Århus skibsbyggerier og skibsbyggere

Nogle oplysninger om skibsbyggeriet i ÅrhusDet tidligste skibsbyggeri i Århus

I 1814 var skibsbygmester Bonne Bonnesen, † 1854, medejer af jagten IUNGE af København, og i 1815 ejede han sluppen MERCURIUS af Århus på 16 kls. I 1825-1826 byggede han jagten ANNE ELISABETH på 34,5 kls. til reder i København.
Skibsbygmesteren ejede selv 1828 og 1831-1833 jagten ENIGHEDEN på 10 kls. af Århus (solgt til Horsens 1833) samt i årene 1829-1830 skonnerten CARL GUSTAV ROSENØRN af Århus på 46 kls. Han byggede og ejede 1830 briggen PRINS FERDINAND på 61,5 kls. (ID=9286).
[ELI uden kilde samt Sejr: Århus Havn p.44f]

Blandt træskibsbyggere i Århus var skibsbygmester Ulstrup og skibsbygmester Meisner aktive omkring 1860'erne. Førstnævnte ombyggede (ID=3371) FREDSHAABET i 1856 og byggede bl.a. (ID=3407) HANSINE, skonnertbrig, i 1868. Sidstnævnte byggede barkentinen AARHUS af København i 1866.

Skibsbygmester H. Thomsen byggede 1840 et skib efter de tegningsmetoder, som anvendtes i københavn.

Skibsbygmester S. Christoffersen byggede 1888 skonnerten HELGA (NNLG) på 39 NRT. (ID=4163).


Stålskibsbyggeri i Århus

Århus Flydedok A/S
Oprindelsen til værftet var et maskinværksted oprettet af drejer Hans Nielsen i 1913. Han kom fra Frichs A/S. Produktionen var i begyndelsen ikke udelukkende skibe, men efter WW1 blev reparationer af skibe dominerende aktivitet. Efter WW2 blev det tilladt virksomheden at anlægge et egentligt nybygningsværft på havnen. Produktionsanlægget var fra 1945 en flydedok og værftet havde fremgang indtil 1968, hvor en almindelig afmatning halverede arbejdsstaben fra 900 til 450 medarbejdere.

I forbindelse med krisen indgik flere danske værfter et samarbejde om blandt andet indkøb i sammenslutningen DANYARD med deltagerne Århus Flydedok, Helsingør Værft, Ålborg Værft, Frederikshavn Værft og med DFDS og JL som delvis ejere i baggrunden. Århus Værftet havde dog stadig problemer, og det blev reddet af rederiet Dannebrog, der i 1971 overtog værftet, der i første halvdel af 1970'erne havde ordrer på nybygninger til at holde aktivitetsniveauet tilfredsstillende med den stadig voksende reparationsafdeling.

1976 ændredes navnet til Dannebrog Værft A/S, og det gik rimeligt til ind i 1980'erne, hvor ordrerne blev færre og afskedigelser forekom i flere omgange. I 1985 var der midlertidig fremgang med to ordrer, der holdt værftet i gang til hen i 1987, men salgsforsøg blev indledt inden 1990 resulterende i et salg af 51 % ejerandel til Nordsøværftets Holdingsselskab i Ringkøbing og resten fordelt på Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Kommunernes Pensionsforsikring A/S.

Den nye ejerkreds havde held til at sikre ordrer på specialskibe inden for produktskibe og køleskibe, og samtidig overtog værftet fra det lukkede Orlogsværft materiel og kontrakt på vedligeholdelse af danske ubåde. Alle disse tiltag inklusive statslige støtteforanstaltninger hjalp ikke. Konkursen kom 1999-02-26.Kilder
A) Søndergaard, Morten Karnøe et al., 2007: Danske jern- og stålskibsværfter ca. 1850-2005, Søfartspuljen, 107 pp.
B) Skibsdatabasen JM.

En del oplysninger om søfart og skibsbyggeri i Århus findes i Ib Gejl (red.), 1997: Århus – byens historie 1720-1870” Bd. 2. Viborg.
 

Forkortelser
kls. = kommercelæster.
  
Jørgen Marcussen Retur til indledning om skibsbyggeri.
Opdateret d. 29.7.2016. Retur til toppen af siden
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside