 1963, Gad
ATI Astronomisk Tidsskrift, Astronomisk Forenings blad, diverse årgange
ATT Admiralty Tide Tables
AYTO Dictionary of Word origin, John Ayto, 1990, Columbia M.
B Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B med tilh. kapitel og regel, diverse årgange
BA British Admiralty Charts, identified by chart numbers. Admiralty
BAL Business and Law for the Shipmaster, F. N. Hopkins, 6th ed., 1982, BSF [2620]
BalSice Baltic Sea ice Code, 1981, SMHI
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
BARDEN1 Bardenfleth, F.C.C.: "Lærebog i Sømandsskab", 1899, Første del.
BARDEN2 Bardenfleth, F.C.C.: "Lærebog i Sømandsskab", 1900, Anden del.
BARO The History of the barometer, W. E. Knowles Middleton, 1964, Baros Books
BAS Basic naval Architecture, Kenneth C. Barnaby, 1st ed., 1992, Warsash
BAY A Complete Vocabulary English - Danish, Christian Frederick Bay, 1. udg., 1784, Gyldendal
BBS Brandbekæmpelse i skibe, Christen Knak, 7. udg., 1989, Gad
BBS8 Brandbekæmpelse i skibe, Christen Knak, 8. udg., 1993, Gad
BDS Danske Søfartslove i Uddrag, J. A. D. Jensen, fra 1911 Bildsøe, 1908, Gad, [10381]
BEF Befragtning og Panteret, Hans Levy, 1974, Dir. for Søfartsuddannelsen
BEK Bekendtgørelse med tilh. nummer og årstal
BEL The Seventyfour gun-ship BELLONA, Brian Lavery, 1st ed., 1989, Conway
BEN Søkartet offuer Øster og Vester Søen Prentet i Kiøbenhaffn, Laurentz Benedicht, reprint, 1915, 1st ed. 1568;
BENZON Dansk-engelsk maritim ordliste udarbejdet af Otto Benzon, dvs udtaget af ordbogen Dansk-norsk-engelsk Orbog af A. Larsen, Kbh. 1897. Manus på H&S.
BES Chartering and Shipping Terms, J. Bes, 4th ed., 1956, Amsterdam
Bi Bådfolkets Indkøbsguide, diverse årgange, Masnedø Marinecenter m.fl.
BIB Bibelen, Moses et al., Bibelselskabet 1956; autor. oversæt. af 16/12 1931.
Bille Steen Bille's Beretning om Corvetten GALATHEA's Reise omkring Jorden 1845-47
BLAN A Naval Expositor, Thomas Riley Blankley, Boudriot, 1750, rep. 1988, [6899]
Blueb. "The Makers of the Blueback Charts" Susanna Fisher, 2001
BMW Boats of Men-of-War, W. E. May, Chatham, 1974, rep. 1999, [9485]
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
BOB Boatbuilding in Your Own Backyard, S. S. Rabl, 2nd ed., 1989, Cornell
BOG398 Fortegnelse over Sømærkerne i Kongeriget Danmark, Marineministeriet, 1873, Placering: H&S, [BOG 398]
BOG399 Fortegnelse over Sømærkerne i Kongeriget Danmark, Marineministeriet, 1885, Placering: H&S, [BOG 399]
BOG402 Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande, Søkortarkivet, 1897, Placering: H&S, [BOG 402]
BOG407 Fortegnelse over danske Sømærker, Søkortarkivet, 1914, Placering: H&S, [BOG 407]
BOG409 Fortegnelse over Fyrene i Kongeriget Danmark, Marineministeriet, 1879, Placering: H&S, [BOG 409]
BOM The Boatswain's Manual, A. G. W. M., 1977, Brown, Son and Ferguson
Borg På jomfrurejse med s/s FORNÆS i 1945, Svend Borg, 1979, eget forlag
BOUNTY The Armed Transport BOUNTY, John McKay, 1st ed., 1989, Conway
BOW1 Bowditch, The American Practical Navigator vol. 1, Nathaniel Bowditch, 1977, Defense Mapping Agency (newer editions have been consulted)
BOW2 Bowditch, The American Practical Navigator vol. 2, Nathaniel Bowditch, 1977, Defense Mapping Agency (newer editions have been consulted)
BRE Navigation, Niels K. Bredahl, 5. udg., 1986, Clausen
Brett Brettschneider, Aage, 1972: Erindringer fra sejlskibstiden 1911-1916
BRS Boats - Rafts - Ships, Wolfgang Rudolh, Adlard Coles, 1974 [5299]
BTS Bemastung und Takelung von Schiffen des 18. Jahrhunderte, Karl Heinz Marquardt, 1st ed., 1986, Klasing
BYG Lærebog i Skibsbygning og Skibskonstruktion, C. Hansen, Tekst + Tegninger, 1909, Marineministeriet, [10366]
BÅB Bådbranchen, Søsportens Brancheforeningsblad
BÅD Bådnyt, magasin, diverse årgange
CAIRD Specification of a Steel Passenger and Cargo Screw Steamer, Caird & Co. Ltd., 1st ed., 1903, Hutchinson, Greenock [10354]
CAL The Calendar, David Ewing Duncan, 1st ed., 1998, Fourth Estate
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
CAR Cargo Work, L. G. Taylor, 11th ed., 1985, BSF, [6473]
CARL Træk af dansk Skibsfarts Historie, Hans P. Carl, 1. udg. 1949, NNF, [8564]
CAROLINE The Royal Yacht CAROLINE, 1749, Sergio Bellebarba, 1986, rep. 1989, Conway
CAS Ships and Seamanship in the Ancient World, Lionel Casson, 1971, rep. 1995, John Hopkins
CCD Condensed Chemical Dictionary, Gessner G. Hawley ed., 9th ed., 1977, Van Nostrand
CES Ikke identificeret pt.
CFR33 Code of Federal Regulations, Title 33, Coast Guard, US Gov. Publ. Diverse årgange
CHR Christian IV - Rigets væbneded Arm, Finn Askgaard, Tøjhusmuseet, 1988 [6669]
CHR3F Christian 3.s flåde, Jørgen H. Barfod, Marinehistoriske skrifter nr. 25, 1995 [7567]
CHR4F Christian 4.s flåde, Niels M. Probst, Marinehistoriske skrifter nr. 26, 1996 [7839]
CHR5 Christian V.s Danske Lov, V. A. Secher, 1929, Gad [6387]
CHRON Chronology of the Ancient World, E. J. Bickermann, 2nd ed., 1980, Thames and Hudson
CHS2 Conway History of the Ship, vol. 2: The Age of the Galley, Basil Greenhill ed., 1st ed., 1995, Conway
CHS4 Conway History of the Ship, vol. 4: Line of Battle, Basil Greenhill, 1st ed., 1992, Conway
CHS5 Conway History of the Ship, vol. 5: Heyday of Sail, Basil Greenhill ed., 1st ed., 1995, Conway
CHS7 Conway History of the Ship, vol. 7: Steam, Steel & Shellfire, Robert Gardiner ed., 1st ed., 1992, Conway
CHS8 Conway History of the Ship, vol. 8: Sail's Last Century, Basil Greenhill ed., 1st ed., 1993, Conway [7348]
CHT A Glossary of Cargo Handling Terms, <7>A. G. Course, 1st + 3rd ed., 1961 + 1991, BSF
CLF Nautical Terms under Sail, Derek Howse et al., Country Life, n.a.
COD Concise Oxford English Dictionary, Catherine Soanes et al., 11th ed., 2004, OUP
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
COR Dagbog fra en ostindiefart 1672-75, J.P. Cortemünde, red. Henning Henningsen, 1. udg., 1953, Søhistoriske Skrifter V, H&S
CST Chambers Science and Technology Dictionary, T. C. Collocott et al., ed., 2nd ed., 1974, rep. 1984, Chambers
CUC Historiske sejlskibe fra middelalderen til vore dage, A. Cucari, u.a., Hamlet (Ingen kilder efter 1978)
CAA Ikke identificeret for øjeblikket
D/E Dansk-Engelsk Ordbog (1-2), Vinterberg og Bodelsen, 2. udg. + 4. udg., 1986 + 1999, Gyldendal Fra 2006 er CD-udgaven anvendt.
DAB Nautisch-Technisches Wörterbuch der Marine, P. E. Dabovich, Pola 1883, [10360] Erster Band: Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch. Ergänzungband zur Ersten Band, rev. Julius Heinz, Pola 1900.
DAF Dana's Seamen's Friend Containing a Treatise on Seamanship, James Lees, 1863, Philips Lodon
DAH Lærebog i Sømandskab, Kai Dahl; 1. udg., 1940, Marineministeriet
DaHaK Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne Ledelsesregler, Ole Feldbæk; 1. udg., 1986, Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie
DALY Danske Lystbåde, 1-2, Jan Ebert; 1. udg., 1986, Cervus [6715]
DAMP Lund, Kaj: Damp Kl.5 - Søværnets Maskinvæsen 1834-1959, SVN Maskinofficersforening, 1959.
DAN The Theory and Practice of Seamanship, Graham Danton, 8th ed., 1980, Routledge
DAN2 Hansen, Knud L., 1947: Skoleskibet DANMARK under Dannebrog og Stars and Stripes, Samleren.
DANHAV Danske Havne - en kulturhistorisk oversigt, Ole Mortensøn, Søfartspuljen, 2004
DAS Dansk Saltvandsfiskeri, F.V. Mortensen & A.C. Strubberg, Ministeriet for Søfart & Fiskeri, 1935 [M004 K053]
DaSøSø Samling af danske Søfartslove, diverse årgange, ICW
DDL-G Den danske Lods, Generelle oplysninger, 1996, K&M [8973]
DDL1 Den danske Lods 1, 1974, K&M
DDL2 Den danske Lods 2, 1983, K&M
DDV De danskes Vej, Knud Klem, 1941, Høst, [5955]
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
DE Dansk-Engelsk Ordbog (1-2), Vinterberg og Bodelsen, 2. udg. + 4. udg., 1986 + 1999, Gyldendal Fra 2006 er CD-udgaven anvendt.
DE D/E Dansk-Engelsk Ordbog (1-2), Vinterberg og Bodelsen, 2. udg. + 4. udg., 1986 + 1999, Gyldendal Fra 2006 er CD-udgaven anvendt.
DEH Dansk-Engelsk Handels- og fagordbog, I. E. Bailey, 1982
DES Dansk Engelsk Sætningsbog, Harriet Oppenhejm, Hirschsprung, 1933.
DEt Dansk-Engelsk teknisk Ordbog, 1. udg., 1990, Grafisk, 6378
DFL Dansk Fyrliste, 1987, Farvandsvæsenet
DFT Dansk Fiskeri Tidende, Danmarks Fiskeriforening, div. årgange
DHI Dansk Søfarts Historie 1-7, Red. Hans Jeppesen, flere forfattere, 1. udg., 1997-2001, Gyldendal
DHL Den danske Havnelods, 1987, K&M, [8862]
DHL51 Den danske Havnelods, 1951, Søkortarkivet, [10733]
DillSk Dansk Illustreret Skibsliste, diverse årgange, Seapoint
DITA Dictionary of Shipping International Business Trade Terms and Abbreviations, Alan E. Branch, 4th ed., Witherby, 1995 [7569]
DKS Danmarks Skibsfart, medlemsblad for Dansk Skibsførerforening, div. årgange
DMO Dansk Marine-Ordbog, C. L. L. Harboe, 1839, rep. 1979, Høst
DMT Dictionary of Marine Technology, D. A. Taylor, 1st ed., 1989, Butterworth [6167]
DNA Danmarks Natur vol. 1-11, 1968, Politiken
DNH Danmarks-Norges Handelsflåde 1650-1700, Jørgen H. Barfod, 1967, Søhistoriske Skrifter VI
DNW Dictionary of Nautical Words and Terms, C. W. T. Layton, 2nd ed. 1967, rev. 1973, rep. 1978, BSF, Glasgow
Domme Samling af Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender, Nordisk Skibsrederforening, 1900-
DORD Den danske ordbog I-VI, Ebba Hjorth et al., ed., DSL. + Gyldendal, 2003-2005 (9515)
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
Dragoer F. Holm-Petersen & Kaj Lund, 1978: Sømænd og skibe fra Dragør, Borgen
DS Danske Søfartslove 1-2, Poul Carstensen, Diverse årgange, Weilbach
DS1942 Samling af danske Søfartslove, A.O. Bache Handelsministeriet, 1942, [10303]
DS1952 Samling af danske Søfartslove, A.O. Bache Handelsministeriet, 1952, [10304]
DS1954 Samling af danske Søfartslove, A.O. Bache Handelsministeriet, 1954, [10695]
DSB Dem almindelige danske Skibsførerforenings Medlemsblad, Diverse årgange.
DSDE Den store danske Encyklopædi 1-20, 1997-2000, Gyldendal
DSF Da skibene førte sejl, Björn Landström, 1969 / 1970, Gyldendal
DSH Danmarks Søfart og Søhandel 1-2, Bering Liisberg, 1. udg., 1919, Nyt Nordisk Forlag
DST A Dictionary of Sea Terms, A. Ansted, 3rd ed., 1985, BSF
DSU Dictionary of Scientific Units, H. G. Jerrard et al., 6th ed., 1992, Chapmann & All
DSØ Kort Fremstilling af den danske Søret, L. A. Grundtvig, 2. udg., 1922, Schultz [6067]
DUD Dictionary of Ship Types, Alfred Dudszus, 1st ed., 1986, Conway
DYST Dystløb i danske søkøbstæder og i udlandet, Henning Henningsen, 1. udg., 1949, Munksgaard
EB Encyclopedia Britannica, ed. printed 1991, Britannica
ED E/D Engelsk-Dansk Ordbog, B. Kjærulff Nielsen ed., 6. udg., 1998, Gyldendal [8515] Fra 2006 er CD-udgaven anvendt. ' 'ED
EDt Engelsk-dansk teknisk Ordbog, 1. udg., 1990, Clausen
EfS Efterretninger for Søfarende, periodicum, ugenumre/årstal anf. week numbers and year noted, Farvandsvæsenet
EL Engelsk Læsebog, H. Robdrup, 1968, Dir.f.Søfartsuddannelsen
END Captain Cook's ENDEAVOUR, Karl Heinz Marquardt, 1995, Conway [8030]
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
ENK Encyclopedia of Nautical Knowledge, W. E. McEwen + A. H. Lewis, 1953, rep. 1992, Cornell
Erikd Erik Dannesboe, 1977: Under sejl og med motor, Lademann
EST Engelsk Stiløvelser for navigationsskoler, H. Robdrup, Dir.f.Søfartsuddannelsen, 1984 [10725]
EYR Ship Construction, D. J. Eyres, 1st, 2nd, 4th ed., 1972, 1978, 1994, Heinemann
FAG Vejledning i Fagtegning for Jernskibsbyggere, Knud E. Hansen, 1. udg., 1936, Teknisk Skoleforening, [10362]
FairplB Fairplay Book of International Organizations, 1990, Fairplay
FAK Faklen, Særnummer Februar 1957, Søfyrbødernes Forbund, 60 års jubilæumsnummer
FALC New Universal Dictionary of the Marine, William Falconer, 2nd ed., 1815, rep. 1974, MacDonald & Jane
FAS Flags at Sea, Timothy Wilson, 1st ed., NMM Greenwich, 1986 [7450]
FDF Fransk Dansk Sø-Ordbog, H. Fisker, 1842, København
FIB Fibreglass Boats, Hugo du Plessis, 3rd ed., 1996, Adlard Coles
FiFa100 Danske Fiskerfartøjer gennem 100 år, Torben A. Vestergaard, 1986 [ID=3472]
FILE Dictionary of Nautical terms, Thompson Lenfestey, 1994, Facts on File
FISK Fiskeriårbogen, Weilbach, diverse årgange
FKT Skibet fra køllægning til prøvetur, L. A. Kisby, 1949, Reitzel
FMK Fra Mast til Køl, 1972, Lademann
FOF Folk og Fauna vol. 1-3, V. J. Brøndegaard, 1. udg., 1985, Rosenkilde og Bagger
FoFl Folk og Flora 1-4, V. J. Brøndegaard, 1987, R&BTræskib 1, Ole Crumlin-Pedersen, 1968, Træbranchen
FOH Fiskeribiologi og havlære, Svend Achton Nielsen, 2. udg., 1991, Weilbach
FOLK Ordbog for Folket 1-2, B. T. Dahl, 1. udg., 1914, Gyldendal
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
Folkogf Ole Mortensøn, edt.: "Folk og fartøjer - fra Sydfyn og Øerne", Langelands Museum, 1997.
FOR82 uidentificeret pt.
FREII Frederik IIs Søret, Louis E. Grandjean, 1. udg., 1946, Chr. Erichsen
FREM Gyldendals Fremmedordbog, Svend Brüel, 10. udg., 1989, Gyldendal
FSA The Fairplay Book of Shipping Abbreviations, Peter Kapoor, 1st ed., 1980, Fairplay
FSF Foreningen til Søfartens Fremme 1844-1944, Johannes Lehmann, 1st ed., 1944, SFS [6444]
FSF1 Foreningen til Søfartens Fremme 1844-1894, Ludvig Petersen, 1st ed., 1894, Foreningen [0365]
FSK Teknisk forskrift + nr. og kundgørelsesår. Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter
FUN Dansk Marine-Ordbog, D. H. Funch, 1846/1852, repr. 1976, Høst
GAB GAB2 Gads Danske Bibelleksikon, 1965/66, Gad Gads Bibelleksikon, 2. udg., 1998, rep. 2003, Gad [9488] ' 'GAB
GAF7185 Gaff Rig, John Leather, 2nd ed., 1989, Adlard Coles, [7185]
GAL The Maltese Galley, Joseph Muscat, 2000, PIN, [9944]
GEO A Dictionary of Geography, F. J. Monkhouse, 1st ed., 1965, Arnold
GEOM The Geometrical Seaman, E. G. R. Taylor, 1962, Hollis & Carter
GLOS Glossary of Navigation, J. B. Harbord, revised C. W. Layton, 1965, Brown, Son and Ferguson
GRANT Søslag gennem 3000 år, R.G. Grant, 2009, L&R, [10730]
GRMYT Every Day Life of the Greeks and Romans, E. Guhl + W. Koner, 1890, rep., Studio Edition
GRÆ Græsk Dansk Ordbog, C. F. Ingerslev, 1. udg., 1866, Gyldendal
GST A Glossary of Sea Terms, Gershom Bradford, 1954, Cassell
Gynt Auxilium Memoriæ eller Søe-Krigs- og Orlogs-Mands Haandbog, Peter de Günthelberg, 1768, Kbh.
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
H&S Handels- og Søfartsmuseets årbøger, 1942 og følgende år; årgange angivet.
HAFl Havet og Fiskerierne - Haandbog i Havbrug, J. A. S. Deurs et al., 1. udg., 1947, Nyt Nordisk
HAGE Hages Haandbog i Handelsvidenskab, Michael Koefoed & Emil Meyer, 3. udg., 1910, Gad, [10555]
HAN Dansk Handelsleksikon, Charles V. Nielsen, 1. udg., 1920, Gad
HansenT2 Slavernes skibe, Thorkild Hansen, 1968/72, GB
HAR Dansk-engelsk samt Engelsk-dansk Marine-Lexicon, C. L. L. Harboe, 1. udg., 1838, Reitzel [H&S R/II]
Harboe Peter Harboe Løfteudstyr Service Test, katalog 2007 [Harboe]
Hardy From Slip to Sea, A.C. Hardy, 1. ed., 1926, BSF [10827]
HAV Havnebygning og kystsikring, V. Mandrup Andersen et al., 1. udg., 1968, DTU
HAVF Havfruens Saga, Georg Koës Brøndsted, 1. udg., 1965, Gad
Hempel Hempel, J.C., 1965: Your Ship and its Maintenance, 2nd ed.
HEN1953 Bådeoptog i danske søkøbstæder og i udlandet, Henning Henningsen, 1. udg., 1953, Munksgaard [6393]
HEST Havets heste, skibsbygning og sejlads i vikingetiden, Jens Riise Kristensen, Nyt Nordisk Forlag, 1994
HFA The Haven-Finding Art, E. G. R. Taylor, New ed. 1971, Hollis & Carter
HFM Haandbog for maskinmestre, ca. 1940.
HHH Hvem Hvad Hvor, Politikens Forlag - diverse årgange anført ved kilden.
HIK Historisk kartografi, Ib Kejlbo, 1966, DHFs Håndbøger [7327]
HIS Håndbog i Sømandskab for Søværnet 1-3, 1961, Søværnet [8425]
HOF PT ikke identificeret
HOL Deens-Nederlands & v.v., Hollandsk ordbog, 1972, Van Goors
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
HOR Horisont, Handelsflådens Velfærdsråds blad, diverse årgange
HORD Holberg-Ordbog 1-5, Aage Hansen ed., Reitzel, 1981 / 1988
HPN A History of the Practice of Navigation, J. B. Hewson, 2nd ed., 1983, BSF
HRO Ikke identificeret pt.
HS Handels- og Søfartsmuseets årbøger, 1942 og følgende år; årgange angivet.
HSM-Bladet Firmabladet for Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri.
HØJ Højde og Fart - trim af joller og kølbåde, Fred Imhoff et al., 1. udg., 1984, Sejl&Motor
IALA Afmærkning af danske farvande, 3. udg., 1982, Farvandsvæsenet [6496]
ICA International Cloud Atlas, abridged, 1st ed., 1969, WMO
ID114 Den Sydfynske Sejlskibsfarts Historie af Johannes Olsen, Gyl., udg. 1932
ID3474 Norske båter - Skagerakkysten, Gøthe Gøthesen, 1977
ID3475 Människor och båtar i Norden, Sjöhistorisk Årsbok 1998-1999 [ID 3475]
ID3476 Søklar med skoleskibet DANMARK, Knud Fischer, 1999 [ID 3476]
ID3478 "En Newfoundlandsfarers erindringer", Knud Gudnitz, 1983
ID3483 Langfarerne fra Marstal, F. Holm-Petersen, Forlag Egon Heinemann, 1974.
ID3486 Skibe og Søfolk fra Svendborgsund af F. Holm-Petersen, udg. 1963
ID3491 Sømandsskab for Baade og mindre Fartøjer, Jens Kusk Jensen, 1922 [ID3491]
ID3497 Maritime minder fra Marstal og Ærøskøbing, F. Holm-Petersen, 1979
ID3499 "Maritime minder fra Fanø", F. Holm-Petersen, 1980
ID3501 Maritime minder fra Grønlandsfarten, F. Holm-Petersen, 1981
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
ID3503 Ribes skibsfart efter 1850, af Alan Hjorth Rasmussen, c. 1971.
ID3504 "Havrebarkerne fra Marstal" af Finn Ole Boye, Marstal Søfartsmuseum, 1992
ID3654 Sejlskibssøfolk fra Det Sydfynske Øhav, Ole Mortensøn, 1987
ID4065 Søens Folk 1 beretninger fra århundredeskiftet
ID4066 Søens Folk 2 beretninger fra århundredeskiftet
ID4067 Søens Folk 3 beretninger fra århundredeskiftet
ID4068 Søens Folk 4 beretninger fra århundredeskiftet
ID4069 Søens Folk 5 beretninger fra århundredeskiftet
ID4070 Søens Folk 6 beretninger fra århundredeskiftet
ID4071 Søens Folk 7 beretninger fra århundredeskiftet
ID4072 Søens Folk 8 beretninger fra århundredeskiftet
ID670 Fra galeoth til galease, Anders Monrad Møller, Fiskeri- & Søfartsmuseet, 1981
ID7524 Svendborg Søfarts Historie siden 1253, Svendborg Museum, 2003
ID93 Træk af Skibsfartens Udvikling i Svendborg Toldsted af F. Holm-Petersen, udg. 1953
IKL International Konvention om Lastelinier for Skibe, 1932, Schultz
ILI Illustreret Idrætsbog 1-2, Victor Hansen, 1890, Philipsen, København
IMK International Maritime Dictionary, Rene de Kerchove, 2nd ed., 1961, Van Nostrand
IMO IMO - International Maritime Organization, Publications identified by IMO + number as IMO123. For titles - see IMO homepage catalogue
IncoT Inco Terms, 1990
INMAR Inmarsat User's Manual, Issue 3, Inmarsat
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
INS Instruktionsbog i brug af redningsmidler, 1986/1990, Rederiforeningen + Weilbach
ISM+I Integrated Ship Management and Instrumentation, G. F. Hudson et al., Witherby
ISSY Internationale Issymboler, 1985, Meteorologisk Institut
IYRU Paul Elvstrøm explains the Yacht Racing Rules, 1989
JANE Jane's Fightingship of the WW1, John Moore, 1919, rep. 1990, Jane
Jeans Ship to Shore - A Dictionary of everyday words and phrases derived from the sea, Peter D. Jeans, 1993 rep. 1998, ABC-Clio
Jens Sørensen Søkortdirektør Jens Sørensen 1646-1723, Johannes Knudsen, Søkortarkivet, København 1918
JOHN Johnson's Dictionary - A Modern Selection, Samuel Johnson, 1963, Gollancz
JOL Jollebogen, Bent Aarre, Clausen, 1972 [6275]
JON Journal of Navigation, ca. 1960 o.flg., Royal Institute of Navigation
Tidligere også The Journal of the Institute of Navigation.
JORD Katalog over den historiske Modelsamling paa Orlogsværftet, B. W. Jordening, København 1896 [JORD]
JUEL Orlogsflåden på Niels Juels Tid, 1648-1699, Jørgen H. Barfod, 1963, Marinehistoriske Skrifter nr. 7, [7755]
Jylland Frits Hammer Kjølsen: "Fregatten fortæller", Rhodos, 1962.
JYS Den jyske Lov, Peter Skautrup, 1941, Reitzel
K017 Bogen om træ, 1979, Lademann
K054 Fransk-engelsk-norsk og v.v. Ordbog over Udtryk fra Skibsfarten, Hans Blom, Qværnstrøms Forlag, 1874
K056 Garnfiskere, Poul Moustgaard, Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg
K057 MARPOL-håndbog, 1990, Danmarks Rederiforening
K059 Sikkerhed til søs, J.E. Undén, Nordisk Gummibådsfabrik, ca. 1980.
K063 China Tea Clippers, George F. Campbell, 1974, rep. 1989, Adlard Coles
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
K077 Engelsk-Dansk Marineordbog, William Mariboe, 1. udg., 1862, Gyldendal
K093 The New Practical Navigator, John Hamilton Moore, 19th ed., 1814, Private publication
K097 Navigational Background to 1492, Michael Richey, 1992, JON
K108 British Admiralty Charts and other Hydrographic Publications - Their Use and Correction, - - -, 1936, J.D. Potter, London. Copy obtained from SFB.
K113 Wooden Ship Building, Charles Desmond, 1919, Rudder Publ. USA
K127 Havet og Fiskerierne, J. A. S. Deurs et al., 1947, Nyt Nordisk F.
K128 Marine Navigation Instruments, Jean Randier, 1st ed., 1980, John Murray
K130 Pt ikke identificeret
KAL Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) vol 1-5, Otto Kalkar, 1881-1885, rep. 1976, Akademisk Forlag
KALEN Kalendere - folkelig tidsregning i Norden, Niels-Knud Liebgott, 1973, Nationalmuseet
KALK Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) vol 1-5, Otto Kalkar, 1881-1885, rep. 1976, Akademisk Forlag
KAP Lær Kapsejladsreglerne, Bent Aarre, 1978, Clausen
KbhH Københavns Havneblad, diverse årgange, København Havn
KDY Sejlsport, medlemsblad for KDY, diverse årgange
KED The Kedge Anchor, William Brady, 1863, Own Publisher
KEM Kemisk Ordbog, Alexander Senning, red., 1. udg., 1996, Teknisk Forlag
KEN Kend dit Skib, Thomas Walton, 1911, Eget Forlag
KEN2 Know Your Own Ship, Thomas Walton, 1896, 2nd ed., Charles Griffin, [10222]
KIP Masting and Rigging - Rudimentary Treatise on Masting, Mast-Making and Rigging of Ships, Robert Kipping, 1928, Technical Press, London, [10301]
KLAMP Fra klamp til konstruktion, Erik Møller Nielsen, 2000, Aabenraa Museum
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
KLAR Skippere, klarerere og toldere, Henning Henningsen, 1969, Frederiksborg Amt H.S
KLEM Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene, 1-2, Knud Klem, 1985, Søhistoriske Skrifter XIII, [7743]
KLIP Angiver at kilden er et udklip i mit arkiv.
KLNM Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder 1-21, John E. Danstrup ed., 1956-1978, Rosenkilde og Bagger
KLU Etymologischer Wörterbuch ..., Friedrich Kluge, 22nd Ed., 1989, Gruyter
KLUGE Etymologischer Wörterbuch ..., Friedrich Kluge, 22nd Ed., 1989, Gruyter
KNI Modern Seamanship, Austin Melville Knight, 16th ed., 1977, VanNostrand [8772]
KNO Encyclopedia of Knots and Fancy Rope Works, Raoul Graumont et al., 4th ed., 1952 rep. 1984, Cornell
KOB Kås og brygge - Betegnelser for anløbsbroer, Kresten Møller>/I>, 1968, Akademisk F.
KOF Forsøg til en Dansk Søe Ord-Bog..., Georg Albrecht Koefoed, ms. ca. 1780, 1993, Weilbach Søhistoriske skrifter nr. XVII
KOMMA Kommas Havnelods, Bent Lyman, 1999, Kommas Forlag
KON Konkylien, medlemsblad for Sømandskoneforeningen, diverse årgange
KONOW Haandbog for Matroskorpset, Henry Konow, 1907, Marineministeriet
Kort1 Kort 1, udgave korrekt til 1997-10-03, Kort- og Matrikelstyrelsen [8103]
KortA Kort A, 1. udg., 1984, Farvandsvæsenet
Krigsforlis Samling af Søforklaringer over krigsforliste danske Skibe i Aarene 1914-1918
KRO Kronologi, Herluf Nielsen, 1965, Dansk Historisk Fællesforening
KSL Komma's Sejlerleksikon, Bent Aarre, 2. udg., 2000, Aschehoug
KUSK Haandbog i praktisk Sømandskab, Jens Kusk Jensen, 4. udg., 1924, rep. 1982, Høst, [5592]
KØN Engelsk Læsebog for Maskinister, G. A. F. Kønig & Chr. Ottesen, 1. udg., 1895, Gad [10353]
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
L/D Latin-dansk ordbog, Jensen og Goldschmidt, 1981, Gyldendal
LAB Lastbehandling, Christian Thuesen et al., 1. udg., 1970, Dir.f.Søfartsuddannelsen; LAB81 ditto, udgave 1981
Larsen 2001 Erindringer fra et liv til søs 1900-1946, Bernhard David Larsen, red. Kåre Lauring, Maritim kontakt 23, udg. 2001 [8790]
LAS Lastjournal for skadelige stoffer, u.a., Søfartsstyrelsen / Weilbach
LAWHILL The four-masted barque LAWHILL, Kenneth Edwards et al., 1st ed., 1996, Conway
LDS Lexikon der Seefahrt, Ulrich Scharnow, 1988, Transpress DDR
LEV The Young Sea Officer's Sheet Anchort, Larey Lever, 1819, reprint 1955; Sweetman NY, [7733]
LIBfis Dyrenes Verden, vol. 7+8, Fisk, Ingvald Lieberkind, 1. udg., u.a. ca. 1969, Standard [9333]
LIEBER Dyrenes Verden (Fugle og dyr), Ingvald Lieberkind, 1. udg., u.a. ca. 1960, Standard
LIH Livet i Havet, Gunnar Thorson, 1. udg., 1961, Berlingske Forlag
LilleTov Den lille Tovværkslære, Jørgensen, 1950, [ID:3467]
LIND Christian den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholmen, H. d. Lind, 1. udg., 1889, genoptr. 1974 [9414]
Lloyd Lloyd's List 1734-1984 - Scenes from Sea and City. Anniversary Magazine 17 April 1984
LOD From Lodestone to Gyrocompass, Hitching and May, 1952, ?
LODS Det danske lodsvæsens historie, H. Hjorth et al., 1931, Dansk Lodsforening
LOR281 Admiralty List of Radio Signals vol.1, NP 281, 2002, UK Hydrographic Office
LOR283 Admiralty List of Radio Signals vol. 3, NP 283, 2002, UK Hydrographic Office
LOR285 Admiralty List of Radio Signals vol.5, NP 285, 2002, UK Hydrographic Office
LPW Lloyd's Ports of the World, 1988, LoL Press
LUND Knob og splejs, Kaj Lund, Borgen, 1970/1999, [LUND]
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
LUS Ledetraad i Undervisningen i Skibsbygning paa Søofficersskolen, A.B. Münter, Thiele, København, 1871, [10357]
M&M Mål & Mæle, Tidsskrift, 1980 o.flg. årgange, Eget Forlag
M24K063 China Tea Clippers, George F. Campbell, 1974, rep. 1989, Adlard Coles
M24K104 Benævnelse paa forskjellige Dele af Skib, Reisning, m.m. hvis Beskaffenhed, Anvendelse og Nytte skulle være Gjenstand for Foredrag i Sømandskab for de kongelige Søcadetter. Uden forfatternavn, 1848, Bianco Luno
MAEE Pt ikke identificeret
MAMI Maremindet, Finn Havland, 1998, Gad [10423]
MAN Pt ikke identificeret
MarE Maritimt Engelsk, Handelsflådens Kursuscenter
MARI Eng.-dansk Marineordbog, William Mariboe, 1862, Gyldendal, K077
MarMus Marstal Søfartsmuseum, årbog + årstal og sidetal
MarNav Marstal Navigationsskoles Blad, div. årgange
MARPOL IMO publication MARPOL, Convention and Conference consolidated text, current editions used
MarS Maritime Standardudtryk (IMO), 1. udg., 1993, Søfartsstyrelsen/Weilbach
MAS Dictionary of Marine Science, Barbara Charton, 1st ed., 1988, Facts on File
MAST Masting and Rigging the Clipper Ship and Ocean Carrier, Harold A. Underhill, 1st ed. 1946 rep. 1979, Brown, Son & Ferguson, [5924]
MAY A History of Marine Navigation, W. E. May, Foulis & Co., 1973 [K098 - M01]
MED Marine Encyclopaedic Dictionary, Eric Sullivan ed. 6th ed., 1996, Lloyds
MET Grundbog i Meteorologi, Mette Hundahl et al., 1. udg., 1997, Weilbach
MET2 Grundbog i Meteorologi, Mette Hundahl et al., 1. udg., 1997, Weilbach
MET515 MET 515 Laws, Rules and Regulations for Foreign Ships navigating in US waters, several editions
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
MetM Meteorology for Mariners, 3rd ed., 1986, HMSO
MetS Meteorology for Seafarers, C. R. Burgess, BS&F, 1st ed., 1988 [8422]
MEY Fremmedordbog, Dahl, J. P. F. D., 8. udg., 1924, Gyldendal
MFS Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, + suffiks A, B, D, E, F, M, hvor de førstnævnte betyder regelværkerne MFS A osv., mens M betyder månedsbladet med Søfartsstyrelsen kundgørelser
MGC Marine Gyro Compasse for Ships' Officers, A. Frost, BSF, 1982, [8200]
MHT Marinehistorisk Tidsskrift, medlemsblad for Marinehistorisk Forening, diverse årgange
MHVT Flåde og Teknik i 250 år, Hans Chr. Bjerg ed., 1989, SMK
Milevogn Milevognen, Erling Pade,
MK Maritim Kontakt, alle bind fra 1980, kilde anføres med bindnr og side. Kontaktudvalget
MLJ Månedsløjtnanter 1801-1814, J. Teisen, 1961, Marineshistorisk Forening
MMV Haandbog i Mønt-, Maal- og Vægtforhold, R. W. Bauer, 2. udg., 1882, Philipsen, [2510]
MODEL Model Shipbuilder's Manual of fittings and guns, A. P. Isard, 1st ed., 1946, Faber&Faber
MOL Dansk Ordbog 1-2, Christian Molbech, 1. udg., 1833, Gyldendal
MOL1 Dansk Haandordbog, Christian Molbech, 1. udg., 1813, Brummer
MOO New Practical Navigator, John Hamilton Moore, 19th ed., 1814, [K0093]
MOR Renæssancens Fartøjer, Ole Mortensøn, 1994, Langelands Museum [8058]
MOS1 Admiralty Manual of Seamanship 1, 1979, Admiralty (HMSO), [5620]
MOS2 Admiralty Manual of Seamanship 2, 1981, Admiralty (HMSO), [5621]
MOS3 Admiralty Manual of Seamanship 3, 1983, Admiralty (HMSO), [5622]
Mount Seaman's Vade-Mecum, William Mountaine, 1756, Mount & Page, London
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
MOV Maal og Vægt, Nordisk Kultur, Svend Aakjær, 1936, Schultz
MSC Merchant Ship Stability, H. J. Pursey, 6th ed., 1983, BSF [6089]
MSS Pt ikke identificeret
MViD Mål og Vægt i Danmark, Kurt Petersen, 1. udg., 2002, Polyteknisk F.
Myl-E Strandingshistorier, L. Mylius-Erichsen, 1984, Hovedland (originaludgivelserne fandt sted 1900).
MYN Ledetraad ved Underviisningen i Skibsbygning paa Søofficersskolen, A. B. Münter, 1. udg., 1871, Marineministeriet, [10357]
MÅL Skibsmåling, 1961, Statens Skibstilsyn.
NA Nationalmuseets Arbejdsmark, diverse årgange.
NAF Navigatør, medlemsblad for Dansk Navigatørforening, diverse årgange
NAK Skibsudtryk på dansk-engelsk, engelsk-dansk, Petersen, udgivet første gang på Nakskov Skibsværft, 1965, anden gang af Bogfonden, 1996
NAR M47K096, Seamanship including names of principal parts, G. S. Nares, 5th ed., 1874, Griffin & Co.
NatGeo National Geographic Magazine, diverse årgange fra ca. 1926 til 1974
NauM Nautisk Meteorologi, K. Bredahl Nielsen, 1. udg., 1966, Handelsministeriet
NauMny Nautisk Meteorologi og Oceanografi, Erik Nicolaisen & Leif Rosendahl, 1. udg., 1993, ICW [7159]
Nautica Nautica, medlemsblad for elevforeningen ved Svendborg Navigationsskole, diverse årgange
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
NEM Norsk-engelsk maritim teknisk ordbok, Per Askim, 8. udg., 1967, Grøndahl, Oslo
NEP The American Neptune, magasin fra USA. Det indgik 2002.
NfS Nyt fra Søfartsstyrelsen, diverse årgange 1988-2002
NIC Nicholls's Seamanship and Nautical Knowledge, Charles H. Brown ed., 23rd ed., 1977, BSF
NIC1 Nicholls's Concise Guide to Navigation vol. 1, Edward J. Coolen, 10th ed., 1987, BSF
NIC2 Nicholls's Concise Guide to Navigation vol. 2, Edward J. Coolen, 11th ed., 1984, BSF
NJUF Niels Juels Flåde, J. H. Barfod, 1997, Marinehistoriske Skrifter
NMA Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder 1-21, John E. Danstrup ed., 1956-1978, Rosenkilde og Bagger
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
NOC Nordisk Conversationsleksikon, 1870
NORM Normer for skibs- og maskintegninger til anvendelse om bord i skibe. Teknisk Forlag, 1. udg. 1955.
NOAA Publikationer fra National Oceanographic and Atmospheric Administration, US. De tilføjes yderligere titeloplysninger.
NP100 Mariner's Handbook, UK Hydrographic Ofice, 5th ed. and 7th ed., 1978 and 1999
NP5011 Symbols and Abbreviations NP5011, 1984 og 1991 ed., Admiralty See also 5011/72 and 5011/91.
NP735 IALA booklet, Admiralty, 1994 [7308]
NRI News from the Royal Institute of Navigation, magazine from RION
NS-Bladet Firmablad for Nakskov Skibsværft.
NT Nautisk Tabelsamling, H. A. Guldhammer, 3. udg., 1959, HM
NtM Notices to Mariners, published weekly by Admiralty
NUD Nu-Dansk ordbog fra Politikens Forlag. Fra 2006 er CD-udgaven anvendt.
NØR De gamle danske Længdeenheder, N. E. Nørlund, 1. udg., 1944, Munksgaard (6739)
OADV Oxford Advanced Learner's Dictionary, A. S. Hornby, 5th ed. 1995, OUP (7546)
OCC Pt. ikke identificeret
OCD Oxford Classical Dictionary, M. Cary et al., 1964, OUP
OCY Oxford Companion to the Year, Bonnie Blackburn & Leofranc Holford-Strevens, 1999, rep. 2003, OUP
ODE The Oxford Dictionary of English Etymology, C. T. Onions, 1st ed., 1985, Oxford U.P.
ODP Oxford-Duden Pictorial English Dictionary, 1st ed., 1982, OUP
ODS Ordbog over det danske Sprog 1-28, 1. udg., 1918-1956, Gyldendal
ODSS1 Ordbog over det danske Sprog, supplement 1 A-Bh, 1. udg., 1992, Gyldendal
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
ODSS2 Ordbog over det danske Sprog, supplement 2 Bi-Dozer, 1. udg., 1994, Gyldendal
ODSS3 Ordbog over det danske Sprog, supplement 3 Draabe-Føvs, 1. udg., 1997, Gyldendal
ODSS4 Ordbog over det danske Sprog, supplement 4 G-Løvtelt, 1. udg., 2001, Gyldendal
OED Oxford English Dictionary 1-20, 2nd Ed., 1989. From 2004 the CD-version inclusive all additions to 2000 is used.
OFS Oared Fighting Ships, R. C. Anderson, 1962, rev. 1976, Argus
OLD Oxford Latin Dictionary, edt. 1968.
OLI Vejledning i førelse af oliejournal, Miljøstyrelsen
OO Offshoreordbog, 1. udg., 1982, Varde Bank
OPF Opfindelsernes Bog, André Lütken & Helge Holst, ed., 1. udg., 1912, Gyldendal
OPTOG Bådeoptog i danske søkøbstæder og i udlandet, Henning Henningsen, 1. udg., 1953, Munksgaard
ORI Origins of Sea Terms, John G. Rogers, 1984, Mystic Seaport
ORL Lærebog for Orlogsgaster, 1962, Søværnet
ORLOGS Lærebog for Orlogsgaster, 1962, Søværnet
OSA Oversigt over vore saltvandsfiskerier, C. F. Drechsel, 1890, rep. 1988, Fiskerimuseet
OSD The New Shorter Oxford English Dictionary 1-2, Lesley Brown ed., 4th ed., 1993, Oxford U. P.
OSS Oxford Companion to Ships and the Sea, Peter kemp, 1st ed., 1988, Oxford UP
PAR Origins, Eric Partridge, 1983, Greenwich House
PAS De la Quille a la pomme de mat, H. Paasch, 1885, Antwerp
PAS2 From Keel to Truck - Dictionary of Naval Terms, H. Paasch, 4. ed., 1908, Philip & Son, London, [10361]
Pauly Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, udkommet i 83 bind ca. 1880-1940
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
PLA Ordbog over Danmarks Plantenavne 1-3, Johan Lange ed., Munksgaard, 1959, rep. 1992 [7631]
POL Politiken, diverse årgange
POS Politikens Sejlerbog, Jan Ebert, 1. udg., 1988, Politiken
PRIMER Primer of Towing, George H. Reid, 1st Ed 1975, 2nd ed. 1992, Cornell, US [7762]
PRINC Principles and Practices of Ship Stability, L.G. Taylor, 1st Ed 1984, BSF [6476]
PSØM Praktisk Sømandskab, Knud Hansen, 3. udg., 1958, Høst, [6483]
PSØM1 Praktisk Sømandskab, Knud Hansen, 1. udg., 1948, Høst [10566]
PUB226 Handbook of Magnetic Compass Adjustment, PUB. No. 226, 3rd Ed. DMA, USA, 1977 [6149]
PUMP Ships' Bilge Pumps, Thomas J. Oertling, 1st ed., Texas A&M Uni.Press., 1996 [8066]
PUR Flags for ship modellers and marine artist, Alec A. Purves, 1st ed., Conway, 1950 [5231]
RAD Instruks for Radiostationer, tillæg, 1983, P&T
Radio Radiotelegrafen, Medlemsblad for Radiotelegrafistforeningen af 1917
RAN Ikke identificeret pt.
RandierK128 Marine Navigation Instruments, Jean Randier, 1980, Murray
Rasmussen 1990 28 Maaneders Sejlads, Erik Rasmussen, Klim, udg. 1990 [9243]
Rasmussen 1991 Sejlads under krigen 1939-1945, Erik Rasmussen, Maritim Kontakt XV, udg. 1991 [8091]
RED Redningsvæsenet - 125 år, Svalgaard, Robert, Museet for Thy, 1977 [5666]
RED2 Hverken for ros eller løn ..., Andersen, Grete Tuxen,Farvandsvæsen, 2002 [9329]
RET Retskrivningsordbogen, gældende udgave. Dansk Sprognævn
RIC Dictionary of Roman and Greek Antiquities, Anthony Rich, Longman, 1884
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
RNL Royal Navy Language, John Hard, 1991, Book Guild
RoRo Memorandum om transport af farligt gods på roro-skibe i østersøområdet, Søfartsstyrelsen, flere udgaver.
Rosen Veiledning til Takkelasens Fart og Paalægning, Sigvart Urne Rosenwinge, København 1817.
RoSto Rollon-Rolloff Ships Stowage, 1993, HMSO
ROW The Shiphandler's Guide, R. W. Rowe, Nautical Institute, 1996 [7871]
ROY The Royal Navy - A History from the Earliest Times to 1900 vol 1 to 7, William Laird Clowes, 1897-1903, rep. 1996, Chatham
RST Uidentificeret p.t.
RUT Rutefart som mellemfolkeligt Problem, Marius Christoffersen, Hertz, 1931
RuteT Rute T / Route T, 1987, Farvandsdirektoratet
RWO uidentificeret pt.
Röding Allgemeines Wörterbuch der Marine 1-4, J. H. Röding, 1790
S&M Sejl og Motor, tidsskrift, diverse årgange
SAB Sailing Boats from around the World, Henry Coleman Folkard, 1906, rep. 2000, Dover Publ.
SAI Pt ikke identificeret
SAILS Sails, Jeremy Howard-Williams, 6th ed., 1988
Saint Dansk-Engelsk Søe-Lexicon, L. H. de Saint-Simon, Andreas Seidelin, 1808 [H&S R/II]
SaintF Fransk-Dansk Ordbog for Orlogs og Søe Udtryk, L. H. de Saint-Simon, Andreas Seidelin, 1805 [M49-K101]
SAL Salmonsen Konversationsleksikon 1-26, Christian Blangstrup, 2. udg. 1915-1930, Schultz
SAND Sand, nr. 5671, brochure om sandflugten fra Rubjerg Knude.
SAS Survival Survival at Sea, C. H. White, 4th ed., 1988, BSF
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
SBC Shipmaster's Business Companion, Malcolm Maclachlan, 1st ed., 1996, Nautical Institute [9270]
SBL Pt uidentificeret, JM 17-01-2005
SCH Marine-Ordbog Fransk-Dansk + Dansk-Fransk, C. F. Scheller, 1. udg., 1913, Gyldendal
Schmidt 1991 Fra Mastetop til Havneknejpe, Knud Ivar Schmidt, sømandserindringer 1925-1930, udg. 1991, Dansk historisk Håndbogsforlag [7864]
SCHN - Schneider Veiledning i Sømandskabet, Christian Friderick Schneider, 1817, Reiz's Enkes Forlag [K109]
Schnd Engelsk og Dansk Marine-Lexicon, Christian Friderick Schneider, 1805, Goldins Forlag. H&S R/II-13184.
SCI The Penguin Dictionary of Science, E. B. Uvarov et al. ed., 6th ed., 1986, Penguin
SCL Sailing Ships - Their history & development as illustrated by the Collection of Ship-models in the Science Museum, G. S. Laird Clowes, 4th ed., 1932 repr. 1951, HMSO, [6747]
SCRU Scrutton on Charterparties and Bills of Lading, Stewart C. Boyd et al., 20th ed., 1996, Sweet & Maxwell
SD The Sailing Dictionary, Joachim Schult, 1st ed., 1981, Adlard Coles Translated from German "Segler-Lexicon" by Barbara Webb
SEAT Sea-Trading Vol. 2 Cargoes, William V. Packard, 1st ed., 1985, Fairplay [6211 - H&S]
SEG Seglerlexikon, Joachim Schult, 9. Aufl., 1994, D. Klasing
SEH Sejlerens Håndbog, Bent Aarre, 1. udg., 1983, Clausen
SEHA Seamanship in the Age of Sail, John Harland, 1992, Conway
SEJ Sejlerleksikon, Roland Denk, 1. udg., 1976, Lademann
SES Sejlsport, Eyvind Schiøttz, 1. udg., 1946, Høst
SET Seamanship Technique, vol. 1, D. J. House, 1st ed., 1987, Heinemann, [6484]
SEX A History of the Navigator's Sextant, Charles H. Cotter, 1st ed., 1983, BSF
SFO Søens Folk 1-2, 1986, Nationalmuseet
SG A Sea Grammar, John Smith, 1627, rep. 1970, Michael Joseph
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
SGS The Safeguard of the Sea - A Naval History of Britain, N. A. M. Rodger, vol. 1, 1997, HarperCollins
SHELL131 The Shell Encyclopedia of Sailing, Michael W. Richey, 1980, Stanford
SIG Den International Signalbog, 1969/1990, Søfartsstyrelsen/Weilbach
SISØ Signalering til Søs, Poul Erik Pedersen, 1995, Marinehistoriske Skrifter 24
Sk-T-Med Skibstilsynets Meddelelser
SKA SKALK, diverse årgange
SKbef2 Skibsføreren - befragtning og havneanløb, Henning V. Nielsen et al., 2. udg., 1995, Weilbach [7485]
SKbgp Skibsføreren -og befordring af gods og passagerer, Jesper Dyre Jespersen og Birger A. Worm, 1. udg., 1997, Weilbach [8104]
SKbyg Praktisk Skibsbygning, tegninger, Holck, Carl Johan, 1. udg., u.a.,
SKF Skibsføreren som officiel myndighed, Jørgen Bro et al., 1991, Weilbach
SKhav Skibsføreren - havarier og søforsikring, Erik Stein et al., 1992, Weilbach [6771]
SkibBenzon Skibsbygmesteren E.C. Benzon og hans skibe, Asger Nørlund Christensen, 1. udg., 2005, Falcon, [9904]
Skibbrud Skibbruddets Saga, Louis E. Grandjean, 1. udg., 1947, Høst, Søhistorisk Skrift nr. 1 [7758]
SKint2 Skibsføreren og internationale forhold - syn og certifikater, Jørgen Rasmussen og Arne Ulstrup, 2. udg., 1996, Weilbach [8530]
SKR Skibsregnskabsføring, ???, Dir.f.Søfartsuddannelsen
SKsik Skibsføreren og sikkerheden, Jesper Dyre Jespersen et al., 1993, Weilbach
SKT02 Skibsteknik 1-2, Henrik Boyhus et al., 3. udg., 2002, Weilbach, [9197]
SKT66 Lærebog i Skibsteknik, Knud Hansen, H.A. Guldhammer, 1966, HM, [0363]
SKT70 Skibsteknik, Vagn Jørgensen et al., 1970. Tidligere udgaver også som: SKT81 osv.
SKT81 Skibsteknik, J.U. Bøgh, Vagn Jørgensen og Niels Overmark, 1981, [6219] Skibsteknik SKT81 er oftest den bog, der er vist som SKT, hvilket skyldes en tidlig fejl i registreringen, hvor årgang ikke blev noteret.
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
SKT96-1 Skibsteknik I, lastbehandling, J.U. Bøgh et al., 1996;
SKT96-2/ Skibsteknik II, stabilitet, manøvrering m.v. do., 1996;
SKT96-T Skibsteknik Tegninger [8918]
SKTo Skibsteknikopgaver, E. B. Andersen, 1982 / 1990 / 2003, Weilbach
SKøko Skibsføreren og økonomien, Jesper Dyre Jespersen et al., 1992, Weilbach
SML Sømandsloven med kommentarer, Egil Vestergaard, 1996, Weilbach [7846]
SMY A Sailor's Wordbook, W. H. Smyth, 1867, rep. 1991, Conway
SOD Pt ikke identificeret
SODI Skibet og dets Indretning, Carl Hansen, Polyt. Inst. / J. Jørgensen, 1927 [10677]
SOLAS International Konvention om Sikkerhed for Menneskeliv på Søen, SOLAS. Forskellige udgaver. [SOLAS29] = 1929-udgaven.
SOLI2 Ships of the Line vol. 2, Brian Lavery, 1st ed., 1983 rep. 1995, Conway
SOLOV Søloven af 7. maj 1937, Jespersen og Pios Forlag, 1949 (Pios Love nr. 27).
SOM Forskjellige Sømærke-Systemer, S.A. Philipsen, Gad, 1889.
SOT Glossary of Shipbuilding and Outfitting Terms, Walter J. Eddington, 1st ed., 1944, Cornell
SSA Ships and Seafaring in ancient times, Lionel Casson, 1994, British Museum
SSR Sailing Ship Rigs and Rigging, Harold A. Underhill, 2nd ed., 1955 rep. 1988, Brown, Son & Ferguson
SSY Sømandskab og signalering for yachtskippere, Leif Rosendahl, 3. udg., 1989, Weilbach
STA Fremads Stjerneatlas, Joseph Klepesta, 1. udg., 1971, Fremad
STB Dictionary of Shipping terms, Peter R. Brodie, 1985, Fairplay
STCW STCW-konventionen, Weilbach
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
StD Sejl til Diesel 1-4, Holm-Petersen & Rosendahl, 1951-1953.
Steel Steel's Element of Mastmaking, Sailmaking and Rigging, Claude S. Gill ed. Rep. 1932, Foyle, from 1794 original [K112] MAP048.
STYF Træk af Styrmandsforeningens historie gennem 50 år, 1957, Styrmandsforeningen
STYÅL Staaltove, A. R. Holm, Randers Rebslaaere, 1944 [10355]
SUN Søunderofficerernes og Flaadens Underofficersskoler, Janus Sørensen ed., 1958, Eget Forlag [7392]
SUSAN The Colonial Merchantman SUSAN CONSTANT 1605, Brian Lavery, 1st ed., 1988, Conway
SWO A Sea of Words - A Lexicon and Companion for Patrick O'Brian's Seafaring Tales, Dean King, 1995, Henry Holt
SWR1 Livserindringer 1, Sophus Waldemar Rasmussen, 2008, MK 30 [10379]
SWR2 Livserindringer 2, Sophus Waldemar Rasmussen, 2008, MK 30 [10380]
SØF Søfart, periodicum, ugenumre/årstal anf. week numbers and year noted, Position / Foreningen til Søfartens Fremme
SØK Kortfattet Håndbog i almindelig Søkrigshistorie, Kay Reinhard, 1906, Eget
SØKVI Sømanden og kvinden, Henning Henningsen, 1981, Høst
SØL Dansk Sømandsliv, kapt. Søllings optegnelser, A. Sølling, * 1847 † 1925, udg. 1925, Gyldendal
SØM22 Sømandskab, H. A. Guldhammer, 1922, Handelsministeriet
SØR Søret for navigationsskoler, Kaj Lyksted, 1986, Dir.f.Søfartsuddannelsen
Sørensen 1997 Glimt fra de Dage, der gik, Troenseskipper Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928, Erik Gøbel, ed., 1997, MK 19
SØS Søkortets Stednavne 1-2, Louis E. Grandjean, 1. udg., 1945-1946, Høst
SØT Søtransport, Mogens Munck, 1. udg., Speditørforeningen
SØV Søvejsreglerne. Flere udgaver er benyttet, årstal for udgave bør vedføjes, men er ikke gennemført overalt.
TAC The Universal Dictionary of Trade and Commerce, M. Savary, translated by Malachy Postlethwayt, London 1751.
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
TAFM To Aar foran Masten, Richard Henry Dana, Det danske Forlag, 1947 Two Years before the Mast, J. M. Dent, 1930
TAN1 Navigationens historie 1, Søren Thirslund, 1987, Handels- og Søfartsmuseet
TAN2 Navigationens historie 2, Søren Thirslund, 1988, Handels- og Søfartsmuseet
TAN3 Navigationens historie 3, Søren Thirslund, 1989, Handels- og Søfartsmuseet
TANK Tanker Operations, G. S. Marton, 1978, Cornell
TAO Times Atlas of the Oceans, 1983, Times
TDN pt ikke identificeret.
TEK Fiskeriteknologen, Tidsskrift
Temp. Temperley, Robert, The Merchant Shipping Act, 1894 with an Introduction, 1895, Stevens & Sons Ltd. (H&S)
TEN Yachtsman's TEN Language Dictionary, Barbara Webb etc., A & C Black, 3rd Ed., 1994
TfRedn Tidsskrift for redningsvæsen, diverse årgange
TfSøv, TfS Tidsskrift for Søvæsen, diverse årgange. Dækker også de første årgang med titel "Archiv for Søvæsenet" fra 1827.
Thal Haandbog i Sømandskab m.m., H. L. R. Thalbitzer, København 1877, [10350]
Thay A Pocket Book of Ship Materials and Their Use, Horace Holden Thayer, Simmon-Boardman Publ. NY, 1924, [10356]
Thomas Thomas' Stowage - The properties and stowage of cargoes, Capt. R.E. Thomas + O.O. Thomas, Agnew & Cole, 2nd ed. 1985, [7657]
Thorsen Rønne Søfarts Historie af arkitekt K. Thorsen, 1939, Colbergs Forlag
TI Pt ikke identificeret
TKA Vindermanual, Thomas Krüger Andersen, 1998, Dansk Sejlunion
TL Tranportleksikon, Per Ekelund, 1. udg., 1987, Dansk Speditørforening
TMO Teknisk Maritim Ordbog, G. de la Laing, 1904, Hagerup
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
TON Tonnage Measurement - A Guide to the New Convention, Michael Corkhill, 1st Ed., 1980, Fairplay [8102]
TOP Lærebog i Sømandskab og Styrmandslære, Axel Topsøe-Jensen, 1. udg., 1922, Hoffenbergske Etabl.
TOW Modern Towing, John S. Blank, III, 1st Ed, 1989, Cornell, US [6213]
TRÆ1 Træskib 1, Ole Crumlin-Pedersen, 1968, Træbranchen
TRÆ2 Træskib 2, Ole Crumlin-Pedersen, 1977, Træbranchen
TRÆ3 Træhåndbogen, Villy E. Risør, 1980, Borgen
TS Til Søs, Tage Peetz, 1954 / 1962, Dansk Sejlunion
TS og TSA Træskibssammenslutningens tidsskrift
TUR Tursejlerhåndbogen, Dansk Sejlunion
TUS Søfarten og Skibsbygningskunsten, J. C. Tuxen, 1879, P. G. Philipsen [7310]
TUX Den danske og norske Sømagt, I. C. Tuxen, 1875, Philipsen [5201]
TVER Ocean and Marine Dictionary, David F. Tver, 1st ed., 1979, Cornell
Tving Tving, R., 1944: Træk af Grønlandsfartens historie, [ID=85]
UND Om undervandsskroget - især, Frits Hansen, 1. udg., 1984, Weilbach/Styrmd.for.
URR Understanding Rigs and Rigging, Richard Henderson, 1986, Nautical, [6913]
USC From US chart symbols and contents.
USEJ Under Sejl, Erik Hägg, 1935, Lindfors, Sverige
VED Enkelte afsnit af Skibsbygningen, Vedel, H., 1906, Orlogsværftet, [10676]
VEJ Vejledning til at kende Sejlskibe, Carl Hansen, 1896, Prior
VEJR Vejret, tidsskrift for Meteorologiforeningen
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
VerV Vinden er Vor bd 1, 2, 3, 4, 5, Kaj Lund,
VES Vestkystfiskeren, tidsskrift for fiskeriforeningen
VF Vor Flaade i Fortid og Nutid 1-2, Halfdan Barfod, Nordiske Landes F., 1941, [6105]
Vikingen Månedstidsskriftet Vikingen, diverse årgange.
VIS Ultimate Visual Dictionary, 1st ed., 1994, Dorling Kindersley
VMEY Meyers Vareleksikon, Karl Meyer, 4. udg., 1924, Aschehoug?
VNR The VNR Dictionary of Ships and the Sea, John V. Noel, 1st ed., 1981, Van Nostrand
VSO Videnskabernes Selskabs Ordbog vol. 1-8, udkom fra 1793 til 1905 Citeres ofte i ODS, hvorfra citaterne er hentet.
VÆG Mål og Vægt, Poul Rasmussen, 1975, DHF + Mål og Vægt i SI-enheder, Mogens Boman, 1977, Gad + Mål og Vægt, Knut Birkeland, 1970, Høst
WAVE Waves, Tides and Shallow-Water Processes, Joan Brown et al., Pergamon Press, 1st Ed., 1989 [6577]
WEB27 Webster's New International Dictionary, Noah Webster, revised W. T. Harris, 1927, Bell
WEBny New Webster Encyclopedic Dictionary, 1969, Webster
WHS Short History of the World's Shipping Industry, Ernest C. Fayle, 1934, Allen & Unwin, [5840]
Winther B. Winther Hvordan vedligeholder jeg mit skib, Gyldendal, 1940
WOL Marine-Ordbog, H. Wolfhagen, 1918, Qvist, København
WOOD How Wooden Ships are Built, H. Cole Estep1980, Norton
WRI Wrinkles in Practical Navigation, S.T.S. Lecky 18 Ed., Van Nostrand [10616]
YAR York-Antwerp Rules 1974
YAW Yacht-Wörterbuch E/De - De/E, Joachim Schult, 1. Aufl., 1995, D. Klasing
YW Yachting World, magazine
Kode Titel, forfatter, udgave og udgivelsesår:
ZAH The Danish Pilot, Viceadmiral Zahrtmann, Hydrographic Office, London, 1853
ØST Østersøkonventionen 23.3.1974
Østen Julius Lehmann: "Til Østen under Sejl", Gyldendal, 1935.
ÅHAV Sproget på havnen, W. Horn Hansen, Århus Havnevæsen, 1982
AAK-Z Dictionary of World's Water Craft, Basil Greenhill, 1st ed., 2001, Chatham [9297]